Kyyjärven verkkolehti | kesäkuu 2010
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Vaatekeräys

Millespakka Oy järjestää yhteistyössä kehitysyhteistyöjärjestö UFF:n kanssa puhtaiden ja ehjien vaatteiden, kenkien, kodintekstiilien, lelujen ja urheiluvälineiden keräyksen.


Laserkeilauslennot aloitettu KyyjärvelläKukkaloistoa PölkissäSRVA

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Katso lisäkuvat   

Laserkeilauslennot aloitettu Kyyjärvellä

9.06.2010 Erkki Sorsamäki

Laserkeilauksella uutta tarkuutta karttoihin

Maanmittauslaitos on aloittanut laserkeilauslennot Kyyjärven kunnan alueella. Keski-Suomen maanmittaustoimiston edustajat kertoivat asiasta kuntavierailun yhteydessä 28.05.2010.

Kuvassa vasemmalla lukien Keski-Suomen maanmittaustoimiston johtaja Tuula Manninen,  Reijo Kärkkäinen joka vastaa maasto –ja rajatietoaineistosta, Mikael Holm joka vastaa tietopalveluista,sekä Aaro Toppinen Kyyjärven kunnan edustajana.

Mitä laserkeilaus on?

Laserkeilaus on mittaustyötä, joka suoritetaan teknisesti lentoneesta. Laserkeilaimella lähetetään ja vastaanotetaan  laserpulsseja. Keilaimen tarkka sijainti saadaan GPS-tiedoista. Myös tieto lentokoneen kallistuksista tallennetaan. Pulssin kulkema aika keilaimesta maan pinnalle ja takaisin mitataan tarkasti. Nämä tiedot yhdistämällä pulssiosuman saaneen kohteen tasosijainti ja korkeus saadaan tarkasti selville. Uudella mittaustavalla korkeusmalli tallennetaan maastotietokantaan ja näin saadaan mm. korkeustietoa jonka tarkkuus on vähintään  30 cm. Tämän perusteella voidaan laatia erilaisia mallinnuksia ja karttoja esimerkiksi tulvatilanteiden havannoimiseksi.  Kun rakennetaan vesistön viereen pitää alimman rakentamiskorkeuden määrittämisessä nykyisin käyttää ympäristöministeriön ohjetta (joka on 1 metri tulvahuipun yläpuolelle). Jatkossa se saanee uudenlaisia ja tarkempia  tulkintoja kun tätä aineistoa pystytään hyödyntämään. Maaston muoto tulee huomioiduksi. Aiemmin näin ei ollut. Eu: n tulvadirektiivi edellyttää, että aineisto pitää olla käytettävissä vuoteen 2013 mennessä. Aineistolla tulee olemaan hyödyllistä käyttöä moneen tarkoitukseen suunnittelussa ja kartoituksessa. Toisena käytännön esimerkkinä mainittakoon  metsätalouden  suunnittelu, puuston määrään arviointi ym. käyttö.

Uusi koordinaattijärjestelmä ETRS89 otetaan käyttöön vuonna 2010. Uudet mittaukset  tehdään uuteen järjestelmään. KKJ –aineiston (vanha järjestelmä) tuen siirtymäaika on vuoden 2012 loppuun saakka.

Keski-Suomen maanmittaustoisto tarjoaa monenlaisia palveluita. Uutena asiana on tullut kirjaamisasiat (lainhuudot) tämän vuoden alusta lukien. Enää ei tarvitse hakea lainhuutoa käräjäoikeudesta vaan sen voi hakea maanmittaustoimistosta. Nykyisin sen saaminen kestää noin kuukauden.

Muita palveluita  ovat erilaiset toimitukset,  kiinteistöpalveluita ja karttoja. Toimituksista tutuimpia ovat lohkomiset, ysityistietoimitukset, rajankäynnit ja maantietoimitukset. Kiinteistöpalveluita on kiinteistörekisteriotteet ja kartat, kaupanvahvistus ja kiinteistöjä koskevat selvitykset. Kartoista kysytyimpiä tuotteita ovat peruskartat 1:20 000 ja 1:25 000, sekä maastokartta 1:50 000.

Keski-Suomen maanmittaustoimiston palveluksessa on nykyisin 98 henkeä. Saarijärvellä 19 ja Jyväskylässä 79. Vuonna 2009 menot olivat 5,3 milj.euroa ja tulot 3,4 milj. euroa.

Keskusteluissa tuli esille yleisten alueiden lohkomisten tilanne Kyyjärvellä. Todettiin, että kirkonkylän asemakaava-alueilla  kaavateiden lohkomisia ei ole tehty kuin muutama. Jatkossa tuleekin satsata näiden suorittamiseen, jotta kiinteistöjen pinta-alatiedot saadaan tilanteen tasalle ja meneillään oleva kiinteistöjen selvitystyö vastaisi todellisuutta tältäkin osin.

Tarkempia tietoja maanmittauslaitoksen palveluista ja hinnoista saa internet osoitteesta www.maamittauslaitos.fi

Vierailun yhteydessä kuntaan luovutettiin maanmittauksen historiasta kertova teos Maan Mitta. Kirjan on kirjoittanut filosofian tohtori Mikko Huhtamies.  Suomen maanmittauksella on pitkä ja mielenkiintoinen historia. Kirja käsittää ajanjakson v.1633-2008 sivuja 549. Kirjaan voi tutustua kunnanvairastossa ja se on lainattavissa.

Lopuksi tutustuimme Kyyjärven mediamylläreiden tiloihin ja toimintaan NopolaNewsin toimistossa. Netti-TV lähetykset  ja niiden taltiointi herätti vierailijoissa suurta mielenkiintoa.