Kyyjärven verkkolehti | syyskuu 2005
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Iso-Nopolan koulun syystiedote

19.9.2005 Pirkko Kotanen

Iso-Nopolan syystiedote kokonaisuudessaan.

Iso-Nopolan koulun                  syytiedote 2005-2006  
 
 
ISO-NOPOLA                      
rehtori Maija-Liisa Immonen  4597047/ 044-4597017
(varmimmin tavattavissa klo 9.00-15.00)
Fax                                   4597051
Opettajainhuone                4597046
oppilaanohjaus                  4597049
englanninluokka Birgitta Tallila   4597055
tekninen tila                      4597043
kotitalous                         4597042
keittiö                              4597045
 
LUOKANVALVOJAT
7 luokka   Tuula Härkönen     474112
8 luokka Tapio Heiskanen      471383
9 luokka Niko Rossi              040-7233195
                                           
OPETTAJAT
Birgitta Tallila            040-7295350
(englanti 7-9lk., valinnainen saksa)
Irja Mourujärvi         050-5338225
(kotitalous)
Tapio Heiskanen      471383
(tekninen työ,. kuvataide, maantieto, biologia, 7. luokan matematiikka)
Tuula Härkönen      474112
( suomen kieli ja kirjallisuus)
Aina Lähdemäki     471083
(matematiikka 30.9.05 saakka, Fy 7.lk.)
Kari Wacklin          3721220
(fysiikka 9 lk., kemia 8lk., tietotekniikka 8-9 lk., matematiikka 8-9.lk, 1.10.05 alkaen)
Niko Rossi              040-7233195
(opo, historia 7-9 lk., yhteiskuntaoppi 9lk., uskonto 7 lk ja 9 lk)
Seppo Viinikainen   040-5761958
(poikien liikunta 7-9 lk ja valinnainen liikunta 8-9lk)
Riitta Lähdemäki (ruotsi 7-9 lk, ranska)   471124,
044-0471124
Olavi Vallivaara ( uskonto 8.lk)      5253301
Jari Kuusi ( musiikki 7.lk, valinn. mus.)  471516
Annemari Takkala (tekstiili 7lk, valinn. teks.) 040-7349166
Tuija Vähämöttönen  0400-178361
(tyttöjen liikunta, terveystieto 7.lk ja 8. lk)
 
KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAT JA KOULUAVUSTAJAT
Kirsi Paananen, koulunkäynninohjaaja 
Iso-Nopola          040-5722369
                                   
TALONMIES
Tekninen päivystys        044-4597170
 
KOULUTYÖNTEKIJÄT                     
Maija Mäntylä            040-7575567
                                           
KEITTIÖ                                           
Kirsti Lassila ja Maarit Ojala    4597045                     
Timo Lahti   (ruokahuolto)        4597027
 
KOULUTERVEYDENHOITO
Hammaslääkäri Jorma Saarinen     4597197
Kouluterveydenhoito Paula Sillanpää                      4597191/ 044-4597191
Lääkäri (ajanvaraus)    4597000
Psykologi Leena Halttunen-Vierimaa   4695441
Sosiaalityöntekijä   4597012
 
JOHTOKUNTA
Jari Hakola puh.joht.                      
Olavi Vallivaara varapuh.joht.   
Aumanen Hannu                     
Hänninen Heikki
Lautanen Jaana                     
Liuhanen Tiina
Muli Heli                                                                                                                    

SIVISTYSTOIMENJOHTAJA
Maija-Liisa Immonen    4597047/  044-4597017
koti 464547
 
SIVISTYSLAUTAKUNNANPUHEENJOHTAJA
Hannu Kainu       471337
 
KOULUN TOIMINTA-AJATUS
 
Koulun toiminta-ajatus on pyrkiä takamaan oppilaille turvallisen oppimisympäristö ja edistämään erilaisissa oppimistilanteissa oppilaan kasvua itsetunnoltaan vahvaksi, toiset huomioon ottavaksi, vastuuntuntoiseksi ja rehelliseksi yksilöksi. Koulussa on voimassaolevat järjestyssäännöt, joiden rikkomisesta seuraa rangaistus. Järjestyssäännöt on jaettu 2005 vuoden 7. luokkalaisille ja 8.-9. luokan oppilaille viime lukuvuonna. Kotitehtävien tekemistä ja tunneilta myöhästymistä seurataan ja kolmesta laiminlyönnistä tai myöhästymisestä seuraa jälki-istunto. Laiminlyönneistä ilmoitetaan kotiin ja tarvittaessa pidetään vanhempien kanssa palaveri.
 
