Lauantai 19.09.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Kunnanhallituksen päätöksiä 30.3.2020Kunnanhallituksen päätöksiä 30.3.2020

Kunnanhallituksen päätöksiä 30.3.2020

6.4.2020 Kyyjärven kunta / EH

Asialistalla mm. Kuntajakoselvityspyynnön lausunto ja vuoden 2019 tilinpäätös.

Kunnanhallituksen 30.3.2020 pöytäkirja luettavissa: https://kokous.kyyjarvi.fi/Kyyjulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020513

Valtiovarainministeriö asetti 20.8.2019 kuntalain 118 §:n mukaisen Kyyjärven kuntaa koskevan arviointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu selvitys kunnan mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointiryhmä ehdotti 22.1.2020 Kyyjärven kuntalaisten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi kuntarakennelain 15 §:n mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa.

Selvitystyö alkaa 4.5.2020 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30.10.2020 mennessä. Mahdollinen esitys kuntien yhdistymisestä tulee olla toimitettuna valtiovarainministeriöön 30.4.2021 mennessä.
Kuntarakennelain 15 §:n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaisia kuntia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Tämän perusteella valtiovarainministeriö pyytää Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnilta sekä Alajärven ja Saarijärven kaupungeilta lausuntoa osallistumisesta kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen.

Kyyjärven kunnan lausunto:

Kunnanhallitus hyväksyy Kyyjärven kunnan osallistumisen erityiseen kuntajakoselvitykseen ja puoltaa HT Eero Laesterän nimittämistä kuntajakoselvittäjäksi.
Kyyjärven kunta haluaisi sisällyttää tässä vaiheessa myös Perhon kunnan mukaan kuntajakoselvitykseen.

Katsaus vuoteen 2019

Kuntalain 118 § mukainen selvitys ja talouden tervehdyttäminen asukkaiden lainsäädännön edellyttämien palvelujen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä varjostivat vuotta 2019. Kyyjärven kunta täytti vuosien 2017 ja 2018 konsernitilinpäätösten perusteella kuntalaissa asetetut kriisikuntakriteereiden raja-arvot ja kuntamme joutui kuntalain 118 § mukaiseen arviointiryhmän menettelyyn. Vuoden aikana tehtiin useita talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Taloutta tasapainotettiin nopeassa tahdissa ja kunnassa käytiin läpi myös raskaat yhteistoimintaneuvottelut. Kunnan henkilöstö on tehnyt joka puolella erinomaista työtä.

Vuoden aikana myytiin kunnan omaisuutta. Tukkirannan asuinkiinteistö toi tulonlisäystä 78 000 euroa, Hiidenniemi -metsätila 446 000 euroa ja Kumpu -metsätila 185 500 euroa. Lintupuiston asunto-osake ja Päivärinne -pienasuintalo eivät menneet kaupaksi. Vuoden 2019 aikana kunta lunasti seurakunnan osuuden Kivirannan palvelukeskuksesta ja samalla koko Veteraanien palvelusäätiö lopetettiin.

Talousarvioon oli arvioitu saatavan sijoitustuottoja 200 000 euroa, mutta sijoitustoiminnan tuloja kertyi 431 657euroa, josta syntyy noin 230 000 euroa budjetoitua parempi tulos. Verotulot lisääntyivät edellisvuodesta 31 286 euroa (0,7 %). Myös valtionosuudet lisääntyivät edellisvuodesta 192 371 euroa (4,6%).  Taloudellinen tulos muodostui 3 980 559,83 euroa alijäämäiseksi. Tuloksen muodostumiseen alijäämäiseksi vaikutti suunniteltujen poistojen lisäksi mm. kiinteistöjen ja osakkeiden arvonalentumiset yht. 2 661 875 euroa sekä Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainojen takausvastuiden pakollinen varaus n. 2,2 milj. euroa.

Harkinnanvaraista valtionavustusta saatiin 200 000 euroa ja omaisuuden myynnistä kertyi tulonlisäystä 709 500 euroa. Vuosikate painui pakkaselle 1 514 703 euroa, ja siitä kun vähennetään poistot ja arvonalentumiset 2 661 875 euroa, tilikauden tulokseksi muodostui - 3 980 559,83 euroa.

Investointimenot olivat 196 542 euroa ja se sisälsi myös Lintupuisto asunto-osakkeen yhtiölainan loppumaksun 33 524 euroa sekä seurakunnan osuuden lunastamisen Kivirannasta 57 929 eurolla. Investointimenot rahoitettiin käyttöomaisuuden myyntitulolla.

Konsernin tulos muodostui 4 170 420 euroa alijäämäiseksi. Konsernin lainamäärä oli vuoden lopussa 16 989 381 euroa eli 12 959 euroa asukasta kohden. Lainamäärä kasvoi 471 544 euroa edellisestä vuodesta. Lainamäärän kasvu johtui Sairaala Novan investoinnista.

Kyyjärven kunnan lainamäärä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 10 951 680,12 euroa eli 8 354 euroa asukasta kohden. Lainakanta pieneni edellisvuodesta 240 000 eurolla. Kyyjärven kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 35,25 prosenttia.
Kunnan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun kuvataan yleisesti lainanhoitokatteella. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusarvo on 1 tai tätä suurempi. Kyyjärven kunnan lainanhoitokate oli -1,11. Kyyjärven kunnan maksuvalmius pysyi edellisvuoden tasolla ja sitä voidaan pitää laskennallisesti hyvänä. Kyyjärven kunnan kassavarat riittävät noin 168 päivän kassasta maksuihin.

Keski-Suomen väestökasvu hiipuu ja väestömäärä on laskussa. Kyyjärvellä väestö väheni 32 henkilöllä (-2,4 %). Kyyjärven kunnan asukasluku oli vuoden 2019 lopussa 1311 henkilöä. Kyyjärven työttömyysaste pysytteli samassa edellisvuoteen verrattuna ollen 9,9 %. Vuonna 2019 Kyyjärven kunnan työmarkkinatukimaksut laskivat 39 % ja työmarkkinatuen kuntarahoitusosuutta maksettiin 42 061 euroa. Huhtikuussa aloitettiin hammaslappu-työpaja liikekeskuksen tiloissa, joka edesauttoi työmakkinatukimaksujen pienentymistä.

 

Ystävällisin terveisin,
Kyyjärven kunta