Kyyjärven verkkolehti | maaliskuu 2008
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Yhdyskuntalautakunnan päätöksiä

26.3.2008 Yhdyskuntalautakunta - Pekka Mäkelä

Lautakunta kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa 18.3.2008. Vuoden 2007 ympäristöpalkinto Kyypartiolle.

Vuoden 2007 ympäristöpalkinto myönettiin Kyypartiolle. Perusteluina mainittiin mm. oma-aloitteinen toiminta ja osallistuminen mm. kylänraitin siistimiseen keväällä 2007. Kyypartio on myös viestinnän keinoin pyrkinyt vaikuttamaan ja kiinnittämään asukkaiden huomiota ympäristön viihtyvyyteen. Palkinnon määrä on 100 €:a. Rahallisen palkinnon lisäksi Kyypartiolle myönnettiin oikeus käyttää veloituksetta ns. Tyynen tupaa 14.3.-16.3.2008 välisenä aikana.

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle lisämäärärahan varaamista Betsetin teollisuusalueen vesi-ja viemärilinjan rakentamiseen sekä Ohrasaaren kaavatien rakentamiseen. Esitetty lisämääräraha-anomus on yhteensä 37.200 €.

Lautakunta hyväksyi vuoden 2007 toimintakertomuksen.

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle Kyyjärven pienvesistöjen rantayleiskaavan laatimista. Kyyjärven ympärille on laadittu rantayleiskaava jo aiemmin, mutta nyt ovat kyseessä siis pienemmät järvet, lammet ja lampiryhmät. Kaavoitus helpottaa rakentamista ja yhtenäistää käytäntöjä. Kaavoitukseen sisältyy erilaisia perusselvityksiä, joita ovat mm. luonto- ja maisemaselvitys, muinaisjäännösinventointi sekä kantatilaselvitys. Mikäli kunnanhallitus tekee päätöksen kaavoituksen aloittamisesta, argeologisen selvityksen suorittajaksi esitetään edullisimman tarjouksen (4.140 €) tehnyttä Mikroliitti Oy:tä.

Lautakunta keskusteli ympäristönsuojelun yhteistyön lisäämisestä seutukunnalla. Esillä oli kaksi vaihtoehtoa; Saarijärven kaupungin tekemä esitys sekä ns. YTAKE-hanke. Pekka Mäkelä ja Osmo Virtanen osallistuvat Viitasaarella 27.3.2008 järjestettävään YTAKE-hankkeen tiedotustilaisuuteen. Asia otetaan sen jälkeen uudelleen käsiteltväksi.

Biotek Group Oy on ilmoittanut toiminnan muutoksesta. Asiasta on pyydetty lisäselvityksiä. Lautakunta palaa asiaan kunhan pyydetyt lisäselvitykset on toimitettu.

Muissa asioissa Infotaulut nousivat jälleen esille. Taulujen kohtalo ratkaistaneen kunnanhallituksen päätöksellä. Betset Oy:n ja kunnan vesilaitoksen liittymän toimivuus tarkistetaan. Kaunis Kyyjärvi ry istuttaa ns. Penttisen tontille vähän puustoa. Lautakunnan seuraava kokous päätettiin pitää Nurmijoen kylätalolla.