Sunnuntai 09.08.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Ajankohtaista jätevesiasiaa - sakokaivolietteenpoisto tärkeä osa jätevesikäsittelyäAjankohtaista jätevesiasiaa - sakokaivolietteenpoisto tärkeä osa jätevesikäsittelyä

Ajankohtaista jätevesiasiaa - sakokaivolietteenpoisto tärkeä osa jätevesikäsittelyä

2.10.2019 Ympäristösihteeri Jukka Mustajärvi

Jätevesijärjestelmäkorjausten lisäksi tulee kiinteistöillä muistaa myös järjestelmän jatkuva hyvä hoito. Se tarkoittaa ennen kaikkea riittävän usein (vähintään kerran vuodessa) tehtävää sakokaivojen tyhjennystä ja sakokaivolietteen asianmukaista käsittelyä.

Sako- ja umpikaivolietteet ovat yhdyskuntajätettä, jonka käsittelystä on ohjeet alueen jätehuoltomääräyksissä. Jätevesilietettä ei saa levittää käsittelemättömänä maastoon. Kyyjärvellä kuten useimmissa kunnissa jätevesilietteelle järjestetty käsittelypaikka on kunnan jätevedenpuhdistamo. Lietteen kuljetuksen vastaanottopaikkaan saa tehdä lietteen kuljetusluvan omaava kuljetusyrittäjä. Kuljetuksesta ja käsittelystä tulevat kustannukset laskutetaan kiinteistön omistajalta.

Jätehuoltomääräysten mukaan on mahdollista myös jätevesilietteen pienimuotoinen omatoimikäsittely. Tällöin omassa asumisessa tai muutamalla (1-4) lähikiinteistöllä syntyvän jätevesilietteen voi levittää omalle pellolle lannoitusta koskevien ohjeiden mukaisesti. Jätevesiliete tulee kuitenkin kalkkistabiloida tai muuten hygienisoida ennen levitystä. Omatoimikäsittelystä tulee myös tehdä kirjallinen ilmoitus alueen jätehuoltoviranomaiselle (Järviseudun jätelautakunta).