Sunnuntai 31.05.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Kyyjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2018
Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2018Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2018

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2018

8.4.2019 Kunta / T. Pelkonen

Vuoden 2018 tilinpäätös kokonaisuudessa luettavana

kunnanhallituksen pöytäkirjasta 1.4.2019 tai suoraan tästä linkistä.

Keski-Suomen Maakuntaviesti 2018 hiihdettiin Kyyjärven legendaarisissa Harsunkankaan Hiihtojen maisemissa lauantaina 17.2.2018. Maakuntaviestin järjestelyvastuun kantoivat Kyyjärven kunta, urheiluseura Kyyjärven Kyky ja Mediamyllärit Ry yhteistyökumppaneineen. Vastuu oli iso, mutta vahvalla yhteistyöllä hoidimme Maakuntaviestin mallikkaasti maaliin. Ensimmäistä kertaa Keski-Suomen maakuntaviesti näkyi myös suorana nettiTV-lähetyksenä NopolaNews -verkkopalvelun kautta.

Keväällä kierrettiin penkkikahviloissa ja kuntalaiset kertoivat, mitä mieltä he ovat kotikunnastaan. Järvi ja satama ovat Kyyjärven helmiä. Satamaa voitaisiin kuntalasikyselyn mukaan edelleen kehittää. Kesällä vietettiin Kyyjärvi-viikkoa, raivattiin pajukosta järvi esiin ja rakennettiin yhdessä satamaan penkki. Syksyllä jatkoimme yhteisöllisyys ohjelmaa taiteilemalla pajukosta valopallon risteysalueellemme. Vanhusten viikolla hallinnon väki järjesti hyvää mieltä iäkkäille kuntalaisillemme laulattamalla heitä Kivirannassa. Syksyn aikana kunnan some-näkyvyys nostettiin uudelle tasolle. Uskomme some-kanavien palvelevan entistä paremmin kuntalaisten tiedottamista ja positiivisen kuntakuvan muodostamista.

Kumpulan kyläkoulu myytiin Kumpulan kyläseura ry:lle valtuuston päätöksellä 29.10.2018. Kaupasta muodostui kunnalle noin 15 000 € myyntitappiota. Kunnalle on koitunut koulusta vuosittain noin 5 000 euron nettokulut, joten myyntitappio kuittaantuu kolmessa vuodessa ja samalla kunta välttyy mahdollisilta rakennuksen ylläpidon investoinneilta. Kumpulan kyläseura Ry on onnistunut saamaan hankerahoitusta kunnostustoimenpiteisiin ja kylällä on erittäin aktiivista toimintaa.

Yhteistyö Kannonkosken kunnan kanssa elinkeinoelämän puolella jatkui. Kannonkosken yrittäjiä ja luottamushenkilöitä vieraili Kyyjärvellä tutustuen mm. kahden suuren maa-talousyrittäjän tuotantotiloihin, Mediamylläreiden toimintaan ja Taipaleen Teräksen tuotantotiloihin. Yrittäjän Päivää vietettiin Paletin pihassa 5.9.2018. Kunta muisti ja kiitti Yrit-täjän Päivänä kyyjärvisiä yrittäjiä videotervehdyksellä. Kuntana halusimme mahdollistaa Betset Oy:n kasvun ja toiminnan kehittämisen, joten möimme Betset Oy:lle lisää tontti-maata noin 2.8 hehtaaria Vanha-Kauramaan tilasta 21.9.2018. Turvetuotantoon erikoistunut J & V Saukko Oy palkittiin yrittäjäjuhlassa 17.11.2018 Kyyjärven Vuoden yrityksenä.

Nopolan uusi yhtenäiskoulu otettiin käyttöön syyslukukauden alussa. Koulun vihkiäisiä vietettiin juhlallisesti 17.11.2018, jolloin kuntalaiset sekä kutsuvieraat saivat tutustua uu-siin tiloihin ennen käyttöönoton vihkimistä ja Kyyjärvi-räpin ensiesitystä. Koulu ja päiväkoti ovat osoittaneet toimivuutensa. Kuntalaiset ovat ottaneet koulun omakseen osallis-tumalla koululla pidettäviin kerhoihin ja tapahtumiin. Uusi koulu ja päiväkoti ovatkin päättäjien osoitus siitä, että Kyyjärvellä katsotaan vahvasti tulevaisuuteen. Koulurakentamisen taloudelliset vaikutukset heijastuvat kuntatalouteen n. 150 000 euroa vuodessa vuoteen 31.3.2039 saakka.

