Lauantai 19.09.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Vanhusneuvoston kannanotto Kyyjärven terveysaseman palveluihinVanhusneuvoston kannanotto Kyyjärven terveysaseman palveluihin

Vanhusneuvoston kannanotto Kyyjärven terveysaseman palveluihin

18.2.2020 Kyyjärven kunta / M-L Immonen

Kyyjärven vanhusneuvosto teki kokouksessaan 29.1.2020 kannanoton Kyyjärven terveysaseman palvelumuutoksiin 1.2.2020 lukien. Kannanotto on lähetetty Saarikan yhtymähallitukselle, kunnanhallitukselle ja Kyyjärven edustajille Saarikan yhtymävaltuustossa. Kannanotto on alla.

Kyyjärven vanhusneuvoston kannanotto Kyyjärven terveysaseman palveluihin 1.2.2020 lukien

Saarikan yhtymävaltuusto on 28.11.2019 päättänyt vuoden 2020 talousarvion hyväksymisen yhteydessä supistaa Kyyjärven terveysaseman aukioloaikoja neljästä päivästä kahteen päivään vuonna 2020. Muutokset tulevat voimaan 1.2.2020 lukien. Aikaisemmin lääkärin vastaanotto ja laboratorion näytteenotto olivat 3 päivänä viikossa ja sairaanhoitaja oli tavattavissa 4 päivänä viikossa. Vuonna 2020 lääkärin vastaanotolle pääsee vain ajanvarauksella, päivystysvastaanotto on Karstulassa.
Kyyjärven vanhusneuvosto kuuli terveysaseman aukioloaikojen muutoksista kokouksessaan 29.1.2020. Vanhusneuvosto pitää huonona ratkaisuna Kyyjärven terveysaseman aukioloaikojen supistamista 4 päivästä kahteen päivään sekä päivystysvastaanoton lopettamista ja siirtämistä Karstulaan lääkäripäivinä. Ratkaisu vaikuttaa erityisesti ikäihmisten terveyspalveluiden saatavuuteen:
- ikäihmisten turvallisuuden tunne vähenee, palvelua saatavilla vain kahtena päivänä viikossa Kyyjärvellä
- päivystykseen hakeutuminen vaikeutuu kulkemisjärjestelyiden ja kustannusten vuoksi
- hoitoon hakeutuminen viivästyy ja sairastavuus lisääntyy
- menetetään tutun hoitohenkilöstön tuoma turva ja potilastuntemus
- päivystys ruuhkautuu entisestään
- kuntalaisten peruspalveluiden saatavuus heikkenee
- säästyvät kustannukset siirtyvät kuntalaisille, joista monet ikäihmiset ovat pienituloisia
- vanhusneuvosto haluaisi tietää, kuinka paljon tehdyt palveluiden supistukset tuovat säätöä
- palvelumuutoksista ei ole tiedotettu ajoissa ja avoimesti, tiedotus vain muutama päivä ennen muutosta
- toivotaan kuntalaisten kuulemista ja vuorovaikutusta päättäjien kanssa, info- ja keskustelutilaisuuksia
- terveyttä edistävään ja sairauksia ennaltaehkäisevään toimintaan tulisi panostaa nykyistä enemmän

Kyyjärven vanhusneuvosto, Tuula Härkönen pj., jäseninä Lauri Lahtinen, Kyösti Lintulahti, Heljä Colella, Sauli Mäkelä, Saarikan edustajana Kirsi Hartikainen, sihteerinä Maija-Liisa Immonen
Puheenjohtajan ja sihteerin s-postisoitteet: etunimi.sukunimi(at)kyyjarvi.fi

Kyyjärvellä 29.1.2020


Tuula Härkönen 
Vanhusneuvoston puheenjohtaja


Kyösti Lintulahti
Vanhusneuvoston jäsen