Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2012
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Aitoja mahdollisuuksia opetuksen kehittämiseen

1.3.2012 Kansanedustaja Tuula Peltonen

Perusopetuksen uusi tuntijakoesitys julkistettiin. Esityksessä oppituntien kokonaismäärä säilyy entisellä tasolla.

Alakoulussa toisen luokan osalta tuntimäärä hieman kasvaa ja vastaavasti yläkoulun 7. ja 8. luokan osalta vähenee.

Esitys tuo kouluihin lisää äidinkieltä ja liikuntaa. Hallitusohjelmaan kirjatun taito- ja taideaineiden sekä yhteiskuntaopin lisääminen mahdollistetaan antamalla näihin oppiaineisiin lisätunteja sekä varhaistamalla yhteiskuntaopin aloitus 5. vuosiluokalle. Äidinkielen lisääminen on perusteltua PISA-tulostenkin takia; suomalaisten lasten lukutaito on heikentynyt. Tärkeää on vahva yhteinen pohja kaikille yhteisissä perusopinnoissa.

Vapaaehtoiset kielet eivät enää tulevaisuudessa olisi mukana valinnaisaineiden tuntikiintiössä. Näin niiden opiskelu ei söisi tunteja muilta valinnaisaineilta. Olen ilahtunut työryhmän esityksestä, että valtio myöntäisi erityisrahoituksen vapaaehtoisten kielten opetukseen. Tässä taloustilanteessa ei ole oikein sälyttää kunnille lisää maksutaakkaa. Näin kuitenkin esimerkiksi Itä-Suomen koulut voisivat mahdollistaa alueellaan tärkeän venäjän kielen opetuksen.

Esitys myös varaa yhden viikkotunnin oppiainerajat ylittävälle opetukselle. Tällöin opetuksen järjestäjä voisi päättää, käyttäisikö tunnin esimerkiksi yrittäjyyden, kestävän kehityksen tai draamakasvatuksen teemojen käsittelyyn. Muuttuvassa maailmassa tällainen opetustyyli auttaisi lapsia ja nuoria hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia ja näkemään syy-seuraussuhteita eri asioiden välillä. Tämä avaa myös mahdollisuuden yläkoulun ainekohtaisesta opetuksesta aihekokonaisuuksiin siirtymisen joiltakin osin.

Tämä tuntijakoesitys on johdonmukainen nykyisissä talouden raameissa. On hienoa, että voimme tarjota koulumaailmaan uusia ja aitoja mahdollisuuksia, kasvattamatta kuitenkaan kuntien taakkaa.

Tuula Peltonen
kansanedustaja (sd.)
SDP:n sivistysvaliokuntavastaava
erityisluokanopettaja