Kyyjärven verkkolehti | marraskuu 2006
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhdyskuntalautakunnan päätöksiä

Lautakunta piti kokouksensa 31.10.2006 ja otti kantaa mm. alikulkutunnelin liikenneturvallisuuden parantamiseen.


Puhdistamon suunnittelulle määrärahatVerot ennallaan

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Yhdyskuntalautakunnan päätöksiä

3.11.2006 Yhdyskuntalautakunta / Pekka Mäkelä

Lautakunta piti kokouksensa 31.10.2006 ja otti kantaa mm. alikulkutunnelin liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Alla tiivistelmä lautakunnan päätöksistä

 • entisille valtionapua saaneille yksityisteille myönnettiin kunnossapitoavustusta edellisvuosien käytännön mukaan. Laskut tulee esittää 15.12.2006 mennessä

Käyttötalouden talousarvioesitys vuodelle 2007

 • Säästää pitäisi, oli tiedossa oleva lyhyt ja ytimekäs ohje. Niinpä lautakunnan tasolla pyrittiin rakentamaan esitystä enemmänkin keskustelujen pohjalta ja priorisoimaan toimenpiteitä. Peruspalvelut turvataan ja niihin panostetaan. Yhdyskuntalautakunnan kohdalla tämä takoittaa esimerkiksi vesi- ja viemärilaitosta, aluelämpölaitosta sekä alueita ja kiinteistöjä. Yhteistyötä tultaneen tiivistämään kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa laadukasta hankkeiden suunnittelua, jolloin myös yhteistyötahot selvitetään samoin kuin rahoituskanavat mahdollisimman kattavasti. Toimenpiteet tulevat liittymään vahvistetun kuntastrategian mukaisiiin toimiin mm. asuinviihtyvyyden parantamiseksi.
 • Laitosten taksoihin ei esitetä korotuksia vuodelle 2007
 • Tuottamattomasta kiinteistömassasta pyritään eroon sekä muutamaan tyhjillään olevaan tilaan järkevää käyttöä
 • Tulisi käynnistää keskustelu vuokra-/ omistusasuntotilanteesta yhteistyötahojen kanssa esim. viimeiset kunnan omistamat osakkeet myyty vuonna 2006

Investointiesitys vuodelle 2007

 • Pellonpääntien loppuosan rakentaminen valaistuksineen ja kulkuyhteyden rakentaminen tätä kautta kirjastoon / yläasteelle
 • kirjaston uuden sisäänkäynnin rakentaminen edelliseen liittyen
 • suurin yksittäinen investointi on uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen
 • rahaa varataan myös vanhan viemäriverkoston kunnostukseen vuotovesien vähentämiseksi sekä viemäriliittymien rakentamiseen
 • vesilaitoksen investointilistalla on toisen kaivon rakentaminen Sormiharjuun sekä taajuusmuuttajien asentaminen vesilaitokselle ja Ohramäen paineenkorotusasemalle
 • kaukolämpöliittymiä rakennetaan tarpeen mukaan
 • teknisen toimen atk-hankintoihin sekä seutukuntayhteistyöhön varattiin määräraha

Mika Audejeville myönnettiin rakennuslupa lihanautakasvattomon laajentamiseen ja lietesäiliön rakentamiseen.

Jyrki Mäntyselle myönnettiin rakennuslupa uuden lypsykarjapihaton ja lietesäiliön rakentamiseen.

Ilkka ja Ilpo Anttilalle myönnettiin ympäristölupa eläinsuojan nykyiselle toiminnalle.

Käsiteltiin lisäksi Timo Johannes Mäntysen toimittama valitus ympäristön hajusta ja lietepäästöistä naapurustolle. Valitus koskee Heikki ja Hannu Kainun harjoittamaa maataloustoimintaa naapurikiinteistössä. Tilanomistajat olivat antaneet vastineensa määräaikaan mennessä. Sen jälkeen, elokuussa 2006, tilalla suoritettiin ympäristötarkastus. Tarkastuksesta laaditun muistion mukaan toimintaa on hoidettu voimassa olevan ympäristöluvan mukasiesti. Päätöksenään lautakunta totesi, ettei toiminta aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristölle.

Muissa asioissa otettiin kantaa vt 13 alikulkutunnelin liikenneturvallisuuteen, sillä tunneli on vaatinut jo yhden kuolonuhrin. Tunnelissa on sattunut myös pienempiä onnettumuuksia ja muita vaaratilanteita. Vanhusneuvosto on ottanut asian esille. Todettiin, että asia on laitettu vireillä jo aiemminkin. Lautakunta teki kuitenkin selkeän kaksijakoisen esityksen kunnanhallitukselle ja edelleen Tielaitokselle.

 • talven 2006 - 2007 aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota liukkauden torjuntaan. Samoin tutkitaan vaihtoehdot liikennemerkein parantaa tunnelin turvallisuutta
 • toisessa vaiheessa tulee käynnistää rakenteellinen suunnittelu turvallisuuden parantamiseksi. Muutostyöt tulisi suorittaa mahdollisimman nopeasti, ehkä jo kesällä 2007

Tiedotus - ja toimenpiteitä vaativissa asioissa lautakunnan jäsenet "hoputtivat" viranhaltijoita hoitamaan muutamia rästiin jääneitä töitä ennen talvea. Samoin tuli esille muutamia pieniä kunnan yleisilmettä parantavia ehdotuksia.