Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2012
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Mitä tapahtuu metsänhoitoyhdistyslaille?

Metsänhoitoyhdistyslaki on ollut voimassa 60 vuotta. Laki luotiin varmistamaan yhdistysten taloutta ja pitkäjänteistä toimintaa metsänomistajien neuvonnassa. Tulokset puhuvat puolestaan. Viimeksi lakia on uudistettu vuonna 1998.Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Lähes kaikki suomalaiset metsänomistajat tuottavat PEFC-sertifioitua puuta

22.3.2012 MTK Anne Rauhamäki /JK

Noin 95 prosenttia Suomen talousmetsistä on sertifioitu Suomen PEFC-järjestelmän mukaan, todennäköisesti siis sinunkin metsäsi. Viimeisin sertifiointitarkastus tehtiin 2011 ja todistukset sertifiointiin osallistumisesta postitetaan metsänomistajille huhtikuussa.

Miksi metsiä sertifioidaan?

Metsäsertifiointi on tapa osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävästi. Eli että metsäluonnon monimuotoisuus sekä metsien kulttuuri- ja virkistysarvot säilytetään samalla kun harjoitetaan tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta.

- PEFC -sertifioinnin kriteereissä on useita käytännön metsänhoitoa ja puunkorjuuta ohjaavia toimenpiteitä, joiden pitää olla kunnossa ennen sertifikaatin myöntämistä. Siksi se on hyvä keino kertoa vaikkapa puusta valmistetun tuotteen ostajalle, miten suomalainen metsänhoito käytännössä tukee kestävää kehitystä, kertoo metsäasiantuntija Lea Jylhä MTK:sta.

- Suomelle metsäsertifioinnilla on erityisen suuri merkitys siksi, että maan metsätuotteista valtaosa viedään ulkomaille, joiden kuluttajilla ei juuri
ole käsitystä Suomen metsätaloudesta. Tästä syystä myös vientimaissa tunnettu PEFC -metsäsertifiointi sopii hyvin kertomaan metsätalouden kestävyydestä, muistuttaa PEFC Suomen markkinointipäällikkö Juha Uppa.

Sertifiointiin osallistuminen on tehty erittäin helpoksi

Metsänomistajan edunvalvontajärjestöt ovat tehneet sertifiointiin osallistumisen metsänomistajalle helpoksi. Sertifiointi toteutetaan käytännössä kokonaan alueellisina ryhmäsertifiointeina, jotka eivät edellytä metsänomistajalta aktiivista osallistumista. Tämä sekä säästää kustannuksissa että ylläpitää luonnon monimuotoisuutta, koska esim. luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen tähtäävät vaatimukset kohdistuvat koko alueelle eivätkä vain yksittäiseen metsälöön.

- Ryhmäsertifiointi sopii Suomeen, jossa melkein kaksi kolmasosaa talousmetsien pinta-alasta on yksityisten kansalaisten ja perheiden omistuksessa. Ilman ryhmäsertifiointia pienten tilojen sertifiointi olisi kallista ja hankalaa, sanoo Jylhä. Metsänomistajien järjestöjen kautta toteutettu ryhmäsertifiointi myös tavoittaa metsänomistajakunnan tehokkaasti ja kattavasti.

Miten alueellinen ryhmäsertifiointi toimii?

Sertifiointiin osallistuminen on vapaaehtoista. Alueellisessa ryhmäsertifioinnissa metsäsertifiointia hakee metsänomistajien liitto. Jos metsänomistaja on metsänhoitoyhdistyksen jäsen ja yhdistys on päättänyt metsäsertifiointiin osallistumisesta, metsänomistaja on automaattisesti mukana sertifioinnissa yhdistyksen kautta. Jos metsänhoitoyhdistyksen jäsen ei halua osallistua ryhmäsertifikaattiin, hän voi ilmoittaa siitä kirjallisella ilmoituksella omalle metsänhoitoyhdistykselleen.

Hakijalle – eli metsänomistajien liitolle ja sitä kautta metsänomistajalle - myönnetään sertifikaatti, kun sertifiointiyritys on tarkastanut, että alueen
metsänhoito täyttää sertifioinnin asettamat vaatimukset.


Mitä PEFC-metsäsertifiointi on?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Noin kymmenen prosenttia maailman metsistä on sertifioitu – ja niistä kaksi kolmasosaa PEFC:n vaatimusten mukaisesti.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Lisäksi PEFC-sertifioinnissa asetetaan vaatimuksia sertifioidun puuraaka-aineen ja
puutuotteiden seurannalle metsästä jalostuksen kautta kuluttajalle.

Lisätietoja: www.pefc.fi