Maanantai 22.10.2018
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Kysely yhdistyksille ja järjestöille - VASTAUSAIKA 11.2.2018!Kysely yhdistyksille ja järjestöille - VASTAUSAIKA 11.2.2018!

Kysely yhdistyksille ja järjestöille - VASTAUSAIKA 11.2.2018!

23.1.2018 Juttuvinkki / Keski.Suomen yhteisöjen tuki ry / Anu Hätinen / AT

Hyvät keskisuomalaiset yhdistys- ja järjestötoimijat. Keräämme sähköisellä kyselyllä tietoa keskisuomalaisista yhdistyksistä. Kysely on tarkoitettu toimialasta riippumatta kaikille järjestöille ja yhdistyksille, joilla on toimintaa Keski-Suomen maakunnan alueella. Teknisistä ongelmista johtuen kyselyn vastausaikaa on pidennetty 11.2.2018 saakka.

Kyselyyn pääsette vastaamaan tämän linkin kautta: Järjestökysely

Kyselyn tuloksia käytetään järjestöjen ja yhdistysten toiminnan näkyväksi tekemiseen sekä toimintaedellytysten turvaamiseen. Jokainen vastaus on tärkeä, jotta voimme tarjota mahdollisimman kattavan kuvauksen yhdistysten toiminnan merkityksestä mm. päättäjille ja viranhaltijoille. Tulokset ovat myös kaikkien yhdistysten itse hyödynnettävissä.

Kyselyn tulokset julkaistaan Yhdistystori.fi -sivustolla huhtikuun 2018 alussa. Samassa raportissa esitellään myös keskisuomalaisille kuntatoimijoille kohdennetun järjestöyhteistyötä käsittelevän kyselyn tulokset. Tuloksia esitellään mm. huhti-toukokuussa järjestettävissä tilaisuuksissa eri puolilla maakuntaa. Yksittäisten vastaajien antamia tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Vastaamisohjeita

- Voitte yhdistyksessänne sopia henkilön, joka kyselyyn vastaa tai koota vastaukset yhdessä.
- Vastaaminen vie yhdistyksen toiminnan laajuudesta riippuen aikaa noin 15-25 minuuttia.
- Vastaamisen nopeuttamiseksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan selvittää etukäteen seuraavat yhdistyksen toimintaa kuvaavat luvut: yhdistyksen jäsenten määrä, vapaaehtoisten ja työntekijöiden määrä sekä yhdistyksen saamat kunta-avustukset ja toiminnan kokonaiskulut. Ellei luvuista ole saatavilla tarkkaa tietoa, kirjatkaa mahdollisimman tarkka arvio.
- Mikäli vastaaminen keskeytyy, voi valmiit vastaukset tallentaa kyselylomakkeen jokaisen sivun lopussa ja jatkaa vastaamista toisena ajankohtana (järjestelmä lähettää sähköpostiin uuden vastauslinkin).
- Ellei teillä ole käytössänne sähköisiä välineitä kyselyyn vastaamiseksi, toivomme teidän hyödyntävän esimerkiksi kuntanne asiointipisteitä tai kirjastojen yleisiä koneita.

Toivomme, että levitätte kyselyn linkkiä ja tätä saateviestiä omissa verkostoissanne. Yhteistyöllä tavoitamme keskisuomalaiset yhdistykset kattavimmin.

Kiitämme vastauksistanne ja arvokkaasta panoksestanne yhteiseen vaikuttamistyöhön.

Lisätietoja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Vaikuttavat järjestöt -hankkeen työntekijät

Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi; 050 344 0429
Anu Hätinen, anu.hatinen@kyt.fi; 050 599 6293.

Kyselyaineiston analysoimisesta ja raportoinnista vastaa tutkija, YTT Päivi Kivelä.