Perjantai 20.09.2019
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäYrittäjyyskasvatuksen kehittäjä

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä

19.12.2017 Nopolan koulu/Sanna Honkonen

YES Keski-Suomi on myöntänyt vuoden YES Kunta -tunnustuksen Kyyjärven kunnalle, sivistystoimelle ja Nopolan koululle.

Vuoden YES Kunta -tunnustuksen perusteluissa todetaan, että organisaatio uudistaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta, osallistuu yrittäjyyskasvatuksen toetuttamiseen, rakentaa koulu-yritysyhteistyötä, luo verkostoja ja toimii niissä aktiivisesti , omaa myösnteisen asenteen ja innostaa muita mukaan.

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. Nopolan koulussa oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja joustavasti. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.

Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä.

Käytännön esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksesta Nopolan koulussa ovat mm. viikon henkilön vahvuuksiin ja lähipiiriin tutustuminen, eri ammatteihin ja työelämään tutustuminen, luokkaretkiin valmistautuminen, erilaisten oppilaskunnan tapahtumien järjestäminen, Nuori yrittäjä -ohjelman mukainen toiminta sekä kaikki ponnistelu yksin ja yhdessä asettetujen tavoitteiden saavuttamiseksi.