Torstai 21.11.2019
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Koulutuksellista tasa-arvoa edistetäänKoulutuksellista tasa-arvoa edistetään

Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään

1.7.2013 Kyyjärven kunta/Sivistystoimi/Maija-Liisa Immonen

Kyyjärven kunta edistää lasten ja nuorten koulutuksellista tasa-arvoa. Kunta on saanut tasa-arvon edistämiseen rahoitusta ja palkannut hankkeeseen kasvatusohjaajaksi sosionomi Virve Virtasen 1.8.2013 lukien. Kasvatusohjaajan tehtävänä on edistää kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta, edistää koko kylä kasvattaa ajatusta, edistää omalta osaltaan oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja oppimiseen tukemalla oppilaita ja heidän perheitään kasvatukseen liittyvissä asioissa.

Kunta tekee hankkeessa  yhteistyötä Kivijärven ja Kannonkosken kuntien kanssa.  Nyt palkattu kasvatusohjaaja toimii puolet työajastaan Kyyjärvellä ja puolet Kivijärvellä, toimipisteenä ovat koulut.  Ohjaaja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä. Kasvatusohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä koulun henkilökunnan, koulukuraattorin ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa, kotien kanssa, paikallisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.  Tehtäväkuva muotoutuu syksyn 2013 aikana.  Kasvatusohjaajan toiminnasta tiedotetaan koulun syystiedotteessa.

Kevään 2013 aikana on käynnistetty koulun vanhempaintoimintaa. Perusopetuksen johtokunta lakkautettiin vuoden 2013 alusta.  Vanhempien näkemys ja tuki koulun kasvatustyölle ja toiminnan järjestämiselle  on tärkeää edelleen.  Syksyllä vanhemmat kokoontuvat vanhempainiltoihin, joissa organisoidaan vanhempaintoimintaa.

Rentouttavaa, aurinkoista  kesää koululaisille ja heidän perheilleen!