Kyyjärven verkkolehti | tammikuu 2008
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Juoksuahossa puuta työstetään

Saunakylällä, Juoksuahossa kotitarvelaudoista tehdyn hallin suojissa syntyy Esan käsissä monennäköistä rakennusta.Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

METSÄNOMISTAJAT TEKIVÄT AKTIIVISESTI PUUKAUPPAA HINNAN VAHVISTUTTUA

10.1.2008 Pauli Rintala Järvi-Suomen metsänomistajaliitto

Metsänomistajat turvasivat runsailla yksityismetsien myyntimäärillä metsäteollisuuden puuntarpeet viime vuonna. Lyhyestä talvesta ja huonoista korjuuolosuhteista sekä tuontipuun määrien alentumisesta huolimatta teollisuus ei kärsinyt puupulaa viime vuonna. Loppuvuodesta metsänomistajat tarjosivat puuta myyntiin jopa enemmän kuin teollisuudella oli ostotarpeita.

Metsänomistajat tarjosivat puuta myyntiin erityisesti mänty- ja kuusitukin hinnan selvän vahvistumisen myötä. Aktiivisimmin kauppaa tehtiin kesällä, jolloin hinnat olivat myös korkeimmillaan. Loppuvuonna sahatavarasuhdanteen heikennyttyä laski tukin hinta ja myös myyntimäärät. Koivutukissa ja kuitupuissa vastaavaa hinnan parantumista ei tapahtunut. Siksi puukauppojen tekeminen painottui erityisesti havutukkivaltaisiin leimikoihin.

Keski-Suomen alueella tehdyillä puukaupoilla hakataan yli 4,2 milj.m3 puuta yksityismetsistä. Puunmyynnistä tulee noin 200 milj.€ myyntitulot maakuntaan. Lisäksi puunkorjuun rahavirta on yli 40 milj.€ ja kaukokuljetuksen 30 milj.€. Siten Keski-Suomessa yksityismetsänomistajien puunmyynnit saivat aikaan noin 270 milj.€ metsätalouden rahavirran aluetalouteen.

Keski-Suomessa käytettiin kestävän metsätalouden rahoituslain tukia 4,5 milj.€ viime vuonna, pääasiassa nuorten metsien hoitotöihin. Vastaavasti yksityismetsien puunmyyntitulot, puun korjuu ja kaukokuljetus toivat valtiolle ja kunnille yhteensä noin 50 milj.€ suoria verotuloja.

Metsänomistajien liitto Järvi-Suomen alueella (Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi ja Pohjois-Savo) kokonaismyyntimäärät olivat 17 milj.m3. Yksityismetsätalouden kokonaisrahavirta myyntitulot, puun korjuu ja kaukokuljetus huomioiden oli yhteensä noin 1,1 miljardia euroa.

Kestävän metsätalouden rahoituslain tuet olivat liiton alueella yhteensä noin 18 milj.€. Ne kohdistuivat lähinnä nuorten metsien hoitotöihin, metsäteiden parannuksiin ja energiapuun käytön edistämiseen. Vastaavasti liiton alueen yksityismetsien puunmyyntien johdosta, valtion ja kuntien verotulot olivat yli 200 milj.€.