Tiistai 20.11.2018
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Erämiehet ry:n TalvikokousErämiehet ry:n Talvikokous

Erämiehet ry:n Talvikokous

1.2.2018 Kyyjärven erämiehet ry / E Koivisto

Viimehetken muistutus Kyyjärven Erämiehet ry:n talvikokouksesta perjantaina 2.2.2018 klo 18:00 alkaen Eräkartanolla. Jäsenenä sinulla on oikeus jos ei peräti velvollisuus olla mukana päätöksenteossa. Sillä ainoastaan kokouksessa paikalla olemalla voit vaikuttaa seuran toimintaan.

TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat :
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa ; 

2) todetaan kokouksen laillisuus ;
3) hyväksytään työjärjestys ;
4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ;
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille ;
6) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali ;
7) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ;
8) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuo-delle ;
9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riis-tanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta ;
10) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kerta-kaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannat-tajajäsenmaksusta;
11) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio ;
12) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi ;
13) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin ;
14) käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikoko-usta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat ;
15) päätetään Suomen Kennelliiton Keski-Suomen kennelpiirille ja Karstulan-Kyyjärven riistanhoitoyhdistyk-sille tehtävistä esityksistä ;
16) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida
tehdä päätöstä.

Muuta huomioitavaa:
-Erämiesten hirviseurueen uusien ja tauolla olevien on ilmoittauduttava talvikokouksessa mikäli aikovat syksyn hirvijahtiin.
-Lyhyt tiedote Erämiesten mahdollisesti tulevasta EU-hankkeesta
-Ota metsästyskorttisi talvikokoukseen mukaan mikäli haluat valtuuttaa jonkun edustamaan itseäsi Karstulan-Kyyjärven RHY:n vuosikokouksessa joka on Eräkartanolla 8.2.2018 klo 18:00 Kahvitus ja valtakirjojen tarkistus 17:30 alkaen.

Jutun kuva jälleenlatauskoulutuksesta Eräkartanolla 2016

Tervetuloa

 

 

  Aihealueen yhteistyöyritykset

  Tulostekniikka
  Veljekset Parkkonen
  Kipakka
  Millespakka OY
  T:mi Toumo Isoaho
  Perhon Maatalousoppilaitos