Kyyjärven verkkolehti | tammikuu 2009
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Yliopistoyhteistyö otti askeleen

20.1.2009 Matti Muukkonen

Kyyjärven kunnan ja Joensuun yliopiston välinen sopimus allekirjoitetaan maanantaina 26.1. Joensuussa.

Kyyjärven kunnanhallitus hyväksyi maanantaina 19.1.2009 yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen yhteistyöstä Joensuun yliopiston kanssa. Kunnanhallituksen kokouksessa kunnanjohtajalla oli myös iloisia uutisia Joensuusta, sillä Joensuun yliopiston hallintojohtaja Petri Lintunen oli jo viime viikolla viestittänyt hankkeen olevan Joensuun yliopiston rehtorin taholta vain allekirjoitusta vaille kunnossa. Kunnanjohtaja Matti Muukkosen ja yliopiston hallintojohtaja Lintusen onkin tarkoitus allekirjoittaa yhteistyösopimus maanantaina 26.1. Joensuussa.

”Akateeminen kunta” -yhteistyösopimus sisältää tutkimus- ja koulutusyhteistyötä Joensuun yliopisto, erityisesti oikeustieteiden oppiaineryhmän ja Kyyjärven kunnan keskushallinnon välillä. Tarkoituksena on edistää julkishallinnon juridisia valmiuksia sekä kouluttaa käytännön hallintotoimintaan perehtyneitä opiskelijoita. Sopimuksen konkreettisimmat toimenpiteet liittyvät harjoittelijayhteistyöhön, jota varten Kyyjärven kunta on varannut 8000 euron määrärahan neljän harjoittelijan palkkaamiseen vuosittain, kunkin kolmeksi kuukaudeksi. Muista kuluista vastaa yliopisto. Tarkoituksena on myös hyödyntää kunnanjohtaja, hallintotieteiden lisensiaatti (hallinto-oikeus) Matti Muukkosen osaamista yliopiston hallinto- ja kunnallisoikeuden alan opettajana.

Joensuun yliopisto ja Kuopion yliopisto yhdistyvät vuoden 2010 alussa Itä-Suomen yliopistoksi.

Lisätietoja: Matti Muukkonen, matti.muukkonen@kyyjarvi.fi, 050-3522394.

”AKATEEMINEN KUNTA” YHTEISTYÖSOPIMUS

Sopijaosapuolet
Joensuun yliopisto, erityisesti oikeustieteiden oppiaineryhmä (1.1.2010 alkaen laitos) ja Kyyjärven kunta.

Sopimuksen tarkoitus
Tällä yhteistyösopimuksella Joensuun yliopisto ja Kyyjärven kunta sopivat yhteistyönsä perusteista ja tavoitteista. Sopimuksen lainsäädännöllisenä perustana on yliopistolain (645/1997) 4.1 §:ssä (715/2004) asetettu yliopistojen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusvelvoite. Juridiikan erikoisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen alan lakiasiainkoulutusta antaessaan ja sen perustana olevaa tutkimusta tehdessään Joensuun yliopiston toiminta kattaa vuorovaikutustehtävän osalta myös Kyyjärven kunnan toiminta-alueen.

1 § YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET
Sopijaosapuolet haluavat edistää julkishallinnon osaamista kehittäen sekä opiskelijoiden että kuntaorganisaatioiden juridisia valmiuksia.

Sopijaosapuolet haluavat edistää yliopistojen ja kuntien välistä vuorovaikutusta näyttäen esimerkkiä yhteistyössä kuntien kannalta tarpeellisen ja ajantasaisen tiedon välittämisessä yliopistosta kuntaan.

2 § TUTKIMUSYHTEISTYÖ JA TUTKIMUSTULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN
Joensuun yliopisto sitoutuu tiedottamaan Kyyjärven kuntaa oikeustieteissä tehdystä tutkimuksesta ja tarvittaessa antamaan lisätietoja tutkimuksen sovellettavuudesta julkishallinnon toimintaan.

Kyyjärven kunta sitoutuu tarvittaessa toimimaan oikeustieteen oppiaineryhmän harjoittaman empiirisen tutkimuksen kohteena.

3 § HARJOITTELIJAYHTEISTYÖ
Opiskelijoiden käytännöllisen perehdyttämisen turvaamiseksi Kyyjärven kunta sitoutuu vastaanottamaan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa harjoittelijoita keskushallinnon tai muun hallinnon palvelukseen. Vuoden 2009 talousarvioon on varattu määräraha neljän (4) harjoittelijan palkkaamiseen. Harjoittelijoiden palkkaaminen edellyttää harjoittelutuen saamista yliopistolta. Harjoittelun pituus on kolme (3) kuukautta. Tulevaisuudessa vastaava määrärahataso pyritään säilyttämään.

4 § MUUTA

Oikeustieteiden oppiaineryhmä ja Kyyjärven kunnanjohtajana toimiva HTL (hallinto-oikeus), YTM Matti Muukkonen sopivat vuosittain erikseen mahdollisista opetustehtävistä mm. hallinto-oikeuden oppiaineessa, erityisesti kunnallisoikeuden saralla. Yhteistyö tälläkin sektorilla nähdään tarpeellisena käytännön tulkintaongelmien tunnistamisessa ja julkituomisessa opiskelijoille.

5 § ALLEKIRJOITUKSET

Olemme tänään allekirjoittaneet Suomen kuntakentässä historiallisen yhteistyösopimuksen akateemisen maailman ja kuntasektorin välillä. Haluamme tällä puitesopimuksella viestittää nyky-yhteiskunnan tarvetta levittää ja saada tietoa. Toivomme tämän sopimuksen olevan esimerkkinä myös muille yliopistoille ja julkishallinnolle.

Joensuussa 26.1.2009

Perttu Vartiainen            Matti Muukkonen
Joensuun yliopisto          Kyyjärven kunta
rehtori                           kunnanjohtaja

Petri Lintunen                 Maija-Liisa Immonen
Joensuun yliopisto           Kyyjärven kunta
hallintojohtaja                 sivistystoimenjohtaja, kunnanjohtajan sijainen