Kyyjärven verkkolehti | marraskuu 2005
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Tiet kuntoon

1.11.2005 Kansanedustaja Matti Kangas

Tämän kuun kuulumiset eduskunnasta on kirjoittanut kansanedustaja Matti Kangas (vas). Talvi taas tulossa ja niinpä aihe onkin ajankohtainen.

Matti Kangas :

Nelostien huono kunto puhuttaa keskisuomalaisia, mutta yhtä huolissaan pitäisi olla alueen alemmasta tieverkosta. Koko Keski-Suomen tiestö on päässyt paikoitellen tosi huonoon kuntoon, vaikka juuri näillä teillä raskasta liikennettä on paljon. Tällä hetkellä valtiovalta kerää liikenteeltä noin seitsemän miljardia euroa ja sijoittaa tieliikenteeseen vain noin 700 miljoonaa euroa vuodessa. Teihin laitetaan vuosittain todella vähän rahaa, vaikka välimatkat ovat maassamme tunnetusti pitkät.

Miksei alempiasteiseen tieverkkoon panosteta Suomessa?

Pienimmilläkin teillä kulkee tukkirekkoja ja muuta raskasta kalustoa. Vaaratilanteita syntyy, kun huonoilla teillä joudutaan ajamaan isoja lasteja. Alempiasteisilla teillä pitää päästä kulkemaan turvallisesti ja joustavasti, niin ihmisten, tukkirekkojen kuin maitoautojenkin. Suomen pitäisi ottaa mallia Ruotsista, jossa satsattiin kunnolla teiden kuntoon. Remontti ei ollut halpa, mutta nyt ruotsalaiset voivat ajella rauhassa vuosia uusilla hyväkuntoisilla teillään.


Teiden kunnolla on suuri taloudellinen merkitys Keski-Suomen metsämaakunnalle, jossa puutavara liikkuu teitä pitkin. Pääväylien lisäksi erityisesti pienempien teiden kunnossapito on sitä parasta aluepolitiikkaa. Yritykset sijoittuvat kartalle sen mukaan, missä on parhaimmat kulkuyhteydet ja -väylät. Keski-Suomessa teiden hyvä kunto on tärkeää jo senkin takia, että rautatieyhteyksiä ei ole. Pitää muistaa, että koko maan tavaraliikenteestä peräti 90 prosenttia kulkee kumipyörillä.
Paraikaa hallitus leikkaa rajusti haja-asutusalueiden joukkoliikenteen tukia, ja monia linja-autolinjoja joudutaan lakkauttamaan. Tällainen kehitys on huolestuttavaa. Kaikille ihmisille tulee taata heidän tarvitsemansa palvelut. Nyt ihmiset joutuvat kulkemaan palvelujen perässä pitkiä matkoja huonoja teitä pitkin. Tiet on saatava kuntoon, jotta ihmiset voivat asua syrjäisimmilläkin seuduilla omissa kodeissaan. Palveluiden pitää tulla ihmisten luo, eikä toisinpäin.


Valtion tehtävä on tukea yrityksiä ja niiden kasvua. Jotta yritykset menestyvät, niiden tarvitsee pysyä ajassa mukana, niiden on panostettava tuotekehittelyyn ja tehtävä uusia investointeja. Tällaiseen toimintaan tarvitaan valtiolta lisää taloudellista tukea. Keski-Suomessa monet pienet yritykset toimivat isompien metalli- ja puuteollisuusyritysten alihankintayrityksinä. Tänä päivänä pitää pienempienkin yritysten täyttää laatukriteerit, jotta alihankintasopimuksia voidaan tehdä. Yritykset tarvitsevat näiden vaatimusten täyttämiseen tukea. Tällä hetkellä esimerkiksi Metso joutuu hakemaan alihankintayrityksensä maakuntarajojen ulkopuolelta, koska maakunnan omat yritykset eivät täytä laatuvaatimuksia. Näin ei pidä olla. Oman maakunnan yritysten, työvoiman ja osaamisen käyttäminen tuo meille hyvinvointia.

Matti Kangas
kansanedustaja (vas.)
Jyväskylä