Sunnuntai 12.07.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
KuulutusKuulutus

Kuulutus

1.4.2019 Keskusvaalilautakunta / E. Honkonen

EDUSKUNTAVAALIT 2019 KYYJÄRVEN KUNNASSA

ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ

Suomessa eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Vaalihuoneistot pidetään avoinna kello 9.00 - 20.00.

Kyyjärven kunta toimii yhtenä äänestysalueena, Kyyjärven äänestysalueena, äänestyspaikkana toimii Kivirannan palvelukeskus (Kivirannantie 4).

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys toimitetaan
3. - 9.4.2019 Kyyjärven kirjastossa (Tuliharjuntie 43)

maanantai - perjantai                     klo                        9.00 - 16.00

lauantai ja sunnuntai                     klo                      10.00 - 13.00

Äänestyspaikoissa on pyörätuoliasiointimahdollisuus.

Ennakkoäänestys Kivirannan palveluasunnoilla tapahtuu vaalitoimikunnan myöhemmin ilmoittamana aikana.

Kotiäänestys järjestetään niille Kyyjärven kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Kyyjärven kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen ja hänellä on voimassa oleva omaishoitajasopimus.

Kotiäänestystä haluavan henkilön tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.
Kotiäänestystä haluavan omaishoitajan tiedot ilmoitetaan kotiäänestäjän ilmoituksessa.
Ilmoituksen voi tehdä joko kirjallisesti Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle kunnan
hallinto-osastolle os. Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi tai puhelimitse 044 4597006.
Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita saa kunnanviraston hallinto-osastolta.

Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä henkilöllisyystodistus- tai muu valokuvalla varustettu henkilöllisyyden osoittava asiakirja.

Tietoa vaaleista ja luettelon yleisistä ennakkoäänestyspaikoista saa oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi


Kyyjärven kunnan keskusvaalilautakunta