Kyyjärven verkkolehti | marraskuu 2012
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Kuolemassa hakataan puuta lauantaina...

.. ei kuitenkaan henkihieverissä kuten ennanvanhaan vaan nykyaikaisilla laitteilla.


Muutoksia maaseutuasiamiehen toimistopäiviin Avoimet ovet

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Metsänomistajien maakunnallista edunvalvontaa

22.11.2012 Pauli Rintala

Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi huolehtii pääasiassa metsänomistajien maakunnallisesta edunvalvonnasta. Joissakin asioissa metsänomistajien liitto hoitaa myös valtakunnallista edunvalvonta ja vastaavasti mm. kaavoituksessa edunvalvonta yltää paikallistasolle eli kuntatasolle saakka.

 

Turvemaat maakuntakaavassa

Maakuntavaltuusto hyväksyi 3.Vaihemaakuntakaavan kokouksessaan 14.11.2012. Seuraavaksi kaava lähtee Ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Kaavassa esitetään maakuntaan 155 turvetuotantoaluetta (tu/tu1), 38 luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää aluetta (LUO) ja 36 luonnonsuojelualuetta (SL).

Turvetuotannon osalta maanomistaja päättää, vuokraako alueen turvetuottajalle, aloittaako itse luvanvaraisen turvetuotannon tai tuleeko alueelle lainkaan turvetuotantoa. Turve on arvokas polttoaine ja maanomistajan onkin syytä tiedostaa turpeen todellinen arvo vuokrasopimusta tehdessään. Korvauksen taso on neuvottelukysymys, joten esim. metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta kannattaa hyödyntää.

Osassa LUO-alueilta turvetuotanto saattaa olla mahdollista, mutta osalla aluetta on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita, jotka saattavat soveltua suojeluun esim. METSO-kohteiksi.

SL-alueista on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueita. Kaavan vahvistumisen jälkeen eli arviolta vasta muutaman vuoden kuluttua Keski-Suomen ELY-keskus ottaa maanomistajiin yhteyttä. Vasta tässä ELY:n ja maanomistajan neuvotteluissa ratkaistaan mm. alueiden tarkka rajaus, korvaukset ja suojelun toteutustapa (esim. myynti valtiolle, vaihtomaat tai yksityinen suojelualue).

Lähtökohtana kaavassa on, että puuston arvon lisäksi korvataan aina myös turpeen arvo. Kyse on siis neuvottelusta niin hinnan, toteutustavan kuin muidenkin ehtojen osalta. Maanomistajien kannattaa noissa neuvotteluissa käyttää ehdottomasti metsänhoitoyhdistyksen apua ja asiantuntemusta.

Tuulipuistot maakuntakaavassa

Maakuntavaltuuston hyväksymässä 3. Vaihemaakuntakaavassa on yhdeksän tuulivoimapuistoa. Yhden puiston koko on 10 tai useampia tuulivoimaloita. Pienemmät eli 1-9 tuulivoimalan alueet voi rakentaa kunnallisilla päätöksillä.

Keski-Suomessa on jo useita tuulivoima-alueita vireillä, mutta ei vielä rakenteilla. Maanomistajille on tarjottu ympäri maakuntaa useamman yhtiön toimesta hyvin vaihtelevan sisältöisiä 25-35 vuoden mittaisia vuokrasopimuksia.

Vuokratasona on tarjottu myllyä kohden noin 10000e vuodessa, josta noin 1/3 kohdistuisi myllyn sijaitsemalle kiinteistölle ja 2/3 myllyn vaikutusalueen (noin 500m säde) maanomistajille. Maanomistajien kannattaa kuitenkin kiinnittää ehdottomasti vuokratasoa enemmän huomiota sopimuksen sisältöön.

Tarjottujen sopimusten muissa ehdoissa ja kohdissa on ollut maanomistajien kannalta runsaasti ongelmallisia kohtia. Näissäkin asioissa metsänomistajien liitto ja metsänhoitoyhdistykset ovat maanomistajien tukena.

Aluejohtaja Pauli Rintala
Metsänomistajaliitto Järvi-Suomi