Tiistai 18.06.2019
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Nuorisovaltuuston valintaNuorisovaltuuston valinta

Nuorisovaltuuston valinta

1.10.2017 Kyyjärven kunta / Sivistysosasto / Maija-Liisa Immonen

Kyyjärvellä on toiminut nuorisovaltuusto vuodesta 2015 lukien. Toiminta on poliittisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Nuorisovaltuustossa 2015-2017 on ollut mukana 4 yläkouluikäistä nuorta. Nyt kuntaan valitaan kaudelle 2017-2019 uusi nuorisovaltuusto, johon valitaan enintään 7 jäsentä. Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua 13-20 vuotiaat nuoret (vähintään 7. luokalla vaalin aikaan olevat olevat tai enintään 20 vuotta vaalivuonna täyttävät) kyyjärveläiset nuoret. Ehdokkaaksi ilmoittautuminen on 13.10.2017 mennessä. Ilmoitukset Nopolan oppilaskunnan ohjaaja Annika Mattilalle tai Kyyjärven 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Ojalalle (kyyjarvi(at)4h.fi, 040-5653617). Heiltä saa myös lisätietoa nuorisovaltuuston toiminnasta.

Nuorisovaltuustovaali järjestetään, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin 7. Vaali toimitetaan 27.10.2017 mennessä.

Miksi kannattaa asettua ehdokkaaksi nuorisovaltuustoon

Nuorisovaltuustossa toimimalla voit vaikutta Kyyjärven nuorten asioihin, edistää ja kehittää nuorison asemaa kotikunnassasi.  Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus  kunnan luottamuselimissä.  Nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda nuorten ääntä esille päätöksentekijöille kokouksissa ja muissa julkisissa yhteyksissä.  Nuorisovaltuusto voi tehdä esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja päättäjille nuorille tärkeistä asioista kotikunnassa sekä seurata niiden käsittelyä ja päätöksentekoa.  Olemalla aktiivinen voit vaikuttaa nuorille tärkeisiin asioihin. 

Sivistyslautakunta valmistelee nuorisovaltuuston valinnan ja kunnanhallitus vahvistaa valinnan.