”LAUANTAI”-TYÖPÄIVÄT
Taksvärkki päivä   27.8.2005    (1 pv.)
Tapahtumien ilta    vko 21 (½ pv.)
Jyväskylän retki  9.12.05   (1 pv.)
Lasketteluretki vko 7 ( ½ pv.) ja iltakoulu vko 8 (½ pv.)
Joulujuhla  maanantaina 19.12.2005  (iltatilaisuus ½ pv.)
 
TYÖ- JA LOMA-AJAT
Syyslukukausi                      15.08. - 20.12.2005
Kevätlukukausi                     09.01. - 3.06.2006
Syysloma  vko 42                17.- 21.10.2005
Joululoma                            21.12.2005 - 8.01.2006
Talviloma     vko 9              27.02 .- 03.03.2006
Pääsiäisloma                       14.04. - 17.04.2006
Vapunpäivä                        01.05.2006 vapaata
Helatorstai                          25.05.2006 vapaata
Koulu päättyy                    03.06.06
 
OPPITUNNIT
oppitunnit alkavat kello 9.00 ja jatkuvat seuraavasti:
 9.00-9.45
10.00-10.45
11.00-11.45
ruokailut  11.45-12.25
12.25-13.10
13.25-14.10
14.15-15.00
                     
Kello 10.45-11.00 ja 13.10-13.25 välitunnit vietetään ulkona. 
 
OPETUS ON JAKSOTETTU SEURAAVASTI:
                                           
1.jakso 15.08.2005 - 14.10.2005  
2.jakso 24.10.2005 - 20.12.2005  
3.jakso 09.01.2006 - 23.03.2006  
4.jakso 24.03.2006 - 03.06.2006  
                                                  
JUHLAT JA TAPAHTUMAT
                     
Tapahtumien ilta vko 21.
Koulukuvaus tiistaina 20.09.05.
Juhlalounas  5.12.05.
Joulujuhla  maanantaina 19.12.2005 klo 19.00.
Kevätjuhla   lauantaina 03.06.2006 klo 9.00.
Nälkäpäivä- keräys 23.09.05.
Yhdeksännellä luokalla on kaksi työelämään tutustumisjaksoa:  viikolla 22 (ma-to) ja viikolla 5 (ma-pe).  Kahdeksasluokkalaiset tutustuvat työelämään viikolla 13.
9-luokka tekee keväällä yhden päivän pituisen opintoretken viikolla 21.
Lukuvuoden teemat ovat hyvät tavat, yrittäjyys, yhteisöllisyys ja kansainvälisyys.
  
VANHEMPAINILTA
 
Koko koulun yhteinen vanhempainilta lokakuun lopulla.
Luokkakohtaisia vanhempainiltoja on  joka luokalla.
 
POISSAOLOT
 
Peruskoulun oppilaan velvollisuus on osallistua perusopetukseen ja suorittaa tehtävät tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti (peruskoululaki § 35). Vastuu oppivelvollisuuden täyttämisestä on oppilaan vanhemmilla.
 
Poissaolosta tulee ilmoittaa aina opettajalle. Poissaolon jälkeen oppilas tuo vanhemman allekirjoittamana kirjallisen selvityksen koululle ja antaa sen ensimmäisen tunnin opettajalle tai pudottaa käytävällä olevaan postilaatikkoon. Selvityksestä tulee käydä ilmi oppilaan nimi, poissaoloaika (päivämäärä ja poissaolotuntien määrä), poissaolon syy ja huoltajan allekirjoitus.  
 
Luvaton poissaolo on korvattava tekemällä opettajien määräämät tehtävät koululla oppituntien ulkopuolella. Luvattomista poissaoloista ilmoitetaan kotiin.
 
Jos oppilaalla on paljon poissaoloja kurssia kohti (15%), opettajakunta päättää kokouksessaan, miten kurssi voidaan hyväksyä suoritetuksi.
Poissaolon hyväksyttävä syy ei ole kampaajalla/ parturissa tai ostoksilla käynti.
  
