Lauantai 25.01.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Koululaisten loma-ajan hoitoKoululaisten loma-ajan hoito

Koululaisten loma-ajan hoito

7.6.2019 Varhaiskasvatus Heli Auranen

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan päiväkodissa ei enää järjestetä hoitoa koululaisille koululaisten loma-aikoina.

 

Tämä perustuu varhaiskasvatuslakiin, jonka mukaan varhaiskasvatusta ei ole järjestettävä, kun lapsi osallistuu perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen tai perusopetukseen. Koska koululaiset eivät ole varhaiskasvatuksen piirissä, heille ei lain mukaan ole velvoitetta järjestää hoitoa loma-ajalle. Muutos on astunut voimaan 3.6.2019. Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatusta on kuitenkin järjestettävä osa-aikaisesti, mikäli lapsella on oikeus 11 a §:n 1 momentissa säädettyyn laajempaan varhaiskasvatukseen.

Kouluaikoina koululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään yhteistyössä päiväkodin ja koulunkäynninohjaajien kanssa.