Torstai 28.05.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Kalastus, sorsastus ja metsästys Kyyjärven osakaskunnan vesialueella 2019Kalastus, sorsastus ja metsästys Kyyjärven osakaskunnan vesialueella 2019

Kalastus, sorsastus ja metsästys Kyyjärven osakaskunnan vesialueella 2019

1.4.2019 Juhani Vertanen/ Erkki Sorsamäki

Kyyjärven kalastuskunnan sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.3.2019 Sahapakalla

Kokouksen puheenjohtajana toimi Osmo Virtanen ja sihteerinä Juhani Vertanen. Osanottajia oli 14 henkeä.

Tärkeimmät päätökset:

Kokouksen alussa Keski-Suomen ELY -keskuksen edustajat Lauri Kaisto ja Tomi Hakkari esittelivät laadittua suunnitelmaa Peuralammen vedenpinnan nostamisesta. Kyyjärven osakaskunta hyväksyi suunnitelman. Ely-keskus vastaa tarvittavien lupien hankkimisesta. Alue pyritään saamaan suojelualueeksi.

Hoitokunta on pyytänyt asiantuntijalausunnon Kyyjärven kuhankalastuksen järjestämisestä. Sillä pyritään selvittämään onko järven luontainen kuhanpoikastuotanto riittävää kalanpyyntiin verrattuna, vai tarvitaanko vielä istutustoimintaa. Omaa kuhanpoikastuotannon määrää selvitetään lisää tämän kauden aikana.

Lisäksi selvitetään Kyyjärven kalojen elohopeapitoisuuden määrää.

Hyväksyttiin kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2019-2023.

  • Juhani Vertanen  ja Jari Kantonen valittiin uudelleen hoitokuntaan
  • Kalanpoikasistutuksiin käytetään 1300 € (hoitokunta päättää istutustoiminnasta)
  • Kalankutupaikkoja kunnostetaan
  • Lehtoniemenkari - Kotkankari välinen alue rauhoitetaan kaikelta kalastukselta 15.5.-30.6.2019 välisena aikana (alue merkitään)
  • Kalastusharrastuksen edistämiseen mm. kilpailutoimintaan käytetään 1000 €.

Lupien myynti:

Kahvila-Ravintola Keskipiste  0400-345418

Juhani Vertanen 040-58907

Reijo Aumanen 041-5065953

Kari Toikkanen 040-5439425

Kalastuksen valvojat:

Kari Toikkanen

Rauno Pölkki

Kalastus- ja metsästysohjeet lupien hinnat, sekä rauhoitusalueet  löytyy oheisesta linkistä'Kalastusohjeet 2019'.

Ohjeet kalaverkkojen merkitsemiseksi löytyy linkistä 'Verkkojen merkitseminen.

Yleisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Kyyjärven kunnanviraston hallinto-osastolla arkisin 29.3.-15.4.2019 (klo 9.00 - 14.00) välisenä aikana. Osoite Kivirannantie 4.

Hyvät perinteet

  • älä laske pyydyksiä aivan lähelle jo toisen asettamia pyydyksiä
  • älä ongi, uistele, metsästä tai laske pyydyksiä lähelle asuttua rantaa
  • apajia riittää kyllä kaikille

Kyyjärven kalastuskunta