Kyyjärven verkkolehti | helmikuu 2013
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Hirvituhojen torjuntaa kotikonstein

Peuralinnan kylässä teimme pienen päätehakkuun vuonna 2005 ja 2006 kesällä uudistimme 1,7 hehtaarin alueen männyntaimilla. Maapohja oli mitä parhain ja taimien juurtuminen onnistui erinomaisesti. Vuoden 2009 keväällä tarkastin kuinka taimet olivat kasvaneet ja lumien sulettua tilanteen kauheus järkytti metsänomistajaa: lähestulkoon kaikki pienet taimet oli latvoista syöty poikki. Asialla tietysti tuttu luupää eli hirvi. Pienet taimet olivat keväthankien sulaessa tulleet näkyviin lumen alta ja alueella talvehtinut vasaporukka oli syönyt latvat.


EläinlääkintähuoltoLähes puolet kestävän metsätalouden rahoitustuesta myönnettiin nuoren metsän hoitoon

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Lähes puolet kestävän metsätalouden rahoitustuesta myönnettiin nuoren metsän hoitoon

25.1.2013 Aki Hostikka Metsäksekus/JK

Suomen metsäkeskus maksoi kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera-lain) mukaisia tukia liki 83,8 miljoonaa euroa. Suurin osa tuesta myönnetään yksityisille metsänomistajille metsänhoito- ja perusparannustöiden tukemiseen.

Haketustukea maksettiin haketta tuottaville toimijoille ja maanomistajille ennätykselliset 10,7 miljoonaa euroa. Kemera-hakemuksia siirtyi maksettavaksi tänä vuonna 11 miljoonan euron verran. Lähes puolet, noin 44,6 miljoonaa euroa, Kemera-tuesta kuluu nuoren metsän hoitoon sekä energiapuun korjuuseen ja haketukseen.

Metsänuudistamistukia maksettiin 9,3 miljoonaa euroa. Uudistamistukea myönnetään luonnontuhojen, esimerkiksi myrskyn, aiheuttamien aukeiden metsittämiseen. Juurikäävän torjuntaa tuettiin 5,2 miljoonalla eurolla, terveyslannoitukseen käytettiin noin 980 000 euroa ja kulotukseen noin 20 000 euroa. Uusia metsäteitä tuettiin 560 000 eurolla ja vanhojen perusparannuksia 6,4 miljoonalla. Kunnostusojituksiin käytettiin 3,9 miljoonaa euroa.

Siirtyneet Kemera-tuet puolittuivat

Kemera-varojen niukkuuden takia tukien maksatuksia siirtyi vuodelta 2012 kuluvalle vuodelle noin 11 miljoonan euron
arvosta. Siirtyneiden tukien maksatusten määrä kuitenkin lähes puolittui vuodesta 2011. Väheneminen johtui siitä, että uusien suunnitelmallisten hankkeiden hyväksymistä rajoitettiin valtion budjetissa erittäin voimakkaasti.

Joillakin Suomen metsäkeskuksen alueilla suunnitelmallisten hankkeiden hyväksyminen jouduttiin lopettamaan kokonaan ennen vuodenvaihdetta. Myöntämisvaltuuden vähyys vaikeutti selkeästi suunnitelmallisten hankkeiden
hyväksymistä vuonna 2012, sanoo rahoitus- ja tarkastuspalvelujen päällikkö Aki Hostikka.

Tänä vuonna myöntämisvaltuus nousee 35 miljoonaan euroon viime vuoden 28 miljoonasta, mikä helpottaa hankkeiden hyväksymistä. Myöntämisvaltuus on valtion sitoumus rahoittaa tulevina vuosina toteutettavia hankkeita. Hankkeita, joiden Kemera-tuki edellyttää etukäteen hyväksyttyä suunnitelmaa, ovat kunnostusojitus, metsätiet, metsänuudistaminen, terveyslannoitus ja kulotus.

Eniten tälle vuodelle siirtyviä tukien maksatuksia oli kunnostusojitus- ja tiehankkeissa. Myös nuoren metsän hoidon ja juurikäävän torjunnan tukihakemuksia siirtyi tälle vuodelle.

Haketustuki loppui

Haketustukea ei makseta enää vuonna 2013. Viime vuonna Kemera-varoin tuettua haketta tuotettiin kuitenkin ennätysmäärä: 6,3 miljoonaa irtokuutiota. Haketustuen korvaavan pienpuun energiatukijärjestelmän (PETU) ennakoidaan tulevan voimaan aikaisintaan vuonna 2014.

Haketustuen loppuminen ja syksyn vaikeat korjuuolosuhteet vähensivät energiapuun korjuutuen kysyntää. Sateisen syksyn aiheuttama heikko kantavuus työmailla korostuu energiapuun korjuussa, kun latvuksia ei jätetä ajourille lisäämään kantavuutta, uskoo Hostikka.

Haketustukea voi saada vasta kun energiapuu on jo haketettu. Suuri osa viime vuonna korjatusta puusta haketetaan vasta tämän vuoden puolella.

Vuoden 2010 Asta- ja Veera-myrskyjen aiheuttamat metsätuhot näkyivät edelleen metsänuudistamisen tukimäärissä
erityisesti Etelä-Savossa, mutta myös Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen alueilla.

Lisätietoja

Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut rahoitus- ja tarkastuspalvelujen päällikkö Aki Hostikka p. 029 432 5405, aki.hostikka@metsakeskus.fi


Metsäkeskuksen Julkiset palvelut on valtakunnallinen metsäalan asiantuntijatalo, jolla on vahva alueellinen organisaatio. Palvelemme 13 alueella eri puolilla Suomea ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Huolehdimme metsien ja puun monipuolisen käytön edistämisestä sekä alan kehittämisestä.

www.metsakeskus.fi

www.facebook.com/suomenmetsakeskus