Kyyjärven verkkolehti | tammikuu 2006
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppanit

Bayoshpere epäonnistui Amerikassa, Nopola News Suomessa ei

27.1.2006 Aaro Toppinen

No, ehkä turhan räväkkä otsikko ja ehkä liian ennenaikaista arvioida. Bayospheren kohtalosta Amerikassa uutisoi Media=Blogin pitäjä Matti Lintulahti.

Pääomasijoittajien rahoilla kaupallista kansalaisjournalismista verkkoyhteisöä San Fransiscon lahden alueelle rakentanut Bayosphere on epäonnistunut. Media=Blogin pitäjä Matti Lintulahti uutisoi asiasta ja on onneksi suomentanut englannikielisestä lähdetekstistä muutamia asioita, jotka johtivat kokeilun epäonnistumiseen. Kokeilun perustajan, Dan Gillmorin, avoin lontoonkielinen kirje yhteisölle löytyy linkkinä Media=Blogista.

Matti on kääntänyt ja nostanut esille seuraavat oleelliset asiat :

  • Bayospheren epäonnistumisessa on kyse Piilaakson toimintamallin mukaisesta kaupallisesta epäonnistumisesta.
  • Kansalaisjournalismi toimii paremmin journalistisen median yhtenä osana kuin täysin irrallisena itsenäisenä mediana.
  • Kansalaisjournalistit tarvitsevat aktiivista tukea.
  • Kansalaisjournalismissa yhteisön kehittäminen on oleellista.
  • Kansalaisjournalismin kehittämisessä tarvitaan paksua nahkaa ja korkeaa sietokykyä.

Nopola Newsiä ei varmaan kannata verrata amerikkalaiseen, todennäköisesti isolla rahalla tehtyyn kokeiluun, mutta edellämainittuja asioita on hyvä miettiä Nopola Newsinkin näkökulmasta. Reilun kahdeksan kuukauden kokemuksella on liian ennenaikaista arvioida tulevaisuutta, mutta joitakin asioita on jo selvinnyt. Varsinkin Internetissä, mutta myös muilla aloilla on paljon esimerkkejä suurella rahalla tehdyistä fiaskoista, mutta vastaavasti myös pienistä puroista syntyneitä menestystarinoita.

Nopola News ei syntynyt minkään eritysen ihanteen pohjalta. Ei ollut kansalaisjournalismin eikä mitään muutakaan kuningasajatusta vaan se sai alkunsa todellisesta tarpeesta. Perusideat ovat varsin yksinkertaiset :

  • Kaikki oleellinen Kyyjärveä koskeva tieto voidaan tarkistaa yhdestä paikasta ja se paikka ei ole kunnan virallinen sivusto.
  • Markkinointimielessä kunta ja sen sidosryhmät Internetissä ovat muutakin kuin kunnan viralliset sivut.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus oli helpottaa kunnan toimintojen kannalta elintärkeiden sidosryhmien, järjestöjen, yhdistysten ja muiden toimijoiden toimintaa; esimerkkinä yhteinen tapahtumakalenteri, jonka ylläpito on hajautettu. 

Vasta "virallisten avajaisten" jälkeen ovat silmät avautuneet ja jotkut tahot ovat jo huomanneet lähes rajattomat mahdollisuudet. Satunnaista kävijää sinisävyinen sivusto ei ulkoasultaan eikä sisällöltäänkään ehkä vielä kovasti säväytä, mutta jos tarkemmin miettii, niin siellä taustalla piilee kymmeniä eri kehitysmahdollisuuksia. Jos jokin suunta näyttää epäonnistuvan, koko julkaisu ei kaadu vaan uusia suuntia voidaan ottaa käyttöön. Ei kuitenkaan liian isoa kakkupalaa kerralla.
Lähes päivittäin syntyy uusia ideoita uusista palveluista. Lähipäivinä uutisoimme eräästä tällaisesta ja tapahtumaketjusta, josta se syntyi.

Teknisesti jo tämä ensimmäinen versio MediaCabinetin kehittämästä julkaisujärjestelmästä on hyvä, käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja uutisointi suhteellisen helppoa peruskäyttäjillekin. Seuraavassa vaiheessa sitä helpotetaan edelleen, sillä kysehän on ihmisten vapaa-ajalla tekemästä työstä eikä tekniikka saa olla rasitteena. Varsinaiset sisältösivut mahdollistavat myös kiinteän, julkaisusta toiseen, seuraavan materiaalin muodostamisen. Myös upotetut palvelut ovat jo nyt käytössä; esimerkkinä Kasesoft Oy:n nettiradiopalvelu ja äänitiedostot.

