Kyyjärven verkkolehti | toukokuu 2010
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kyyjärven kunnanjohtaja kehittäisi avoimutta ja demokratiaa

19.5.2010 Matti Muukkonen

Kunnanjohtaja haastaa luottamushenkilöt ja kuntalaiset tuomaan ideoita esiin niin hallinnossa kuin mediassa.

Kyyjärven kunnanjohtaja Matti Muukkosen mukaan suomalaisessa julkishallinnossa olisi paljon tehtävää avoimuuden ja demokratian kehittämiseksi. Hänen mukaansa perustuslaissa kansalaisille turvatut periaatteelliset oikeudet hallinnon läpinäkyvyyden, avoimuuden ja julkisuuden osalta tulisi toteuttaa maksimaalisesti. Parhaillaan työnsä ohessa perusoikeuksiin keskittyvää väitöskirjaa tekevän, hallintotieteiden lisensiaatti Muukkosen mukaan avoimuus on kansanvallan väline kontrolloida julkishallinnon tekemisiä sekä osallistua keskusteluun jo ennen varsinaista päätöksentekoa. ”Kuntalaiset tulee nähdä voimavarana ja osallisina joka vaiheessa”, Muukkonen toteaa.

Hänen mukaansa hallinnon läpinäkyvyyttä ja avoimutta jarruttavat usein vanhakantaiseen ideologiaan nojaavat ja perinteistä tietovaltaa hallinnoivat tahot. Kunnanjohtaja Muukkonen on ylpeä oman kuntansa luottamushenkilöistä, jotka yksimielisesti ovat päättäneet avata kunnanvaltuuston iltakoulut avoimiksi kaikelle kansalle. Iltakoulujen lisäksi Kyyjärvi lähettää varsinaiset valtuuston kokoukset ja ns. kuntakokoukset verkon ja ip-tv:n kautta kaikelle kansalle hyödyntäen omaa NopolaNews.fi mediapalveluaan. ”Suuri haaveeni olisi, että jossain vaiheessa avaisimme myös kunnanhallituksen ja lautakuntien kokoukset yleisölle siten kuin kuntalaki asian mahdollistaa. On eräänlainen väärinkäsitys ja dogmi, että kunnallishallinnossa olisi hirveästi muka salaisia asioita – näin ei ole. Kun vielä huomioidaan, että lakisääteisesti salassa pidettävät asiat voitaisiin edelleenkin pitää suljettujen ovien takana, en näe syytä miksi peruskeskustelun kuuleminen pitäisi kieltää niiltä, joita asiat koskevat”, Muukkonen tuo esiin.

Hänen mukaansa toimielinten avaaminen julkiseksi olisi omiaan lisäämään luottamusta kunnallishallinnon ja kuntalaisten välille. Tällöin jokainen voisi tarkistaa mitä kukakin on todella sanonut, eikä väärinkäsityksiä ”kyläparlamenttien” pöydissä syntyisi ainakaan niin paljon kuin nykyisin. ”Ihmettelen myös kantoja siitä, että kukaan ei haluaisi sitten puhua jos kokoukset olisivat avoimia – eikö nimenomaan juuri julkisuus ole se, josta jokainen luottamushenkilö, jolla on jotain sanottavaa nauttisi. Itse uskon, että poliittinen keskustelu jopa lisääntyisi avoimuuden myötä”, Muukkonen toteaa.

Laajemmin Muukkonen toivoisi demokratiaa kehitettävän myös muilla sektoreilla. Osana Saarijärven-Viitasaaren seudun kuntajakoselvitystä Muukkonen valmistelee yhteistyössä kansalaisvaikuttamisen tutkimusverkoston sekä muutamien muiden asiantuntijoiden kanssa mallia, jolla ihmiset voisivat yhä paremmin osallistua ja vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen niin kuin perustuslaissa luvataan. ”Erityisesti asiakasdemokratia halutaan ottaa parempaan käyttöön, samoin kuin erityisryhmien, erityisesti nuorten, mahdollisuudet vaikuttaa”, Muukkonen kertoo. Hänen mielestään tässäkin suhteessa kuntalaiset ovat voimavara, josta uusia ideoita tulisi ammentaa. Kunnanjohtaja kehottaakin kuntalaisia ja erityisesti luottamushenkilöitä aktiivisesti tuomaan ideoitaan esiin niin hallinnon sisällä kuin median välityksellä. ”Kaikki hyvät ideat toteutetaan”, kunnanjohtaja lupaa.

Lisätietoja: Matti Muukkonen, matti.muukkonen@kyyjarvi.fi, 050-3522394.