Kyyjärven verkkolehti | helmikuu 2007
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kunnan henkilöstölle tunnustusta talouden hoidosta

Mikael Palola

Kunnanhallitus päätti palkita kunnan työntekijöitä erinomaisesta kuntatalouden hoitamisesta.

Jokaiselle kunnan vakituisessa virka- tai työsuhteessa 1.1.2006 alkaen sekä yhtäjaksoisessa 1.1.2006 alkaneessa ja vähintään 31.12.2007 saakka kestävässä määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa olevalle annetaan kaksi ylimääräistä palkallista vapaapäivää.   
 
Kyyjärven kunnan taloustilanne on alustavien vuoden 2006 tilinpäätöstietojen perusteella vahvistunut merkittävästi. Kunnan nettomenot laskivat vuoden 2006 aikana peräti 7 prosenttia edellisvuodesta. Näin merkittävä nettomenojen lasku on harvinaista suomalaisten kuntien keskuudessa. Kuntien menot ovat perinteisesti kasvaneet yli 5 prosentin vuosivauhdilla.
 
Nettomenojen laskun ansiosta Kyyjärven kunnan tilikauden tulos muodostunee noin 200 000- 300 000 euroa voitolliseksi. Muutos aikaisempiin vuosiin on huomattava, sillä vielä vuonna 2005 tulos oli yli 800 000 alijäämäinen. Kunnan velkaakin kyettiin pitkästä aikaa lyhentämään noin 300 000 euroa.
 
Kyyjärvellä taloutta on onnistuttu vahvistamaan erityisesti kunnan toimintaprosesseja ja rakenteita uudistamalla sekä henkilöstön käyttöä tehostamalla. Toiminnan painopistettä on onnistuttu siirtämään hallinto- ja tukipalveluista kuntalaisten kannalta tärkeisiin palveluihin. Tämän ansiosta Kyyjärvellä on nettomenojen leikkauksista huolimatta kyetty edelleen panostamaan erityisesti perheiden palveluihin ja  asuinviihtyvyyteen. Samalla  on jatkettu satsauksia myös vanhuspalveluihin mm. sairaanhoidollisia valmiuksia lisäämällä.
 
Talouden tervehdyttämistoimet ovat  kohdistuneet kunnan henkilöstöön. Aikaisempaa paremmat palvelut on  järjestetty entistä vähemmällä henkilöstöllä. Tämä on edellyttänyt jokaiselta työntekijältä yhä suurempaa työpanosta ja jatkuvaa oman työn ja koko organisaation toimintojen kehittämistä.
 
Samaan aikaan on valtakunnan tasolla myllerretty kunta- ja palvelurakenteita ja nämä myllerrykset ovat tuntuneet myös Kyyjärvellä mm. erilaisina kuntayhteistyöselvityksinä. Selvitykset ovat aiheuttaneet tiukan taloudenpidon ohella huolta ja epävarmuutta kunnan työntekijöiden keskuudessa. Epävarmuudesta huolimatta henkilöstö on osoittanut erinomaista työmoraaliaan ja hoitanut työtään kiitettävällä tavalla ja on siksi kiitoksensa ansainnut.