Työpäivää lyhempään poissaoloon pyydetään lupa opettajalta. Luokanvalvoja  voi myöntää luvan 1-3 päivän poissaoloon. Pidempään poissaoloon anotaan lupa kirjallisesti rehtorilta. Yli 2 viikon poissaoloon luvan myöntää johtokunta. Kaikki luvat on anottava kirjallisesti holhoojan allekirjoittamana.
 
KURSSIVALINTOJEN MUUTTAMINEN
 
Kurssivalintojen muutokset tulee tehdä aina kirjallisesti oppilaanohjaajalle. Kurssia ei voi vaihtaa muuta kuin terveydellisistä syistä tai muista hyvin perustelluista syistä.
                     
UUSI OPETUSSUUNNITELMA
                     
Uuteen opetussuunnitelmaan on siirrytty 1-3., 5. ja 7. luokilla 1.8.2004 lukien, 4.,6. ja 8. luokilla 1.8.2005 lukien ja 9.luokalla siirrytään 1.8.2006.
 
OPPILASARVIOINTI
 
Arvioinnin kohteena on         
1.oppimistulokset
2. oppilaan työskentely
3. koko oppimisprosessi
4. käyttäytyminen
 
 Tietoja koulutyön edistymisestä annetaan oppilaalle ja huoltajalle
1.      todistuksissa
2.      tiedotteissa
3.      suullisissa kehityskeskusteluissa (kaksi kertaa kolmen lukuvuoden aikana)
 
Luokat 7-9 saavat arvioinnin numeroilla 4-10 jaksotodistuksissa. Jokaiseen oppiaineeseen on laadittu arvioinnin kriteerit, joista aineen opettaja tiedottaa oppilaille ja huoltajille. Oppilaan tulee suorittaa joka kurssi hyväksyttävästi. Koulu järjestää oppilaalle mahdollisuuden korottaa hylättyä kurssia kahden viikon kuluttua kurssin päättymisestä. Korotuspäivät ovat lukuvuonna 2005-2006  seuraavat:   perjantaina 11.11.05, perjantaina 27.01.06, keskiviikkona 12.04.06 ja perjantaina 26.05.06. Oppilaalle varataan mahdollisuus opetukseen osallistumatta  maanantaina 26.06.06 klo 10.00 osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot.
 
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän on suorittanut hyväksyttävästi kaikki opetussuunnitelmassa määritellyn vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aineryhmien opinnot. Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksyttävästi.
 
Päättötodistus:
 
Peruskoulun hyväksyttävästi suorittanut saa päättötodistuksen. 
 
Käyttäytyminen arvioidaan numeroilla toisen ja neljännen jakson todistuksessa.
Käyttäytymisen arvioinnin kohteena on
1. miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön
2. miten oppilas arvostaa omaa ja toisen työtä
3.miten oppilas noudattaa sääntöjä
Työskentelyn arviointi:
Työskentelyn arvioinnissa kiinnitetään huomiota, miten vastuullisesti ja omatoimisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä muiden kanssa.
Työskentelyn arviointi on osa numeroin annettua oppiaineen arviointia. Se voidaan antaa myös suullisesti kehityskeskusteluissa.
 
OPPILASHUOLTO
 
Iso-Nopolan koululla toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluu terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, rehtori, oppilaanohjaaja, psykologi ja luokanvalvoja. Ryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa sovitun aikataulun mukaisesti. Sosiaalityöntekijä pitää aamuvastaanottoa koululla oppilashuoltoryhmän kokoontumispäivinä.
Kouluterveydenhoitaja pitää koululla vastaanottoa kaksi kertaa kuukaudessa. Liitteenä terveydenhoitajan tiedote.
Koululääkärinä toimii Virve Ohranen ja kouluhammaslääkärinä Jorma Saarinen. Liitteenä hammashoitolan tiedote.
Käytettävissä on myös perheneuvolan ja psykologin palvelut.
 
TUKIOPETUS
 
Oppilaalla on mahdollisuus saada tukiopetusta, jonka avulla oppilaan opintoja tuetaan ja luokalle jäämistä pyritään estämään. Tukitoimia koulu ei ole velvollinen järjestämään, mikäli oppilas on ollut poissa huoltajan pyynnöstä tai luvatta. (katso luvattomasta poissaolosta seuraavat toimenpiteet kohdasta Poissaolot.)
  
