Sunnuntai 20.09.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Kyyjärven kunnan tiedote Kyyjärven kunnan tiedote

Kyyjärven kunnan tiedote

22.1.2020 Kunta/T.Pelkonen/LJ

arviointimenettelyn tuloksesta 22.1.2020

Kyyjärvi kuntajakoselvitykseen

Valtiovarainministeri asetti 20.8.2019 kuntalain 118 §:n mukaisen Kyyjärven kuntaa koskevan arviointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu selvitys kunnan mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut.

Kyyjärvellä kriisikunnan kriteerin raja-arvot ylittyivät konsernitaseen kertyneen alijäämän osalta. Lisäksi kunnalla täyttyivät neljästä muusta raja-arvosta konsernin lainakanta, kunnan tuloveroprosentti ja konsernin suhteellinen velkaantuneisuusaste.

Arviointiryhmän puheenjohtajana toimi Kimmo Behm, valtiovarainministeriön jäsenenä Vesa Lappalainen ja Kyyjärven jäsenenä Jouko Huumarkangas.

Arviointiryhmän ehdotus ja jatkotoimenpiteet

Arviointiryhmä ehdottaa Kyyjärven kuntalaisten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi kuntarakennelain 15 §:n mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa. Kyyjärven kunnan jäsen jätti eriävän mielipiteen. Mikäli kuntajakoselvitys johtaisi kuntaliitokseen ja siten henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, niin kyseessä olisi liikkeenluovutus, jolloin henkilökunta siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Samaan aikaan kunnan tulee jatkaa edelleen talouden tervehdyttämiseksi esittämiään omia toimenpiteitään sekä toteuttaa niitä rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden parantamiseksi. Kunnanvaltuuston on käsiteltävä arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon jatkotoimenpiteitä varten helmikuun 2020 loppuun mennessä. Valtuuston käsittelyn jälkeen kuntaministeri tekee lopullisen päätöksen asetetaanko Kyyjärvi kuntajakoselvitykseen.

Varsinaisena jäsenenä Kyyjärven kuntaa edusti kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouko Huumarkangas puh. 040 752 1272

Arviointityöryhmän raportti on kokonaisuudessaan luettavissa:  Kyyjärven arviointiraportti

Kyyjärvellä 22. tammikuuta 2020

Tiina Pelkonen
kunnanjohtaja
puh. 044 459 7001
tiina.pelkonen@kyyjarvi.fi