Kyyjärven verkkolehti | huhtikuu 2009
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn EnglishBlogit

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta on käynnistynyt

17.4.2009 Maija-Liisa Immonen/perusopetus/PK

Kunnanvaltuusto on perustanut lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadintaa varten työryhmän, jossa on edustus kunnan eri hallinnonaloilta, seurakunnalta sekä lapsi- ja nuorisotyötä tekeviltä järjestöiltä: Kyypartiolta, Kyyjärven Kyvyltä, Mannerheimin lastensuojeluliiton Kyyjärven osastosta ja Kyyjärven 4H-yhdistykseltä.

Yläkoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri edustavat työryhmässä nuorten ääntä.   Työryhmän kokoonkutsujana on sivistystoimesta vastaavana viranhaltijana Maija-Liisa Immonen.  Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 2.4.2009.  Oheinen kuva kokouksesta. 

 

Ensimmäisessä kokouksessa työryhmä keskusteli lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnasta ja suunnitelman tärkeydestä sekä keskusteli lasten ja nuorten asioiden tilasta Kyyjärvellä.   Suunnitelma tulee kunnanvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2009 aikana.  Kyyjärven kunta on kuntastrategian  mukaisesti  lapsiperheiden asuinpaikka.  Tällöin lasten ja nuorten palveluiden tulisi olla kunnossa.   Hyvinvointisuunnitelman mukaan tulisi kaikkia lasten ja nuorten asioita koskevia päätökset perustua suunnitelmaan, jotta päätökset edistäisivät lasten ja nuorten hyvinvointia ja ehkäisivät ongelmia.  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin perusta on turvallisuudessa, osallisuudessa, luovuudessa ja arvostuksessa. 

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ei ole kunnassa koottuna kattavasti tietoja.  Kouluterveystutkimus on tehty kahden vuoden välein 8.-9. luokilla, viimeksi  keväällä 2007.  Huhtikuun 2009 aikana kouluterveystutkimus tehdään jälleen, mutta tulokset tutkimuksesta ovat käytettävissä vasta syksyllä 2009.  Koululla on vuosittain kerätty oppilailta kyselylomakkeella tietoa koulun

Hyvinvointisuunnitelman laadintaa varten työryhmä tarvitsee lisää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta Kyyjärvellä.  Perusopetuksen 3.-9. luokan oppilaat  luokilla täyttävät netissä koulun hyvinvointiprofiilin huhtikuun aikana.  Tuloksia voidaan hyödyntää suunnitelman laadinnassa. 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnan avuksi on Kuntaliitto kehitellyt kyselylomakkeet sekä oppilaille että vanhemmille.  Lomakkeita tullaan jakamaan koteihin koulun kautta lähiaikoina.  Toivomme jokaisen vanhemman täyttävän kyselylomakkeen ja auttavan työryhmä suunnitelman laadinnassa.  Työryhmä voi sen paremmin tehdä työnsä, mitä selvempi kuva sillä on lasten ja nuorten asioista Kyyjärvellä.  Mahdolliset puutteet ja ongelmatkin lapsille suunnatuissa palveluissa ja toiminnoissa on hyvä tuoda esille, jos niitä on, jotta niihin voidaan etsiä ratkaisuja.  Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen edistäminen on meille kaikille aikuisille tärkeää!

 

Maija-Liisa Immonen

työryhmän kokkonkutsuja/sihteeri