Kyyjärven verkkolehti | joulukuu 2006
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kunnan talous plussalla myös ensi vuonna

Mikael Palola

Kunnanvaltuuusto vahvisti kunnan talousarvion vuodelle 2007.

Talousarviossa kunnan käyttötalouden nettomenojen arvioidaan kasvavan vajaat 4 prosenttia vuoden 2006 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Vuosikatteen arvioivaan jäävän noin 350 000 euroa plussalle. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan tulojen (kuntalaisilta perityt maksut, verotulot ja valtionosuudet) arvioidaan kattavan kunnan normaalin toiminnan menot.

Investointien rahoittamiseen joudutaan kuitenkin ottamaan uutta lainaa noin 1,3 miljoonaa euroa.

Merkittävin investointi on uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen.

Kunnanvaltuusto vahvisti talousarvion käsittelyn yhteydessä myös Kyyjärven kunnan tavoitteet kuntayhteistyön tiivistämiselle.

Kuntayhteistyötä tiivistämällä pyritään turvaamaan seudun elinvoimaisuus ja asukkaiden tarvitsemat julkiset ja kaupalliset palvelut. Lähtökohtana on, että seutua kehitetään yhtenä hallinnollisena ja toiminnallisena kokonaisuutena kunkn nykyisen kunnan erityisvahvuudet huomioiden.

Alueen peruspalveluiden järjestämiseksi seudulle tulee Kyyjärven kunnanvaltuuston mielestä muodostaa keskitetty hallinto- ja palvelutuotanto-organisaatio. Tämä edellyttää ainakin osittaista nykyisten kuntien hallinnon ja toimielinten sekä kunnittain järjestettyjen palveluiden ja niitä tukevien tukipalveluiden purkamista. Valtuusto asettikin tavoitteeksi kuuden kunnan esiselvityksen loppuraportin mukaisen kuntaliitoksen.

Hallinto- ja palveluorganisaatioiden keskittämisen yhteydessä tulee turvata kuntalaisten tarvitsemien peruspalveluiden saatavuuus järjestämällä asukkaiden kannalta keskeiset palvelut lähipalveluna nykyisen Kyyjärven kunnan alueella.

Palveluiden keskittämisen yhteydessä on kehitettävä myös nykyisen Kyyjärven kunnan alueelle sijoitettavien toimipisteiden laatutasoa. Tämä edellyttää erityisesti lastenpäivähoidon ja vanhusten asuntojen ja vanhainkodin tilojen järjestelyjä tulevaisuuden tarpeiden näkökulmasta.