Kyyjärven verkkolehti | tammikuu 2009
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Yrityssaneeraus - hyvä vaihtoehto konkurssille

5.1.2008 Kyyjärven Mediamyllärit - Juttuvinkki / AT

Yrityssaneeraus on taloudellisissa vaikeuksissa olevalle yritykselle vaihtoehto yritystoiminnan tervehdyttämiseksi.

Yrityssaneerauksella voidaan pelastaa jatkamiskelpoinen yritys ja työpaikat sekä sidosryhmäsuhteet. Konkurssissa työpaikat menetetään, yritystoiminta päättyy ja omaisuuden arvo romahtaa. Tarpeettomat konkurssit tulee välttää. Yrityksen joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin, yrityksen on hyvä selvittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, voidaanko yritys saneerata ja konkurssi välttää.

Yrityssaneerauksen alkaessa yritystoiminta jatkuu pääosin normaaliin tapaan. Yritystoiminta tervehdytetään ja velat järjestetään uudelleen. Usein yrityssaneeraus ymmärretään vain velkojen leikkaamisena. Yrityssaneeraus on kuitenkin huomattavasi laajempi menettely. Tavoitteena yrityssaneerauksessa on toiminnan tervehdyttäminen ja jatkuminen. Yrityksen vaikeudet voivat olla huomattavia ja yritys saadaan tästä huolimatta saneerattua. Keskeistä on, saadaanko yritystoiminta yrityssaneerauksen avulla kannattavaksi. Yrityssaneeraus kuitenkin edellyttää, että yritystoiminta on jatkamiskelpoista.

Yrityssaneeraus on konkurssiin nähden ensisijainen. Jos yrityssaneerausta haettaessa on vireillä myös hakemus velallisen asettamisesta konkurssiin, konkurssihakemuksen käsittely keskeytyy. Ensin on ratkaistava saneerausmenettelyhakemuksen hyväksyminen tai hylkääminen. Jos saneeraushakemus hyväksytään, konkurssihakemus raukeaa. Konkurssiin asettamisen jälkeen ei voi enää hakea yrityssaneerausta.

Yleensä yrityksen toiminnan jatkumisen kannalta kannattavuus on jatkamiskelpoisuuden keskeinen tavoite. Kannattavuus on saatava saneerauksen edellyttämälle tasolle kohtuullisen nopeasti saneerauksen alussa. Tavanomaisesti yrityssaneerauksessa on parannettava myös yrityksen maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Yrityssaneeraus antaa hyvät mahdollisuudet näiden kaikkien osa-alueiden parantamiseen. Kannattavuuden kehittämisen avulla voidaan parantaa myös yrityksen vakavaraisuutta ja kannattavuutta. Yleensä yrityssaneerauksen edellytykset ovat hyvät, jos yrityksen toiminta on aikaisemmin ollut kannattavaa ja se on määriteltävissä olevista yllättävistä seikoista johtuen joutunut vaikeuksiin tai jos yritys on kannattava, mutta suuri velkataakka aiheuttaa vaikeuksia.

Yrityssaneerauksen kohteena voi olla kaikki taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneet yritykset yritysmuodosta riippumatta. Yrityssaneerausta voivat hakea joko velallinen itse tai velkojat. Yrityssaneerausta haetaan käräjäoikeudelta. Yrityssaneeraushakemuksen laatiminen on hyvä antaa asiantuntijan tehtäväksi, jotta hakemus täyttää voimassa olevan oikeuden vaatimukset ja toisaalta yrityksen jatkamiskelpoisuutta voidaan pohtia jo tällöin.

Yrityssaneerausmenettelyssä voidaan tuomioistuimen vahvistamalla saneerausohjelmalla määrätä velallisen toimintaa, varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpiteistä lain mukaisesti. Tuomioistuin määrää yrityssaneerauksessa selvittäjän saneerausmenettelyn aloittamisesta päätettäessä. Selvittäjällä tulee olla tehtävän edellyttämä kyky, taito ja kokemus. Selvittäjän tehtävänä on selvittää mahdollisuudet yritystoiminnan tervehdyttämiseen. Lisäksi selvittäjä hakee aktiivisesti ratkaisuja yritystoiminnan ongelmiin ja laatii yritykselle saneerausohjelman. Saneerauksen onnistuminen vaatii yhteydenpitoa selvittäjän ja velkojien välillä.

Toivottavaa on, että kenenkään yritystoiminta ei ajaudu taloudellisiin vaikeuksiin. Kuitenkin yritystoiminta sisältää erilaisia riskejä, joita ei aina ole mahdollista välttää. Vanha ja menestyksekäskin yritys voi ajautua vaikeuksiin. Mikäli yrityksen viivästysseuraamukset tai lainatarve vanhojen velkojen maksamiseksi kasvaa taikka yritys ajautuu muutoin taloudellisiin vaikeuksiin, on hyvä selvittää riittävän ajoissa yrityssaneerausvaihtoehto. Kun yrityssaneerauksen edellytykset selvitetään mahdollisimman ajoissa, onnistuneen saneerauksen edellytykset paranevat. Yrityssaneerauksella on kyetty pelastamaan merkittäviä yrityksiä.

Juho Wallenberg
varatuomari
Asianajotoimisto Legistum Oy:n

www.legistum.fi