Maanantai 18.06.2018
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Koulutusyhteistyön eteenpäinviemisestä sovittiin kunnanjohtajatasollaKoulutusyhteistyön eteenpäinviemisestä sovittiin kunnanjohtajatasolla

Koulutusyhteistyön eteenpäinviemisestä sovittiin kunnanjohtajatasolla

25.9.2017 Kyyjärven kunta / Anu Oksanen

Perjantaina 22.9. Lappajärven, Perhon ja Kyyjärven kunnanjohtajat kokoontuivat Kyyjärvelle pohtimaan konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia mm. koulutustoiminnassa. Mukana olivat myös edellä mainittujen kuntien ja Vimpelin elinkeinotoiminnan kehittämisestä vastaavat henkilöt. Kuvassa vasemmalta oikealle: Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa, Kyyjärven kunnanjohtaja Eero Ylitalo, Lappajärven kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi, Kyyjärven elinkeinokoordinaattori Anu Oksanen, Lappajärven elinkeinoasiamies Pauli Kankaanpää, KASE Yrityspalvelun Mikko Hänninen ja teollisuusneuvos Hannu Löytönen.

Kuntien välinen yhteistyökeskustelu käytiin hyvin positiivisessa hengessä. Käydyssä keskusteluissa todettiin, että tuotantoyrityksissä koko alueella on työvoimapulaa. Tämä tuli vahvasti esille myös Hannu ja Reijo Löytösen ryhmälle järjestämällä Betsetin yritysvierailulla ja kierroksella tehtaassa. Betsetin Kyyjärven tehdas työllistää tällä hetkellä 235 työntekijää ja on äärettömän tärkeä toimija koko alueelle. Tehtaalta eläköityy vuosittain 10-20 henkilöä, joten uutta työvoimaa tarvitaan koko ajan.

Kyyjärven kunnan näkemys ja toive on, että myös Kyyjärven kaltaiseen pieneen kuntaan voitaisiin järjestää nuorille toisen asteen ammatillista koulutusta siten, että siihen osallistuminen ei edellytä viikkoasumista koulutuspaikkakunnalla. Tätä toivetta tukee kunnassa vallitseva työvoimapula ja osaamisen varmistamishuoli tulevaisuudessa.

Tavoitteena on saada aikaiseksi hanke, jossa mukana olisivat Kyyjärven, Lappajärven, Perhon ja Vimpelin kuntien lisäksi koulutuskuntayhtymät kolmesta maakunnasta ja ennen kaikkea alueen yritykset. Tuleva ammatillisen koulutuksen reformi antaa uusia mahdollisuuksia oppilaitosten ja yritysten väliseen yhteistyöhön, ja sitä on nyt tarkoitus tässä hankkeen suunnittelutyössä ja toteutuksessa hyödyntää.

Saarijärven-Viitasaaren seutukoordinaattori Anna Jaurakkajärvi kävi esityksessään läpi hankkeeseen hahmoteltua sisältöä sekä rahoituskriteerejä. Koulutusyhteistyöhankkeen toteuttamiseen on mahdollista hakea esimerkiksi rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta, jonka seuraava haku avautunee joulukuussa 2017.