Tiistai 23.01.2018
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Vaikuta asuin- ja liikkumisympäristösi liikenneturvallisuuteen vastaamalla kyselyyn 4.2.2018 mennessäVaikuta asuin- ja liikkumisympäristösi liikenneturvallisuuteen vastaamalla kyselyyn 4.2.2018 mennessä

Vaikuta asuin- ja liikkumisympäristösi liikenneturvallisuuteen vastaamalla kyselyyn 4.2.2018 mennessä

15.1.2018 Kyyjärven kunta / Maija-Liisa Immonen

Liikenneturvallisuuskysely toteutetaan Pohjoisen Keski-Suomen alueen kunnissa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Keski-Suomen liiton toimesta osana käynnissä olevaa Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimijatyötä.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa alueen liikenneturvallisuustilannetta sekä liikenteen vaaranpaikkoja. Kysely on avoinna 15.1.-4.2.2018 osoitteessa http://apps.strafica.fi/karpalo/pohjoisks/

Linkki kyselyyn löytyy myös QR-koodin takaa sekä Kyyjärven kunnan internetsivuilta Ajankohtaista-palstalta.

Pohjoisen Keski-Suomen alueella asuvien ja liikkuvien mielipiteet sekä kokemusket asuin- ja liikkumisympäristön liikenneturvallisuudesta ovat tärkeä lähtökohta liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiden suunnittelussa.  Kyselyn avulla saadaan tietoon paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten läheltä piti -tilanteiden takia. Kyselyssä voitte tuoda esille kohteet, joissa esimerkiksi korkeat ajonopeudet, turvaton tienylitys, hankala risteys, puutteellinen pysäkki- tai pysäköintijärjestely, puutteita kävely- ja pyöräteiden laadussa tai kunnossapidossa, puuttuva kävely- tai pyörätieyhteys.

Lisätietoja kyselystä antaa ensisijaisesti Antti Rahiala, Strafica Oy, p. 050 537 4297, antti.rahiala(at)strafica.fi. Yhdyshenkilönä kyselyn osalta kunnassa on Maija-Liisa Immonen, p. 044 459 7017.