Torstai 21.11.2019
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Asiointipiste suljetaan 1.1.2020 alkaenAsiointipiste suljetaan 1.1.2020 alkaen

Asiointipiste suljetaan 1.1.2020 alkaen

1.11.2019 Kunta/L.Järvinen

Kyyjärven kunnanhallitus on 14.10.2019 § 160 päättänyt irtisanoa kunnan sopimukset yhteispalvelusta toimeksiantajien kanssa päättymään 31.12.2019.

Tämä tarkoittaa, ettei Kelan, Veron, Maistraatin tai TE-toimiston palveluja tai etäyhteyttä tarjota enää vuoden 2020 puolella ja samalla kirjaston asiointipiste suljetaan.

Syy sulkemiselle on, että asiointipisteen palvelujen kysyntä on vähäistä ja siitä saatava korvaus ei riitä kattamaan kuluja vaan kustannukset tulevat kunnan maksettaviksi.  Sähköisten palvelujen lisäännyttyä yhä useampi asioi verkossa omilta laitteiltaan.  Toimeksiantajat ovat olleet samaa mieltä siitä, että palvelujen kysynnän vähäisyyden takia ei ole tarpeellista jatkaa sopimuskautta.