Tiistai 16.07.2019
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
KuulutusKuulutus

Kuulutus

1.4.2017 Kyyjärven kunta / E. Honkonen

Kuntavaalit Kyyjärven kunnassa 2017

ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Vaalihuoneistot pidetään
avoinna kello 9.00 - 20.00.
Kyyjärven kunta toimii yhtenä äänestysalueena, Kyyjärven äänestysalueena,
äänestyspaikkana toimii Kivirannan palvelukeskus (Kivirannantie 4).

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3. - 4.4.2017 Kyyjärven kunnanvirastossa
(Honkalehdontie 8)
maanantai - torstai         klo   9.00 - 16.00
perjantai                        klo   9.00 - 18.00
lauantai - sunnuntai        klo 10.00 - 14.00

Ennakkoäänestys Kivirannan palveluasunnoilla tapahtuu vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.

Kotiäänestys järjestetään niille Kyyjärven kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestystä haluavan henkilön tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16. Kotiäänestystä haluavan omaishoitajan tiedot ilmoitetaan kotiäänestäjän ilmoituksessa.  Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle os. Honkalehdontie 8, 43700 Kyyjärvi tai puhelimitse kunnanvirastoon puh. 044 4597111 (kunnan vaihde) tai 044 4597006.  Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta.

Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä henkilöllisyystodistus- tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja.  Poliisilaitokselta saa äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunta