Kyyjärven verkkolehti | helmikuu 2012
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Puukauppamuistoja

15.2.2012 Metsähistorian seura /JK

Muistitiedon tallennushanke 1.10.2011–30.4.2012

Onko sinulla muistoja puukaupoista? Millaisia olivat kauppaneuvottelut, kauppakirjat ja kauppaehdot? Entä kantohinnat, käsirahat ja loppumaksut? Miten kuvailet hankintahakkuita tai luovutusmittauksia? Kerro muistosi!

Metsähistorian Seura ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura keräävät nyt muistoja puukaupasta 1950-luvulta tähän päivään. Tallennushanke on jatkoa vuosien 1971–72 Metsäkauppaperinteen keruukilpailulle, jossa kerätyt muistot ulottuivat 1960-luvulle asti.

Odotamme muistoja kaikilta puukauppaan osallistuneilta – metsänomistajilta, metsureilta, puunostajilta, metsäpäälliköiltä tai vaikkapa mittamiehen apulaisilta. Jokainen vastaus on tärkeä, sillä käytämme kirjoituksia tutkimusaineistona.

Voit käsitellä puukaupan tapahtumia yksittäisen ihmisen näkökulmasta tai pohtia valtakunnallisia kehityslinjoja. Kirjoituksesi voi perustua omiin tai lähipiirisi kokemuksiin, sivusta seurattuihin tapahtumiin tai haastatteluihin.

Kirjoita esimerkiksi seuraavista teemoista:
- puukauppaan ryhtyminen, myyjän/ostajan etsiminen, leimikon tekeminen, metsänkäyttösuunnitelmat
- neuvottelun sujuminen, myyjän/ostajan toimivalta tai käyttäytyminen, kauppahinnan sopiminen, kaupan juhlistaminen, harjakaiset
-kaupan syntymiseen tai kaupasta luopumiseen vaikuttaneet tekijät
- kauppakirjan allekirjoitus, kaupan ehdot
- pysty- ja hankintahinnat, hintasuositussopimukset
- kauppatavat: käteiskaupat, hankintakaupat, pystykaupat, yhteismyynnit, puuhuutokaupat
- yhteistyö puukaupassa, kartellit, savujaot
- hakkuun toteutus, puutavaralajit, energiapuu, metsäkuljetus
- puutavaran mittaus, pystymittaus, luovutusmittaus
- kauppahinnan maksaminen, kauppatulojen käyttö
- puukaupan onnistuminen, iloiset yllätykset, pettymykset
- viranomaistoiminta, yksityismetsälain valvonta, erilaiset ilmoitukset ja lomakkeet
- eri organisaatioiden rooli, metsälautakunnat/metsäkeskukset, metsänhoitoyhdistykset.

Voit lähettää myös muuta puukauppaan liittyvää aineistoa, kuten valokuvia tai kauppakirjoja. Aineisto tallennetaan SKS:n kansanrunousarkistoon, jossa se on tutkijoiden käytettävissä.

Kilpailussa jaetaan rahapalkintoja. Tulokset julkistetaan syksyllä 2012. Hanketta ovat taloudellisesti tukeneet Metsämiesten Säätiö ja Teollisuuden Metsänhoitajat.

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Kirjoituksen pituus on vapaa. Lähetä kirjoituksesi 30.4.2012 mennessä osoitteeseen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 Helsinki tai sähköpostin liitetiedostona doc-, rtf- tai txt-muodossa osoitteeseen keruu@finlit.fi.

Voit myös vastata internetissä osoitteessa:www.finlit.fi/arkistot/keruut/puukauppa/.

Merkitse kuoreen tai sähköpostin aihekenttään tunnus "Puukauppamuistoja". Kirjoituksia ei palauteta, joten ota itsellesi kopio. Jos lähetät tekstisi paperilla, kirjoita vain paperin toiselle puolelle. Älä käytä tarroja, teippejä tai niittejä. Liitä alkuun taustatietosi: nimi, koulutus ja ammatti (myös entiset), syntymäaika ja -paikka, osoite, puhelinnumero ja sähköposti, sekä allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimelläsi kansanrunousarkistoon.

Kerro myös, mistä näkökulmasta kirjoituksesi liittyy puukauppaan: oletko toiminut myyjänä, ostajana vai jossain muussa asemassa.

Lisätietoja:

http://www.lusto.fi/seura/tutkimus
Metsähistorian Seura, Jaana Laine, jaana.laine@helsinki.fi
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi Kansanrunousarkiston yleiset keruuohjeet: http://www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm