Kyyjärven verkkolehti | huhtikuu 2008
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Metsänomistajilla vaikuttamisen paikka

11.4.2008 Jukka Kainulainen/Markus Lassheikki

Kiinnostaako sinua vaikuttaa metsänhoitoyhdistyksesi tarjoamiin palveluihin? Syksyllä pidetään maan suurimmat metsävaalit, joissa valitaan metsänomistajien edustajat metsänhoitoyhdistysten valtuustoihin.


Valitsemansa valtuuston kautta metsänomistajat päättävät, mitä palveluita yhdistys tarjoaa jäsenilleen. