Kyyjärven verkkolehti | heinäkuu 2009
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn EnglishBlogit

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kyyjärven strategian painopisteet valittu

30.6.2009 Matti Muukkonen

Kunnanhallitus: täystyöllisyyttä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, paikallista koulutusta ja Master plan

Kyyjärven kunnanhallitus vahvisti maanantaisessa kokouksessaan tulevan strategiansa painopistealueet. Kunnanhallitus tulee rakentamaan strategian jatkossa neljän hallintokuntarajat ylittävän politiikkaohjelman varaan. Näitä ovat hallinto- ja elinkeinopalvelujen hallinnoima täystyöllisyysohjelma, sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnoima terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelma, sivistyspalvelujen hallinnoima paikallisen koulutuksen ohjelma ja yhdyskuntapalvelujen hallinnoima ”Master plan”. Politiikkaohjelmiin päädyttiin muutaman viikontakaisessa kunnanhallituksen strategiaviikonlopussa, jossa tehdyt päätökset nyt vahvistettiin.

Politiikkaohjelmien tavoitteena on tehdä Kyyjärven kunnasta houkutteleva, viihtyisä ja edistyksellinen kunta. Samalla tarkoituksena on kääntää kunnan väkiluku kasvuun, jotta tulevaisuudessa väestöpohja on riittävä huomattavien veronkorotusten estämiseksi. Strategia laaditaan nyt kahdeksi vuodeksi, mutta sitä tullaan päivittämään vuosittain. Varsinainen strategia-asiakirja tullaan hyväksymään syksyllä.

Hallinto- ja elinkeinopalvelujen hallinnoimassa täystyöllisyysohjelmassa tavoitteena on saavuttaa rakenteellinen nollatyöttömyys kuntaan vuonna 2011. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 3-4 prosentin työttömyysastetta. Samalla työllisyysaste pyritään nostamaan reilusti yli 70 prosenttiin nykyisestä noin 60:stä. Hanke on edistynyt alkuvuoden aikana mukavasti sillä pelkästään toukokesäkuun aikana työttömyysastetta on pystytty tiputtamaan reilulla viidellä prosenttiyksiköllä. ”Toki suhdannetilanne hieman heikentää tilannetta syksynaikana, mutta ilman nyt tekemiä toimiamme olisi työttömyysaste voinut karata jopa 20 prosentin tienoolle”, kunnanjohtaja Matti Muukkonen toteaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnoima terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelma liittyy SoTe-kuntayhtymän projekteihin saman asian tiimoilta. Nyt tarkoituksena on liittää terveys ja hyvinvointi sekä esimerkiksi turvallisuus osaksi myös muiden hallintokuntien toimintaa. ”Näemme, että terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen ennakollisesti panostaminen saa aikaan huomattavia säästöjä”, kunnanjohtaja Muukkonen tuo esiin. Hänen mukaansa esimerkiksi kunnallisen järjestyksenvalvojan eli Sheriffi-instituution luominen on osa tätä prosessia.

Paikallisen koulutuksen ohjelmasta vastaa sivistyspalvelut. Ohjelmassa pyritään luomaan Kyyjärvelle paikallisesti toteutettavaa koulutusta esimerkiksi oppisopimusten ja AMK-täsmäkoulutuksen muodossa. Myös yliopistojen kanssa pyritään yhteistyötä tiivistämään entisestään. Paikalliseen koulutukseen sisältyy myös tulevien koulutustarpeiden luotaaminen ja koulutuksen organisoiminen yrityselämän tarpeisiin. ”Luomme myös nuorten työpajan, jolla voimme järjestää koulutuksen koulunsa keskeyttäneille tai muuhun koulutukseen pääsemättömille”, kunnanjohtaja Muukkonen kertoo.

Yhdyskuntapalvelujen kontolla olevassa ”Master plan”-ohjelmassa tavoitteena on visioida niin Kyyjärven matkailua kuin muutakin rakentamista. ”Luomme kokonaisohjelman siitä mitä Kyyjärvellä voisi tulevaisuudessa olla”, Muukkonen selittää ohjelman sisältöä. Hänen mukaansa visiot voivat olla kovinkin hurjia. ”Esimerkiksi vappulehdessä olleita kaksoistorneja on jo kevään aikana hahmoteltu piirroslehtiöön ja keskusteluja mahdollisten rahoittajien kanssa on alustavasti käyty”, Muukkonen kertoo. Muita ideoita ovat olleet rantaraitin kaavoittaminen, erämatkailun luominen ja tanssilava. ”Kunnanhallitus piirteli visioitaan strategiaseminaarissa vanhoihin opaskarttoihin, joista nyt sitten yritämme tehdä tulevaisuudessa totta”, kunnanjohtaja tuo esiin.

Lisätietoja: Matti Muukkonen, matti.muukkonen@kyyjarvi.fi, 050-3522394.