Omatoimikirjasto otettiin onnistuneesti käyttöön syksyllä. Kuluvana vuonna myös yhteispalvelun asiointipiste siirtyi kirjaston tiloihin. Joulukuussa hallinto-osaston väki muutti terveisiin Kivirannan veteraanisäätiön tiloihin pyörittämään kunnanviraston arkea ja henkilökunta viihtyy siellä erittäin hyvin tänäkin päivänä.

Kauppakeskus Paletille vuosi oli raskas, koska siellä lopetti toimintansa viisi liikettä ja yksi liike vaihtoi omistajaa. Elinkeinotulot jäivät alkuperäisestä talousarvioista n. 14 600 euroa. PaaPii Design, Apteekki ja Annabella avasivat liikkeensä Palettiin vuonna 2018. Kaupan alan yleiset haasteet jatkuvat vielä kuluvana vuonnakin, sillä myös Minna Boutique ja Cafe Paletti lopetti toimintansa. Onneksi Kahvila-Ravintola Keskipisteen avajaisia vietettiin jo helmikuun alussa. Kuluvana vuonna Kauppakeskus Paletti viettää 20-vuotis syntymäpäiviään ja on edelleen tärkeä elinvoimatekijä kuntamme taloudelle ja asukkaille.

Vuodelle 2018 kunnanvaltuusto nosti tuloveron 21.75%:iin. Verotulot lisääntyivät edellisvuodesta 64 698 euroa (1,5 %) kun taas valtionosuudet laskivat 271 064 euroa (-6,1%). Suuri osa Suomen kunnista teki alijäämää vuodelta 2018 ja niin kävi myös Kyyjärven kunnalle. Taloudellinen tulos muodostui 384 858 euroa alijäämäiseksi. Tuloksen muodostumiseen alijäämäiseksi vaikutti mm. sijoitustuottojen ylisuuret odotukset ja Sote kuntayhtymän budjetin ylittyminen 359 000 eurolla. Talousarvioon oli arvioitu saatavan sijoitustuottoja 840 000 euroa, mutta sijoitustoiminnan tuloja kertyi 435 000 euroa, josta syntyy noin 405 000€ budjetoitua huonompi tulos. Onneksi vuosikate säilyi 84 817 euroa ylijäämäisenä, mutta se ei valitettavasti riittänyt kattamaan 469 675 euron poistoja.

Investointimenot olivat 810 585 euroa ja koulun leasing investointi noin 3 miljoonaa eu-roa. Kunnan lainakanta kasvoi 920 000 eurolla ja sitä on nyt 11.191.680 euroa eli 8 321 €/asukas. Taseessa oli vuoden lopussa ylijäämää 210 864 euroa.

Konsernin tulos muodostui 1 593 267 euroa alijäämäiseksi, joka johtui pääosin Kyyjärven Paletti Oy:n tekemästä 1 680 370 euron rakennuksen arvonalentumiskirjauksesta.
Konsernin lainamäärä oli vuoden lopussa 16.517.837 euroa eli 12 281 euroa asukasta kohden. Lainamäärä kasvoi 1 536 187 euroa edellisestä vuodesta.

Kyyjärven kunta on osakkaana Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä yhdeksän muun keskisuomalaisen kunnan kanssa. Yhtiön taloudellinen tilanne on ollut haasteellinen jo muutaman vuoden ajan. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja uuden rahoituspohjan löytämiseksi omistajakunnat suorittivat pääomitusta. Kyyjärven kunta osallistui vuoden 2018 osakeantiin 283 165 eurolla. Vuoden 2018 osakeannin myötä omistuksemme nousi 7,65%:sta 10,3%:iin yhtiöstä. Kyyjärven takausvastuu on noin 2,3 miljoonaa euroa ja kunta on panostanut valokuituun kaikkineen 903 366 euroa.

Kunnan henkilöstö on tehnyt joka puolella erinomaista työtä. Kiinteistöissä ilmenneet ongelmat sekä koulukeskushankkeen aiheuttamat väliaikaisratkaisut ovat vuoden aikana edellyttäneet joustavuutta koko henkilöstöltä ja kuntalaisilta.

Toimintakertomusvuoden aikana Kyyjärven kunnan palveluksessa on ollut kolme kunnanjohtajaa. Itse astuin virkaan syyskuun alussa ja kiitänkin kaikkia kyyjärvisiä lämpimästä vastaanotosta. Haluan kiittää kunnan päättäjiä, henkilöstöä, alueen yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä seuroja Kyyjärven kunnan eteen tehdystä työstä. Erityiskiitoksen haluan osoittaa niille kuntalaisille, jotka ovat omassa arjessaan palvelleet toisiaan ja siten ollut rakentamassa parempaa tulevaisuutta meille kaikille.


Tiina Pelkonen
Kunnanjohtaja