Lauantai 31.10.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Tiedote Koronavirusepidemiaan varautumisestaTiedote Koronavirusepidemiaan varautumisesta

Tiedote Koronavirusepidemiaan varautumisesta

17.3.2020 Kunta/Johtoryhmä/LJ

Suomen valtioneuvosto on antanut ma 16.3.2020 ohjeistuksen ja linjaukset Suomen kunnissa noudatettavaksi. Tämä tiedote täydentää 13.3.2020 Kyyjärven kunnan henkilöstölle ja asukkaille aikaisemmin jakamia tiedotteita sekä Helmen kautta oppilaiden koteihin jaettuja tiedotteita.

Kyyjärven kunta toivoo koko henkilöstölle ja asukkaille malttia ja rauhallisuutta. Vältä turhaa liikkumista, huolehdi käsihygieniasta sekä itsesi ja lähimmäisesi terveydestä. Tämä vallitseva tilanne vaatii meiltä kaikilta joustavuutta, venymistä ja vastuullisuutta. Hyvällä asenteella ja sujuvalla yhteistyöllä selviämme tästäkin.

Peruskoulu:
Koulujen tilat suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään.  Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.
- Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Tästä tulee ohjeet koteihin Helmen kautta.
- Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.
- Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona
-Esi-ja perusopetusta järjestetään ainoastaan koulun tiloissa ja ulkona.
-Koulutiloihin ei oteta vierailijoita. Koulussa ovat vain oppilaat ja henkilökunta.
- Tämä tulee voimaan keskiviikkona 18.3.2020

Varhaiskasvatus:
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.
- Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. 

Vapaa-aikapalvelut:
- Uimahalli, kuntosali, liikuntahalli, nuorisotalo Rientola ja harraste/kerhotilat, suljetaan 17.3.2020 alkaen 13.4. saakka.
- Kirjasto ja myös omatoimikirjasto sulkee ovensa 18.3. Tänään tiistaina on kirjasto auki 10-20 ja omatoimi klo 21 saakka. Asiakkaita pyydetään ottamaan huomioon riittävä etäisyys sosiaalisissa kontakteissa toisiin ihmisiin.
- Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Vierailut ja väen kokoontumiset:
- Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
- Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
- Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
- Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Työn tekeminen
- Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
- Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
- Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ulkomailta palaaminen
- Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
- Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.¨

Muut
- Kaikki aikaisemmin annetut ohjeet väenkokoontumisten välttämisestä sekä kunnan järjestämisen tapahtumien perumisesta ovat edelleen voimassa.
- Kaikki asiointi kunnanvirastoon ja tekniselle toimistolle hoidetaan pääsääntöisesti etänä (puhelimitse, sähköpostitse, Skype tai Teams) kunnanviraston ja teknisen toimiston ovet pidetään suljettuina.

Voi tulla töihin täysin normaalisti jos:
- olet täysin terve
- olet ollut tekemisissä koronavirukselle altistuneen kanssa, jota ei ole todettu positiiviseksi
- vaikka sinulla/lähipiirissäsi on joku, jolla on immunosupprimoiva lääkitys/sairaus tai joku muu perussairaus

Lievien hengitystieoireiden ilmaantuessa voit tulla töihin suu-nenäsuojusta käyttäen jos:
- et ole matkaillut ulkomailla viimeisen 14 vuorokauden aikana
- et ole altistunut tiedossa olevalle positiiviselle koronapotilaalle
- suu-nenäsuojusta käytetään, koska kaikki hengitystieinfektiot tarttuvat

Jos olet matkustanut ulkomailla viimeisen 14 päivän aikana tai olet altistunut tiedossa olevalle positiiviselle koronapotilaalle:
- jää kotiin

Johtoryhmä kokoontuu päivällä ja tiedotetta mahdollisesti päivitetään, kun saamme vielä tarkempaa tietoa VN:n päätöksen johdosta.

Tiina Pelkonen
Kunnanjohtaja, Kyyjärvi
044 459 7001