Toiseen ongelmakohtaan viitaten Nopola Newsin kaltainen sivusto ei välttämättä tarvitse journalistista mediaa rinnalleen eikä sitä Kyyjärvellä täysin omana olekaan. Muutaman ammattitoimittajan tai freelancerin mukanaolo ei tietenkään tekisi pahaa, mutta vastakaikua muutamiin tiedusteluihin ei ole vielä saatu eikä kiirettä ole. Laajentuminen kuntarajojen ulkopuolelle on teknisesti erittäin helppoa. Kehitellään nyt kuitenkin rauhassa perusasiat kuntoon. Myöskään estettä yhteistyölle ei ole, muutamissa painetun median kuvissa on ollut lähteenä: Nopola News.

Monenlaista aktiivista tukea tarvitaan ja varsinkin alkuvaiheessa rahallista tukea kehitystyöhön. EU-rahoitteinen Tiedontuotanto -hanke oli tästä hyvä esimerkki, jolla toiminta pyöräytettiin käyntiin. Seuraavan vaiheen rahoitus on parhaillaan TE-keskuksen käsittelyssä. Totuus on kuitenkin se, etteivät tällaiset julkaisut voi jatkuvasti toimia julkisen rahan turvin, mutta kehittämiseen niitä tarvitaan. Yrityselämä onkin tarkoitus saada mukaan ja sitä kautta ulkopuolista rahoitusta toimintaan. Mikäli yritykset kokevat palvelun tarpeelliseksi ne ovat valmiita siitä myös maksamaan. Kysymys ei ole mainosten myynnistä sivustolle vaan todellisen markkinointi- ja yhteistyökanavan luomisesta yrityksille. Yhtenäistä hintaa ei voi olla vaan palvelut on kehitettävä yrityksen tarpeen mukaan, kaikkien paikallisten mukanaolo tavalla tai toisella on tärkeää.
 
Verkkojulkaisun taustayhteisö (ent. Nopola News ry) sitävastoin perustetaan nimenomaan siihen tarkoitukseen, että se toimii yleishyödyllisenä opastajana, kuorman tasaajana, kehittäjänä sekä eräänlaisena sateenvarjo -toimijana julkaisun päällä. Suojelee sitä tuulita ja tuiskuilta :)

Oleellista on eri asioiden tarkka seuranta ja jatkuva kehittäminen. Tulosten perusteella pitää olla valmiudet tehdä muutoksia ja tarvittaessa jopa pakittaa. Nopola Newsin toimintamalli kehitettiin nopealla aikataululla tiettyjen perusajatusten varaan. Malli on onnistunut, mutta ei riittävä. Julkaisussa on vajaita aihealueita, vaikka asiaa ja tiedotettavaa on runsaasti. Osittain vajaus johtuu laajakaistan puutteesta haja-asutusalueilta (yli 50 taloutta), mutta tarkemmin muita syitä ei ole tutkittu. Kysymyksiä, joihin ei ole vastausta tiedossa ; Älytön kiire, niin töissä kuin vapaa-ajallakin, Koetaanko omalla nimellä kirjoittaminen ongelmalliseksi, Onko asia tai tapahtuma kirjoittajan mielestä niin vähäpätöinen, ettei sitä kannata uutisoida, Nähdäänkö julkaisussa "luurankoja" ?

Toisaalta on myös tiedossa, että innokkaita kirjoittajia / kirjoittajaryhmiä on olemassa. Nykyisessä toimintamallissa näillä ryhmillä ei kuitenkaan ole kirjoitusoikeutta. Tästä kehityskohteesta kuullaan varmasti jatkossa.

Paksunahkaisuutta ja korkeaa sietokykyä. Tutkittua tietoa lukijoiden ja kirjoittajien reaktioista ei vielä tässä vaiheessa ole olemassa. Palautesivu on Infosivun alla, ehkä liiankin pimennossa. Tätä kautta saatu palaute on usein pyyntöjä tai ehdotuksia uusista palveluista, joten sen perusteella voidaan olla tyytyväisiä vaikkei kaikkea voida heti toteuttaakaan. Ulkomailta tullut palaute on ollut lähinnä ihmettelyä. Mitä näistä kanavista on mahdollista kehittää sitä voidaan vain arvailla. Ajatuksia kuitenkin on jo olemassa.

Negatiivista palautetta on kuultu vain muutamista jutuista. Palautetta ei kohdistettu Nopola Newsille vaan itse jutussa esiintyneelle asialle. Palautteen anto tällaisessa tapauksessa saattanee johtua aivan muista syistä kuin itse aiheesta. 

Nopola Newsin toteutustapa on herättänyt kiinnostusta ja vastaavia julkaisuja syntynee melkoisella varmuudella muuallekin. Nyt on meillä mahdollisuus takoa rumpua etuajassa, käytetään se hyödyksi !