Kyyjärven verkkolehti | syyskuu 2009
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn EnglishBlogit

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kyyjärvi sanoi ei pormestarille

22.9.2009 Matti Muukkonen

Kunnanhallitus toivoo mahdollisuutta siirtää hallinnollinen päätöksenteko viranhaltijoille

Kyyjärven kunnanhallitus on päättänyt, ettei se osallistu suorilla vaaleilla valittavaa pormestaria koskevaan kokeiluun. Kunnanhallituksen mukaan 2-3 valtuustokautta on liian pitkä aika, jotta kunta voisi sitoutua siihen. Sinänsä kunnanhallitus kertoi valtionvarainministeriölle ”Kunnan johtaminen – demokratia, työnjako ja vastuu” –työryhmäraportista antamassaan lausunnossa, että mallia olisi hyvä kokeilla myös pienissä kunnissa.

Lausunnossaan kunnanhallitus kertoi myös keväällä Kyyjärvellä aloitetusta ministerimallikokeilusta, joka on osoittautunut toimivaksi. Tavoitteena on, että ministerien ympärille muodostuisi ”keskustelukerhoja”, joissa kuka tahansa kuntalainen saisi äänensä kuuluviin. Näillä myös korvataan lautakuntien lakkauttamisesta aiheutuvaa demokratiavajetta. Ensimmäinen keskustelutilaisuus kuntakuvasta ja kuntamarkkinoinnista olikin loistava.

Kyyjärven kunnanhallitus linjasi myös poliittista ja operatiivista johtajuutta toiseen suuntaan kuin mitä raportissa hahmoteltiin. Siinä missä raportissa toivottiin poliittisen vallan kietoutuvan yhä enemmän myös operatiiviseen hallintoon, oli kunnanhallitus täysin eri mieltä. ”Kunnanhallitus linjasi kannakseen jatkaa edelleen operatiivisen (viranhaltijahallinto) ja poliittisen hallinnon eriyttämistä”, kunnanjohtaja Matti Muukkonen toi esiin. Hän kertoo kunnanhallituksen kannattaneen lausunnossaan myös sellaisen mallin selvittämistä, missä käytännössä kunnanhallitus korvattaisiin viranhaltijoista koostuvalla johtoryhmällä. ”Mikäli kunta haluaisi näin toimia, voisi se omassa johtosäännössään määritellä hallinnollisen päätöksenteon kuuluvan johtoryhmälle nykymallin sijaan”, todetaan kunnanhallituksen lausunnossa.

Muina ideoina kunnanhallitus esitti lainsäädäntöä tarkistettavan siten, että valtuusto voisi hajottaa itsensä tarvittaessa. Edelleen linjattiin, että mahdollisissa kuntaliitotilanteissa on tärkeää turvata ”kyläparlamenttien” toiminta osana paikallisdemokratiaa.

Lisätietoja: Matti Muukkonen, matti.muukkonen@kyyjarvi.fi, 050-3522394.