Maanantai 27.01.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Saarikan seudun vanhusneuvostot kokoontuivat 28.3.2018 KyyjärvelläSaarikan seudun vanhusneuvostot kokoontuivat 28.3.2018 Kyyjärvellä

Saarikan seudun vanhusneuvostot kokoontuivat 28.3.2018 Kyyjärvellä

12.4.2018 Kyyjärven kunta / Maija-Liisa Immonen

Saarikan seudun vanhusneuvostot kokoustivat Kyyjärvellä 28.3.2018. Paikalla oli edustajia Kyyjärven vanhusneuvoston lisäksi Kannonkoskelta, Kivijärveltä, Karstulasta ja Saarijärveltä, yhteensä 21 henkilöä. Muutosagentti Tuija Koivisto oli kertomassa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeesta, I&O -hankkeesta. Vanhusneuvostojen edustajat kertoivat kuntiensa vanhusneuvostojen toiminnasta.

Kyyjärvellä on ollut viimeaikaisena teemana yksinäisyyden ehkäisy. Loppuvuodesta 2017 kunnassa tehtiin yksinäisyydestä ja turvattomuudesta kysely. Kyselyyn vastasi 48 eri ikäistä kuntalaista. Puolet vastaajista oli yli 65 vuotiaita. Yksinäisyyttä koettiin Kyyjärvellä enemmän kuin kansallisesti. Yksinäisyyttä aiheuttavat mm. terveys, omien voimien puute, kokemus siitä, ettei kuulu joukkoon, ikä. Apua yksinäisyyteen ja turvattomuuteen saadaan läheisiltä, yhdistyksiltä ja julkisilta palveluilta. Turvattomuutta koki 27 % vastaajista. Turvattomuutta aiheutti oma tulevaisuus, oma terveys, oma jaksaminen, oma yksinäisyys, itseen kohdistuva henkinen väkivalta, oma toimeentulo. Vanhusneuvosto on kutsunut yhdistysten, seurakunnan ja kotihoidon toimijoita yhdessä miettimään keinoja yksinäisyyden poistamiseksi.

Vanhusneuvostot päättivät tehdä yhdessä SoTe yhtymävaltuustolle aloitteen näytteeottopalveluiden järjestämisestä Saarikan alueen kunnissa terveysasemien sulkuaikoina ja tiedustella, kuinka kuntalaiset saavat välttämättömät palvelut sulkuaikoina.

Kokouksessa esitellyn kotihoidon ja omaishoidon edistämisen -kärkihankkeen tavoitteena on
- lisätä terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia palveluja, monialaista kuntoutusta ja erilaisia asumisen vaihtoehtoja
- kehittää ikäihmisten kotiin annettavien palveluiden määrää ja sisältöä
- kehittää asiakas- ja palveluohjausta
- lisätä ikäihmisten perhehoitoa
- juurruttaa omais- ja perhehoitajien jaksamista tukevia käytäntöjä
- lisätä ikääntyneen väestön osallisuutta

Hyvä ja arvokas kotihoito on kiireetöntä;asiakas saa itse vaikuttaa palveun sisältöön ja ajankohtaan; toimintakykyä tukevaa; jatkuvuus turvattua; omaiset ja läheiset huomioivaa.Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on yksi tärkeimpiä varautumistoimia ikääntyvässä Suomessa. Iäkkäiden määrän kasvua olennaisempaa palveluiden tarpeen kannalta on se, missä kunnossa ikäännymme! Hyvässä ikääntymisessä on vastuuta kuntalaisella/kansalaisella itsellään, kunnalla hyvoinvoinnin edistämisestä sekä Soten julkisen palvelulupauksen perusteella.
Enemmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, vähemmän sosiaali- ja terveystoimen palveluntarvetta.