Keskiviikko 08.07.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Järjestöavustukset 2019 haettavana 26.11.2019 klo 13.00 mennessäJärjestöavustukset 2019 haettavana 26.11.2019 klo 13.00 mennessä

Järjestöavustukset 2019 haettavana 26.11.2019 klo 13.00 mennessä

7.11.2019 Kyyjärven kunta / sivistystoimi / Maija-Liisa Immonen / E.H.

Sivistyslautakunta myöntää avustuksia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan järjestöille, rekisteröitymättömille ryhmille ja yksityisille henkilöille. Avustukset ovat haettavana vuosittain jälkikäteen kuluneesta toiminnasta. Vuoden 2019 avustukset myönnetään vuoden 2019 toiminnan perusteella.

Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksesta on ilmettävä ohjatun toiminnan ja kerhotoiminnan osalta ohjattujen toimintojen määrä ja osallistujamäärät, koulutusavustuksista, leiri- ja urheilutapahtumista ja kohdeavustuksista todelliset kustannukset, joista osalle voi saada avustusta. Lisäksi sivistyslautakunnalle voi ilmoittaa kulttuurin ja liikunnan saralla vuonna 2019 menestyneitä kyyjärveläisiä henkilöitä, joita voitaisiin palkita.

Hakemukset tulee osoittaa sivistyslautakunnalle joko paperiversiona osoitteeseen Kyyjärven kunta/sivistyslautakunta, Honkalehdontie 8, 43700 Kyyjärvi tai sähköisesti kirjaamo@kyyjarvi.fi 26.11.2019 klo 13.00 menenssä.

Haettavat avustukset ja niiden myöntämisperusteet ovat alla. Sivistyslautakunta voi tarvittaessa korottaa avustusperusteissa olevia korvauksia.

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET

1. Ohjaustapahtuma-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille ym. yhdistyksille

Joukkueurheilumuodossa ja ryhmäliikunnassa ja muussa urheilussa max. 3x/ryhmä/viikko. Ohjaaja edellytetään kaikkiin ohjaustapahtumiin. Liikutettavien määrä otetaan huomioon seuraavasti:

3-5+ohjaaja 5€
6-10+ohjaaja 10€
11-20+ohjaaja 20€
21-30+ohjaaja 30€
31-50+ohjaaja 40€
yli 50 50€

Avustuksen saaminen edellyttää toiminnan alkaessa ilmoittamista Nopolanewsissä ja kuntatiedotteessa.

2. Koulutusavustus rekisteröidyille urheiluseuroille: valmentaja-, ohjaaja- ja seuratoimitsijakoulutus.
Maksetaan enintään 50 % tositteiden mukaan todellisista kuluista.

3. Leiritoiminta-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille: lajileiritoiminta, piirikohtaiset ja valtakunnalliset suurleirit, ei matkakuluja.
Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.

4. Urheilu- ja liikuntatapahtuma-avustus: merkittävien urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäminen, harkinnanvarainen, ei matkakorvauksia.
-kansainväliset
-kansalliset

Avustusta voidaan hakea ennen suuren urheilutapahtuman järjestämistä. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella tositteita vastaan enintään lautakunnan etukäteen päättämä summa.

NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET

1. Kerhotoiminta-avustus nuorisojärjestöille
3-5 henkilöä +ohjaaja 5€ 6-10 henk. +ohjaaja 10 €
11-20 henk. +ohjaaja 20 € 21-30 henk. +ohjaaja 30 €
31-50 henk. +ohjaaja 40 € yli 50 henk. +ohjaaja 50 €
Avustuksen saaminen edellyttää tiedottamista Nopolanewsissä ja kuntatiedotteessa ennen toiminnan alkua.

2. Koulutusavustus nuorisojärjestöille
Ohjaaja- ja toimihenkilökoulutus, enintään 50 % todellisista kuluista tositteita vastaan.

3. Leiritoiminta-avustus järjestöille
Majoitus- ja ruokailukulut, ei matkakuluja. Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.

4. Projektiavustus järjestöille
Kansainväliset, kansalliset ja paikalliset tapahtumat, joiden kulut ovat merkittävät, harkinnanvarainen. x % todellisista kuluista tositteita vastaan. Projekteihin voi hakea avustusta pitkin vuotta. Avustus maksetaan tositteita vastaan, enintään kuitenkin sivistyslautakunnan etukäteen määräämä summa. Myös nuorten vapaat toimintaryhmät voivat hakea.

KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET

1. Kerhotoiminta-yhdistyksille
3-5 henkilöä +ohjaaja 5€ 6-10 henk. +ohjaaja 10 €
11-20 henk. +ohjaaja 20 € 21-30 henk. +ohjaaja 30 €
31-50 henk. +ohjaaja 40 € yli 50 henk. +ohjaaja 50 €

2. Koulutusavustus
Ohjaaja-, toimihenkilökoulutusta, ei matkakuluja, enintään 50 % todellisista kuluista tositteita vastaan.

3. Leiritoiminta
Musiikki-, taide ym. kulttuurileirit, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.

4. Kohdeavustus
Yksittäiset tapahtumat, joiden kulut merkittävät; harkinnanvarainen.
Esim. näyttelyt, konsertit, laitteistot, julkaisutoiminta (kirjallisuus, musiikkituotanto), esiintymismatkat (myös ulkomaille). Kohdeavustusta voi hakea pitkin vuotta, myös vapaat toimintaryhmät ja yksityiset taiteenharjoittajat. Kohdeavustusta myönnetään avustusvuoden kustannuksiin.

Hakemuksia ja lisätietoja sivistysjohtajalta 044-4597017.

Hakemuksen liitteeksi toimintakertomus, toimintasuunnitelma, maksukuitit, tilinpäätöstiedot. Lisäksi hakemuksen mukaan selvitys yhdistyksiltä siitä miten toiminnasta on tiedotettu.

Urheilun ja kulttuurin saralla menestyneiden palkitseminen
Sivistyslautakunnalle voi jättää vuoden loppuun mennessä kirjallisen esityksen siitä, keitä tulisi palkita.

Ohjaustapahtuma- ja kerhotoiminta-avustusta varten järjestön on pidettävä kirjaa osallistujista ohjauskerroilla. Osallistujalistat ohjauskerroista tulee  tarvittaessa esittää avustuksen myöntäjälle.  Avustukset perustuvat ohjattujen määrään, siksi osallistujamäärien todentaminen on tärkeää.  Järjestöjen tulee myös ilmoittaa ohjatun toimintansa järjestämisestä Nopolanewsissä.

Koulutus- ja leiritoiminta-avustusta voi hakea osallistumis-, majoitus- ja ruokakustannuksiin tositteita vastaan.  Avustus on enintään 50 % todellisista kustannuksista.

Järjestöillä ja vapailla toimijaryhmillä on mahdollisuus hakea kohdeavustusta yksittäisten, merkittävien tapahtumien järjestämiseen, esim. näyttely, konsertti, julkaisutoiminta tai merkittävä liikunta- tai urheilutapahtuma.  Kohdeavustusta tulee hakea sivistyslautakunnalta etukäteen.  Avustus on harkinnanvarainen.