Kyyjärven verkkolehti | syyskuu 2010
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn EnglishBlogitVasen valikko

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Katso lisäkuvat   

MTK ja metsänhoitoyhdistykset vievät osaamistaan maailmalle

22.9.2010 MTK-Mhy/JK

Suomalaisen metsänomistajaorganisaation osaamiselle on kysyntää kansainvälisillä kentillä. MTK ja metsänhoitoyhdistykset ovat lähteneet mukaan kehitysyhteistyöhön Etiopiassa ja Vietnamissa.

MTK sekä Kyyjärven ja Ylä-Savon metsänhoitoyhdistykset ovat solmineet sopimuksen vuoden kehitysyhteistyöprojekteista Etiopiassa ja Vietnamissa. Etiopiassa projekti käsittää n. 700 taloutta ja Vietnamissa n. 1000 taloutta. MTK:lla on jo reilu pari vuotta ollut käynnissä UM:n rahoittama hanke metsänomistajien tukemiseksi Meksikossa.

Projektien tarkoituksena on tukea kohdemaan metsänomistajien yhteistyötä, kestävää metsien hoitoa ja käyttöä sekä tulonmuodostusta. Asiantuntijoina ja neuvojina toimivat Jukka Kainulainen Kyyjärven MHY:stä (Etiopia) ja Rauno karppinen Ylä-Savon MHY:stä (Vietnam).  Asiantuntijat vierailivat kohdemaissa ja suunnittelivat kokemusten pohjalta maataloustuottajajärjestöjen kehitysyhteistyöjärjestön Agricordin kanssa nyt käynnistyneet projektit.

Sekä Karppinen että Kainulainen näkevät suomalaisen metsänomistajaosaamisen viennin tärkeänä. ”Esiprojekteista saadun kokemuksen ja palautteen mukaan kummiyhdistysmalli ja suomalaisten metsänhoitoyhdistysten osaamisen ja kokemusten hyödyntäminen nähtiin kohdemaissa erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi”, he toteavat.

”Metsänomistajien tarpeet ja ongelmat niin Vietnamissa kuin Etiopiassakin ovat yllättävän samanlaisia kuin Suomessa. Keskeisiä kysymyksiä ovat mm. sopivien ja hyvälaatuisten taimien hankinta, metsien käsittelyn hyödyt, hintainformaatio, puunkorjuun järjestäminen, myrskyvauriot sekä tieto metsiin liittyvistä avustuksista”, asiantuntijat summaavat.

Molemmissa maissa ollaan samassa tilanteessa kuin Suomessa aikoinaan ennen metsänhoitoyhdistysten syntyä. Suomalaisten yhdistysten osaamisella ja kokemuksella on varmasti käyttöä Vietnamin metsänomistajien olojen ja toimintaedellytysten parantamisessa.

Kohdemaan isäntäorganisaatiot palkkaavat metsäammattilaisen, joka alkaa rakentaa metsäosaamista organisaatioihin ja kouluttamaan metsänomistajia suomalaisen kummiyhdistyksen tuella. Tarkoituksena on paitsi vahvistaa metsänomistajien organisoitumista myös tukea heitä metsien kestävässä hoidossa ja käytössä niin, että metsistä saatava hyöty kasvaa. Lisäksi tavoitteena on tukea metsänomistajia tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä.

MTK:n sopimuskumppanina hankkeissa on Agricord. Agricord on kansallisten maataloustuottajajärjestöjen kehitysyhteistyökattojärjestö, joka on pyrkinyt parantamaan maanviljelijöiden yhteistyötä ja toimeentuloa kehitysmaissa. Nyt solmitut sopimukset ovat Agricordin ensimmäiset metsäpuolella. Agricordin tavoitteena on laajentaa kehitysyhteistyötä myös metsäasioissa.

MTK ry on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestö. MTK:lla on 156 000 jäsentä. Jäsentemme elinkeinot perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen. MTK - Menestystä maalle!

Metsänhoitoyhdistys-ketju toimii koko maassa. 109 metsänhoitoyhdistystä ovat metsänomistajien omia yhdistyksiä. Ne huolehtivat noin 80 prosentista kaikesta yksityismetsien metsänhoitotöistä sekä noin 75 prosentista puukaupan suunnittelusta.