Kyyjärven verkkolehti | huhtikuu 2007
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhdyskuntalautakunnan päätöksiä

Yhdyskuntalautakunta piti vuoden ensimmäisen kokouksensa 20.3.2007.Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Yhdyskuntalautakunnan päätöksiä

29.3.2007 Yhdyskuntalautakunta / Pekka Mäkelä

Yhdyskuntalautakunta piti vuoden ensimmäisen kokouksensa 20.3.2007.

Kokouksessa hyväksyttiin talousarvion käyttösuunnitelma kuluvalle vuodelle. Lautakunta käsitteli ja hyväksyi myös vuoden 2006 toimintakertomuksen.

Kyyjärven Metsänhoitoyhdistys ry on pyytänyt tarjoukset puukaupasta kunnan omistamalta Piuharjun tilalta. Lautakunta hyväksyi UPM-Kymmene Oyj:n tekemän 55.562 €:n tarjouksen.

Alpo Taipale on anonut vesi- ja viemärilaitoksen perusmaksun poistamista tyhjillään olevan liiketilan osalta. Perusteluina hän mainitsi, että asuin-/liikehuoneistossa ei ole toimintaa ja että liikehuoneisto kuuluu samaan mittaukseen asunnon kanssa. Yhdyskuntalautakunta ei hyväksynyt anomusta, sillä taksan mukaan perusmaksut määräytyvät kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan, ei käytössäolotilanteen mukaan. Vasta siinä tapauksessa, kun kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu muutetaan myös maksujen perusteita.

Lautakunta hyväksyi Ulpu ja Reijo Pohjoiskankaan suunnittelutarveratkaisun omakotitalon, talousrakennuksen ja puuvaraston rakentamiseksi. Rakennuspaikka sijaitsee Honkalehdontien varrella ns. Ruuskan asemakaava-alueen vastapuolella.

Lautakunta antoi Biotek Group Oy:lle kehotuksen toimia ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Yritys valmistaa kanankakkaturvepellettejä Vehkaperällä sijaitsevalla tehtaalla. Lautakunta pyytää kirjallisen selvityksen 15.4.2007 mennessä seuraavista asioista: millä aikataululla savukaasujen puhdistuslaitteisto on valmis ja ympäristöluvan edellyttämässä toimintakunnossa, mitä toimenpiteitä on suunniteltu kanankakkaturpeen kuivatuksessa syntyvien savukaasujen puhdistamisen tehostamiseksi, nykyinen puhdistusteho ei ole riittävä eikä toimintaa voida jatkaa ilman savukaasujen puhdistustehon merkittävää tehostamista.
Lautakunta päätti yksimielisesti, että mikäli asioita ei saada ympäristöluvan edelllyttämään kuntoon, voidaan käyttää hallintokeinopakkoa ja äärimmäisenä keinona ympäristöluvan peruuttamista. Mikäli toiminnanharjoittaja ei noudata kehotusta, viranhaltijalla on oikeus pyytää virka-apua poliisiviranomaiselta.

Seuraavassa pykälässä pyydettiin Biotek Group Oy:ltä kirjallinen selvitys 15.4.2007 mennessä koskien tehdasalueen siivousta ja jätteiden hävittämistä aikatauluineen, sadevesiviemäröinnin tehostamisesta ja ympärysojien toteuttamisesta sekä selvitystä käytetyistä raaka-aineista ja valmistusmääristä vuodelta 2006.

Muissa asioisssa käsiteltiin mm. Info-taulujen laittamista ajantasalle. Tiedot ovat osittain vanhentuneet mm. Shellin pihassa olevassa taulussa.

Kokkolantien ja Betonitien risteyksessä oleva teleliikennekaappi on kumossa. Asiasta otetaan yhteyttä kaapin omistajaan.

Vuoden 2006 ympäristöpalkinto myönnettiin eläkeläinen Niilo Kuusiselle. Hän on jo vuosien ajan päivittäin kerännyt tyhjiä pulloja ja tölkkejä teiden varsilta ja palauttanut ne kiertoon. Samalla hän hoitaa kuntoaan pyöräilemällä päivittäin kymmeniä kilometrejä. Palkinnoksi lautakunta luovuttaa 100 €:n lahjakortin kauppakeskus Palettiin sekä turvaliivin.