Torstai 21.11.2019
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Kunnanjohtajan kulmahuoneestaKunnanjohtajan kulmahuoneesta

Kunnanjohtajan kulmahuoneesta

11.7.2013 Kunta/Eero Ylitalo/L.J.


Ensimmäinen kuukauteni täällä kulmahuoneessa on kulunut nopeassa tahdissa. Uudelle työpaikalle on tavanomaista, että eteen vyöryy ensimmäisinä viikkoina runsaasti uudenlaisia toimintamalleja ja perehtymistä vaativia tehtäviä. Kohtuullisen hyvin olen päässyt alkuun, mistä paljolti lankeaa kiitos kunnantoimiston kokeneelle ja auttavaiselle työyhteisölle.

Olennainen osa tehtäväkenttää on myös kattavan toimintaverkoston luominen, joka näin seudun ulkopuolelta tulleelta edellyttää erityistä aktiivisuutta. Ensimmäiset kokemukset ja toimenpiteet myös tämän tilanteen korjaamiseksi ovat olleet varsin positiivisia. Kesätauon jälkeen on siitä hyvä jatkaa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi heti juhannuksen jälkeen tilinpäätöksen, joka osoitti kunnan taloudellisen tilanteen kehityksen suunnan huolestuttavuuden. Alijäämäinen talous vuositasolla uhkaa toistua myös tulevina vuosina, mikä toteutuessaan tarkoittaa, että aikaisempien vuosien talouden puskurit purkautuvat lähitulevaisuudessa.

Talouden kehityssuunnasta ei kuitenkaan tule vetää sellaista johtopäätöstä, että Kyyjärvellä olisi hoidettu asioita huonosti, tai tehty vääriä päätöksiä. Kyyjärven kaltainen tilanne on tällä hetkellä samanlainen varsin monessa kunnassa ja kaupungissa. Koolla ei tässä asiassa ole merkitystä. Taloushaasteiden suossa rämpivät yhtälailla kasvukeskukset ja metropolialueet.

Myös Kyyjärven osalta on pidettävä mielessä, että alijäämän kertymiseen vaikuttavat tekijät ovat pitkälti kunnan ulkopuolisista päätöksistä johtuvia. Valtionosuuksien kehitys suhteessa palvelutarpeeseen ovat parina viime vuotena olleet Kyyjärvenkin kohdalla negatiivisia. Myös yhteisöveron kertymässä on erityisesti päättyneenä tilivuonna ollut mittavaa pudotusta. Tämä kehitys yhdessä kasvavien sosiaali- ja terveyspuolen kustannusten kanssa muodostavat ongelmavyyhdin, jonka selvittämistä ei tule jättää yksittäisen kunnan harteille, olivatpa ne minkä levyiset tahansa.

Oman kunnan osalta tilanteen korjaaminen edellyttää luottamushenkilöiltä harkittuja ja rohkeita päätöksiä. Vahvistetaanko kunnan pitkän aikavälin tulopohjaa ja kunnan imagoa mittavilla investoinneilla, vai pidättäydytäänkö pelkälle säästölinjalle talouden vakauttamiseksi? Näiden linjausten eteen joutuvat nyt valtuustokauden ensimmäistä vuottaan istuvat kyyjärviset luottamushenkilöt lähitulevaisuudessa.

Ensivaikutelman perusteella olen luottavainen siihen, että Kyyjärvellä osataan ja uskalletaan tehdä aikaan ja paikkaan sopivia päätöksiä. Kyyjärvinen luottamushenkilö-organisaatio pitää sisällään pitkän linjan kokemusta, tuoretta, nuorekasta osaamista ja myös sukupuolista tasa-arvoa. Kun vielä varsin monella kyyjärvisellä päättäjällä on yritystausta, antaa se odottaa kunnan tulevaisuuden suunnitteluun tilaa ennakoinnille ja uskallusta ottaa tarvittaessa myös etunojaa.

Kesätauon jälkeen alkaa täällä kulmahuoneessa varsinainen arki, jossa yhdessä toimi- ja luottamushenkilöiden kanssa alamme sovitella askelmerkkejä Kyyjärven tulevaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Päävastuu tuossa arjen työssä on viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä, mutta tervetulleita ovat esitykset ja palautteet myös muilta kuntalaisilta. "Esson" ja Paletin parlamenttien terveiset voivat monesti olla erittäin arvokkaita rakennuspuita paremman huomisen rakentamisessa.

Toivotan kaikille oikein hyvää kesää, ja erityisen aurinkoisia ja väkirikkaita päiviä Kyyjärven markkinoiden ajaksi. Elävässä kunnassa on eläviä tapahtumia, ja näin tulee olla myös Kyyjärvellä.

Eero Ylitalo

Kunnanjohtaja