Lauantai 31.10.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Koronavirustiedote / Päivitetty 20.3.2020 / Kyyjärven kuntaKoronavirustiedote / Päivitetty 20.3.2020 / Kyyjärven kunta

Koronavirustiedote / Päivitetty 20.3.2020 / Kyyjärven kunta

20.3.2020 Kyyjärven kunta / Maija-Liisa Immonen / AT

Suomen valtioneuvosto on antanut ma 16.3.2020 ohjeistuksen ja linjaukset Suomen kunnissa noudatettavaksi. Valtioneuvosto on antanut asetuksia mm. varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuuden rajoittamisesta väliaikaisesti ja asetukseen muutoksen 20.3.2020. Tämä tiedote täydentää 13.3.2020 Kyyjärven kunnan henkilöstölle ja asukkaille aikaisemmin jakamia tiedotteita sekä Helmen kautta oppilaiden koteihin jaettuja tiedotteita.

Kyyjärven kunta toivoo koko henkilöstölle ja asukkaille malttia ja rauhallisuutta. Vältä turhaa liikkumista, huolehdi käsihygieniasta sekä itsesi ja lähimmäisesi terveydestä. Tämä vallitseva tilanne vaatii meiltä kaikilta joustavuutta, venymistä ja vastuullisuutta. Hyvällä asenteella ja sujuvalla yhteistyöllä selviämme tästäkin.

Esi- ja perusopetus:

Koulun tilat suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä. Etäopetuksessa oleville oppilaille ei tarjota kouluruokaa.

- Poikkeuksena ovat esioppilaat ja 1-3 luokkien oppilaat. Heillä on mahdollisuus saada lähiopetusta koulussa 23.3.2020 lukien, mikäli he lähiopetusta tarvitsevat. Enää osallistumisoikeuteen ei vaadita vanhempien työskentelyä yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla (Valtioneuvoston asetuksen muutos 20.3.2020). Kouluun ei ole pakko tulla. Edelleenkin suositellaan vahvasti oppilaita osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista. Tästä tulee ohjeet koteihin Helmen kautta.

- Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.
- Esi-ja perusopetusta järjestetään ainoastaan koulun tiloissa ja ulkona.
- Koulutiloihin ei oteta vierailijoita. Koulussa ovat vain oppilaat ja henkilökunta.
- Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään esioppilaille ja 1-2 luokan oppilaille, joilla hoitoon on välttämätön tarve.

Varhaiskasvatus:

- Varhaiskasvatusta annetaan Nopolan päiväkodissa hoitoa tarvitseville lapsille.
- Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Vapaa-aikapalvelut:

- Uimahalli, kuntosali, liikuntahalli, kirjasto, nuorisotalo Rientola ja harraste/kerhotilat ovat suljettuina 17.3. - 13.4.2020. Kansalaisopiston eikä musiikkiopiston opetusta ei ole ko. aikana.
- Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin. Mm. urheiluseura ja seurakunta on ilmoittanut Nopolanewsissä koronan vaikutuksista toimintaansa.
- Etsivä nuorisotyöntekijä tekee etätyötä ja on tavoitettavissa puhelimitse ja sosiaalisessa mediassa.

Vierailut ja väen kokoontumiset:

- Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
- Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
- Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
- Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Työn tekeminen

- Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
- Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
- Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ulkomailta palaaminen

- Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
- Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Muut

- Kaikki aikaisemmin annetut ohjeet väenkokoontumisten välttämisestä sekä kunnan järjestämisen tapahtumien perumisesta ovat edelleen voimassa.
- Kaikki asiointi kunnanvirastoon ja tekniselle toimistolle hoidetaan pääsääntöisesti etänä (puhelimitse, sähköpostitse, Skype tai Teams) kunnanviraston ja teknisen toimiston ovet pidetään suljettuina.
- Kunnan useat työntekijät ovat etätyössä, yhteystiedot löytyvät kunnan internetsivuilta www.kyyjarvi.fi.

Voi tulla töihin täysin normaalisti jos:

- olet täysin terve
- olet ollut tekemisissä koronavirukselle altistuneen kanssa, jota ei ole todettu positiiviseksi
- vaikka sinulla/lähipiirissäsi on joku, jolla on immunosupprimoiva lääkitys/sairaus tai joku muu perussairaus

Lievien hengitystieoireiden ilmaantuessa voit tulla töihin suu-nenäsuojusta käyttäen jos:

- et ole matkaillut ulkomailla viimeisen 14 vuorokauden aikana
- et ole altistunut tiedossa olevalle positiiviselle koronapotilaalle
- suu-nenäsuojusta käytetään, koska kaikki hengitystieinfektiot tarttuvat

Jos olet matkustanut ulkomailla viimeisen 14 päivän aikana tai olet altistunut tiedossa olevalle positiiviselle koronapotilaalle:
- jää kotiin

Kyyjärveltä löytyy yhteisöllisyyttä ja auttamishenkeä. Facebookissa on vapaaehtoisten perustama ryhmä Kyyjärven hätäapu, johon ovat tervetulleita kaikki, niin auttajat kuin avun tarpeessa olijat.Jos tarvitset apua asioiden hoitamiseen, soita 044 245 4807 / Laura Eteläkari.

Lisäksi kunta varautuu myös palvelemaan avun tarvitsijoita vapaaehtoistoimijoiden lisäksi.

Kunta ilmoittaa ensi viikolla palvelupuhelinnumeron, johon avuntarvitsijat voivat ottaa yhteyttä.