Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2009
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Perusopetuksen johtokunnan päätöksiä

20.3.2009 Perusopetuksen johtokunta/LJ

Kokous 17.3.2009

Perusopetuksen johtokunta pitää vähintään kolme kokousta vuonna 2009, kokoukset ovat tiistaisin. Johtokunnan toimikausi on 2009-2010. 

Koululla käynnistyy kevään 2009 aikana oppilaskuntatoiminta myös alakoululla, luokilla 1-6.  Luokaltaan oppilaskunnan hallitukseen valitaan 2 edustajaa ja heille yksi varajäsen.  Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri valitaan hallituksen keskuudesta.  Oppilaskunnan ohjaajana alakoululla toimii Kaisa Tamminen toistaiseksi.  Oppilaskunnan tehtävänä olisi oppilaiden kouluviihtyvyyden ja henkilökunnan kanssa tehtävän yhteistyön edistäminen.  Oppilaskunta voisi lausua mielipiteensä koulutyön järjestämiseen, välituntitoimintaan, rakennusten ja alueiden viihtyvyyteen jne.  Lisäksi johtokunta keskusteli lasten ja nuorten osallisuuden lisäämisestä koulussa ja kunnassa. 
 
Johtokunta merkitsi tiedoksi kerhotoiminnassa tapahtuneet muutokset mm. valokuvauskerho on loppunut kävijämäärän vähyyden vuoksi.  Lisäksi todettiin  4.-5. luokalla olevan yökoulun 6.4.2009 ja 3. luokka pitää yökoulun myös keväällä. 
 
Johtokunta keskusteli perusopetuksen projekteista.
Perusopetuksessa on lv. 2008-2009 ollut kerhotoiminnan kehittämisprojekti ja perusopetuksen laadunkehittämisprojekti, kelpo-hanke.  Lisäksi lääninhallitus on myöntänyt 3.-9. luokkalaisten kerhotoimintaan avustusta.  Kerhotoiminnan kehittämisprojekti jatkuu lv. 2009-2010.  Perusopetuksen laadunkehittämishanke on ollut käynnissä lv. 2008-2009.  Hankkeen tarkoituksena on kehittää varhaista puuttumista oppilaiden koulunkäynnin ja oppimisen ongelmiin sekä taata oppilaalle annettavat tukitoimet, kaikille oppilaille suunnattu tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki.  Hanke on ollut Karstulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven yhteinen. Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat ovat yhdessä hakeneet Opetushallitukselta avustusta oppilashuollon kehittämiseen 90.000 euroa.  Rahoituksella on tarkoitus käynnistää koulukuraattoritoiminta koulujen omana toimintana (yhteinen työntekijä, joka Kyyjärvellä 1 pv/viikko) ja koulupsykologin toiminta (todennäköisesti 0,5 henkilötyövuotta 4 kunnan alueella, n. 2 pv/kk Kyyjärvellä).  Oppilashuoltoryhmien toimintaa kehitetään, oppilashuollon toimintamalleja ja lomakkeistoa yhtenäistetään, annetaan henkilöstölle mahdollisuus osallistua työnohjaukseen ja koulutukseen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laaditaan/päivitetään  kunnissa v. 2009 aikana.  Kyyjärvellä on käynnistymässä hyvinvointisuunnitelman laadinta kevään 2009 aikana.  Suunnitelman laadintaan osallistuvat kunnan eri hallintokuntien edustajia, järjestöjen edustajia sekä lasten ja nuorten (oppilaskunnan) edustajia. 
 
Johtokunta keskusteli kodin ja koulun yhteistyöstä ja tutustui kokouksessa jaettuun yhteistyökyselyn yhteenvetoon.  Koulun yhteisessä vanhempainillassa voitaisiin käsitellä omaan kouluun liittyviä asioita.  Johtokunta keskusteli myös koulun juhlista.  Juhlien järjestämisessä kuullaan myös oppilaiden mielipidettä.