Tiistai 16.07.2019
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Vanhusneuvosto toimii linkkinä eri suuntiinVanhusneuvosto toimii linkkinä eri suuntiin

Vanhusneuvosto toimii linkkinä eri suuntiin

21.2.2018 Vanhusneuvosto Tuula Härkönen

Taataan myös ikäihmisille arvokas ja hyvä elämä.

Kyyjärven kunnan vanhusneuvosto:
Tuula Härkönen pj.
Lauri Lahtinen kh. (varajäsen Lasse Sauramäki)
Heljä Colella ja Kyösti Lintulahti EL:n Kyyjärven yhd. (varajäsenet Eliisa Heiskanen ja Tapio Lintulahti)
Ritva Jääskeläinen Kyyjärven srk.
Kirsi Hartikainen / Kristiina Saarela Saarikka
Maija-Liisa Immonen, sihteeri

"Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta." (Kuntaliitto)

Siis miten kunnassa edistetään vanhusväestön osallisuutta ja aktiivisuutta, hyödynnetään kokemusviisautta sekä miten mahdollistetaan arvokas vanheneminen huomioimalla sekä henkiset että fyysiset tarpeet.

Vanhusneuvoston kumppaneina toimivat mm.kunnan eri sektorit, yhdistykset ja tietenkin kaikki kuntalaiset. Ottakaa yhteyttä vanhusneuvoston jäseniin! Teemme parhaamme viedäksemme asiaa eteenpäin. Vanhusneuvosto kokoontuu tarvittaessa.
Tämän viikon kokouksessa tutustumme Kivirannan palvelukotiin ja lisäksi pohdimme teemaa ikäihmisten yksinäisyys.
Viime viikon "112-päivä, turvallisuutta arkipäivään" antoi tietoa suurelle osallistujajoukolle. Turvallisuus / turvattomuus onkin yksi tärkeä osa-alue kyselymme mukaan ja tilaisuus päivitti näin kunnan hyvinvointisuunnitelmaa.

Tulossa ... kuntamme osallistuu Voimaa vanhuuteen -hankkeeseen. Siitä lisää myöhemmin.