Kyyjärven verkkolehti | joulukuu 2008
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Katso lisäkuvat   

Yhdyskuntalautakunnan viimeinen kokous

13.12.2008 Yhdyskuntalautakunta / Pekka Mäkelä / AT

Yhdyskuntalautakunta kokoontui historiansa viimeiseen kokoukseen 9.12.2008.

Kokous päätettiin pitää juhlallisissa merkeissä Kauppakeskus Paletin kokoushuoneessa. Ennen kokousta muisteltiin menneitä ja ruokailtiin. Moni jäsen oli aikanaan ollut mukana joko tielautakunnassa, rakennus- ja ympäristölautakunnassa, teknisessä lautakunnassa, palolautakunnassa tai liikennelautakunnassa. Entisen hevosenottolautakunnan jäseniä ei sentään enää tainnut olla mukana. 


Pientä hilpeyttä herätti entisajan byrokratian koukerot, sillä tuolloin toinen lautakunta saattoi esittää asian toiselle, joka parhaassa tapauksessa saattoi palauttaa asian takaisin. Samat viranhaltijat ja työntekijät pyörittelivät asioita lautakunnasta toiseen. Myöhemmin rakenteita uudistettiin, päätösvaltaa delegoitiin viranhaltijoille ja lautakunnat yhdistettiin yhdyskuntalautakunnaksi. Ensi vuoden alusta kunnanhallituksen alainen jaosto käsittelee nykyisen lautakunnan asioita.

Varsinainen kokous käynnistyi Kyyjärven energiaosuuskunnan oikaisuvaatimuksella. Osuuskunta oli aiemmin esittänyt kaukolämmön uudeksi ostohinnaksi 27,50 €/MWh + alv vuoden 2009 alusta lukien. Lautakunta käsitteli asian 14.10 ja hyväksyi uuden ostohinnan voimaantulon vasta 1.5.2009 alkaen eli samana ajankohtana, jolloin nykyistä myyntihintaa voidaan aikaisintaan korottaa. Asia aiheutti vilkasta keskustelua, kokous keskeytettiin, käytiin puhelinneuvottelu, mutta lopulta päätettiin hyväksyä oikaisuvaatimus. Näin ollen uusi ostohinta astuu voimaan 1.1.2009 alkaen. Ristiriitainen tilanne aihetuu lämmöntoimitussopimuksen ehdoissa olevista määräyksistä, jotka mahdollistavat erilaiset tulkinnat. Sopimus päätettiin korjata ajantasalle, jotta vastaavilta tilanteilta jatkossa vältytään.

Uudeksi kaukolämmön myyntihinnaksi lautakunta on jo aiemmin 14.10.2008 vahvistanut 38,50 €/MWh + alv. Uusi myyntihinta tulee voimaan 1.5.2009 alkaen.

Seuraavana listalla oli As.Oy Kyyjärven Koskiniemen anomus kaukolämpöön liittymisestä. Liittymismatka on n. 280 metriä, josta liittyjän kustannettavaksi jäisi noin 250 metriä. Ongelmalliseksi asian tekee tulkinta siitä, mikä luetaan runkolinjaksi ja mikä liittymisjohdoksi. Tekninen toimisto valmistelee alustavan suunnitelman, laatii kustannusarvion ja esittää asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Mahdollinen runkolinjan rakentaminen vaatii valtuustokäsittelyn, sillä runkolinjojen rakentamiseen ei ole varattu määrärahoja vuodelle 2009, ainoastaan liittymien.

Honkarinteen tien asukkailta on tullut anomus tievalaistuksen rakentamiseksi kyseiselle tielle. Anomuksen on allekirjoittanut 40 henkilöä. Päätöksenään lautakunta totesi, että vuoden 2009 aikana laaditaan suunnitelmat keskustaajaman tievalaistuksen laajentamisesta. Valojen määrää ei voida lisätä ennenkuin liittymien koot, lamppujen määrät, johtojen kuormitukset jne on tarkistettu. Samassa yhteydessä tutkitaan mahdollisuus käyttää energiatehokkaampia lamppuja myös nykyisissä valaisimissa, jolloin kustannukset eivät merikittävästi kohoaisi vaikka määrä lisääntyisi. Tievalaistus on yksi asuinviihtyvyyttä ja turvallisuutta parantava tekijä.

Rakennustarkastaja Erkki Sorsamäki on anonut mahdollisuutta siirtyä 50 %:n osa-aikaeläkkeelle 1.6.2009 alkaen. Lautakunta keskusteli asiasta ja hyväksyi anomuksen. Tehtäväjärjestelyjen osalta, ensivaiheessa ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa, pyritään seutukunnalliseen yhteistyöhön.

Lautakunnan varajäsen Kalevi Lahti esitti avustusjärjestelmän kehittämistä, jolla tuettaisiin haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien rakentamista. Muutamissa naapurikunnissa on avustusjärjestelmä jo käytössä. Lautakunta suhtautui asiaan myönteisesti ja esittää aloitteen kunnanhallitukselle. Avustusjärjestelmän mahdollinen käyttöönotto vaatii määrärahavarauksia ja valtuuston hyväksynnän.

Haja-asutusalueiden tievalojen rakentamisaikataulu ja järjestys vahvistettiin. Perinteisesti on totuttu siihen, että haja-asutusalueille rakennettavat uudet tievalot syttyvät joulun aikaan. Tänä vuonna niin ei tule tapahtumaan, mutta toisaalta, kun uudet valot syttyvät ensi vuoden alkupuolella niin ne syttyvät kolmen kyläryhmän alueella Koskimäessä, Noposenahossa ja Hokkasenahossa. Tarjousten jättöaika päättyy 12.12.2008. Lautakunta myönsi kunnanrakennusmestarille oikeuden hyväksyä kokonaistaloudellsesti edullisin tarjous. Työt laitetaan välittömästi käyntiin näiden kolmen kyläryhmän alueilla.

Seuraavana on vuorossa Saunakylä vuoden 2009 alkupuolella, mikäli valtuusto hyväksyy määrärahat talousarviota käsitellessään. Saunakylän ja Mäntyperän tievalojen rakentamiseen on lisäksi saatava tielaitoksen lupa.

Mäntyperä siirrettin vuodelle 2010, koska alustavaa suunnitelmaa on tarkennettava. Kyseessä on yleinen tie, joka mm. suhteellisen vilkaassa ulkoilukäytössä. Mistä valot alkavat ja mihin päättyvät on se ydinkysymys.

Vuonna 2009 laaditaaan keskustaajaman valaistussuunnitelma ja määrärahojen puitteissa linjoja rakennetaan.