OPPILASKUNTA 
 
Iso-Nopolan koululle valittiin 1.9.2005 oppilaskunnan hallitus ja koulun johtokuntaan edustajat. Hallitukseen tulivat valituiksi seuraavat oppilaat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
                                           
Jasmine Taipale                    Puheenjohtaja                     
Minna Nissinen                     Sihteeri                                           
9a  Miia Halmesaari     varalla   Anni Lähdemäki
9b  Ari-Pekka Tuukkanen  varalla   Jarmo Kuusi
8a  Petri Nissinen     varalla   Tony Peltola
8b  Jenni Pakka       varalla   Markus Muli
7a  Sami Ohranen    varalla   Kerttu Sauramäki
7b  Timo Eteläkari   varalla   Juho Tuukkanen
 
Johtokunnan oppilasjäsenet ovat Jasmine Taipale ja varalla Jani Eteläkari, Laura Logren  ja  varalla Minna Nissinen.
 
Oppilaskunta toimii oppilaiden edunvalvojana ja tuo oppilaiden äänen opettajakunnan tietoon. Lisäksi oppilaskunta järjestää eri virkistystilaisuuksia oppilaille ja tekee töitä sen eteen, että koulussa olisi kaikilla hyvä olla.
                     
MUUTA
                     
Koulun piha-alueella ja koulun välittömässä läheisyydessä (urheilukentällä, tenniskentällä, linja-auton kääntöpaikalla) tupakointi on aina tupakkalain mukaan kielletty.
 
Kouluajaksi lasketaan se aika mikä oppilaalle kuluu kouluun tullessa ja koulusta paluuseen normaalisti. Oppilaan jäädessä koululle tai muualle suoraan koulusta,  koulu ei ole korvausvelvollinen vahingon tai tapaturman sattuessa.
 
Koulun järjestyssääntöjen rikkomuksista seuraa jälki-istunto. Valvottu jälki-istunto on  torstaisin kello 15.00-16.00.
 
Koulujen liikuntavälineet ovat käytössä vain kouluaikana tai koulun kerhoissa. Muuna aikana varastojen ovet ovat lukittuina ja liikkujien toivotaan käyttävän omia välineitä (esim. sähly-ja sulkapallomailat, pesäpallo- ja yleisurheiluvälineet).
 
Koulukuljetus on maksuton luokille 3-9 yli 5 km ylittäviltä matkoilta. Muut kouluautoa käyttävät oppilaat, jotka eivät kuulu kuljetuksen piiriin, ovat velvollisia maksamaan itse oman kyytinsä.
 
Oppilaita ei saateta/ kuljeteta hammashoitolaan. Hammashoitola ilmoittaa ajoista vanhemmille, ja vanhemmat järjestävät kuljetuksen/saattamisen hammaslääkäriin, mikäli se on tarpeen.
 
Polkupyörät tulee pitää koulupäivän aikana niille tarkoitetussa paikassa. Koulun pihaan on koulupäivän aikana sallittu vain (elintarvikekuljetukset, jätehuolto)huoltoajo. Vierailijat ja vanhemmat voivat jättää auton Tuliharjun tien vieressä olevalle parkkipaikalle.
 
Syyskuussa päiväkoti muuttaa Iso-Nopolan koulun päätyyn. Päiväkodin liikenne tulee kulkemaan koululle tulevan tien kautta ja Iso-Nopolan koulun pihassa. Vanhempia ja oppilaita pyydetään noudattamaan liikennesääntöjä.
 
Koulun ja opetuksen liittyvistä asioista saa lisätietoa netistä, http://peda.net/veraja/kyyjarvi tai www.kyyjärvi.fi. tai arkisto.nopolanews.fi .
 
Kirjasto palvelee kuntalaisia Ma 14.00-20.00, Ti ja Pe, 14.00-19.00, Ke ja To 10-18. Aattopäivät klo 10.00-16.00. Kirjastossa on käytössä asiakaskäyttöön nettiyhteys (aikavarauksella). Yhteystiedot: 4597060, 4597062 Fax. 4597061.
E-mail kyykirja@kyyjarvi.fi, kotisivut: http://www.kyyjarvi.fi/fin/etusivu/palvelut, aineistonhaku: http://kyyjarvi.kirjas.to/
 
Kouluun unohtuneet liikuntavälineet, kirjat ja muut vastaavat saa kouluajan ulkopuolella talonmiespalvelun kautta. Tavaroiden antaminen on maksullinen ( 29 e/kerta) ja laskutuksen hoitaa tekninen toimisto.