Perjantai 03.04.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Liikenneturvallisuus tärkeää päiväkodin arjessaLiikenneturvallisuus tärkeää päiväkodin arjessa

Liikenneturvallisuus tärkeää päiväkodin arjessa

17.8.2017 Kyyjärven kunta / Hannu Autio / E. Honkonen

Liikennekasvatus päivähoitopaikassa tukee vanhempien antamaa liikennekasvatusta ja tuo siihen jatkuvuutta.

Uusi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma edellyttää huomioimaan myös liikennekasvatuksen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Liikenneturva pitää painotusta erinomaisena ja kiittelee kuntien innokkuutta ottaa liikenteeseen liittyvät opetussisällöt vastaan. Esimerkiksi Etelä-Savossa lähes kaikki kunnat ovat aktiivisesti tarjonneet varhaiskasvattajille koulutusta uusiin sisältöihin.

Elokuun alusta astui voimaan uusi varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma, joka velvoittaa sisällyttämään opetukseen myös liikennekasvatusta. Päiväkodit ja perhepäivähoitopaikat ovatkin luonteva taho tukemaan ja jatkamaan kotona tapahtuvaa liikennekasvatusta sekä opastamaan lapsia, kuinka toimia turvallisesti lähiliikenteessä.

Liikenne nimittäin on olennainen osa päiväkodin arkea: päiväkodin piha on kytköksissä liikenteeseen ja sieltä kuljetaan toistuvasti leikkipuistoihin tai vähän pidemmällä sijaitseviin retkikohteisiin. Myös niin jalan, pyörällä kuin autolla tapahtuva saattoliikenne tuo liikenteen päiväkodin portaille.

"Sillä, että liikennekasvatus aloitetaan pienestä pitäen, on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia lapsen liikennetaitoihin. Tarpeellisia taitoja lapset oppivat parhaiten harjoittelemalla yhdessä aikuisen kanssa ja toimimalla itse liikenteessä. Tätä kehitystä tukee mitä mainioimmin yhteinen harjoittelu päiväkodin arjessa", kuvailee Liikenneturvan suunnittelija Laura Loikkanen.

Kunnat täysillä mukana
Liikenneturva tarjoaa kuntien varhaiskasvatushenkilöstölle koulututusta liikennekasvatukseen. Etelä-Savossa kunnat ovat tarttuneet tarjoukseen esimerkillisesti. Lähes jokaisessa maakunnan kunnassa on jo pidetty Liikenneturvan koulutusta tai sellainen on sovittuna. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Eini Karvonen on aktiivisuudesta iloisen yllättynyt.

"Kuntien innokkuus henkilöstön koulutuksiin kielii siitä, että liikennekasvatuksen roolia varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä. Uudet toimintaideat ja aineistot herättävät aina mielenkiintoa, koska ne antavat mahdollisuuden kehittää varhaiskasvatuksen menetelmiä entisestään. Toiminnallisten menetelmien avulla päiväkodeissa on helppo toteuttaa liikennekasvatusta eri teemoista ja eri vuodenaikoina lasten edellytysten ehdoilla. Palaute koulutuksista on ollut erinomaisen positiivista", Karvonen kiittelee.

Lisätietoja:
suunnittelija Laura Loikkanen, Liikenneturva, p. 020 7282 341
yhteyspäällikkö Eini Karvonen, Liikenneturva, p. 020 7282 395

Tilastokatsaus alle kouluikäisten lasten liikenneonnettomuuksista.

Varhaiskasvatuksessa tehtävän liikennekasvatuksen tavoitteena on luoda, ylläpitää sekä parantaa lasten valmiuksia toimia turvallisesti liikenteessä sekä kehittää turvallisia liikenneasenteita. Liikenneturva tarjoaa varhaiskasvatukseen materiaalia ja toiminnallisia menetelmiä liikennekasvatuksen toteuttamiseen.

(Kuva: Nina Mönkkönen / Liikenneturva)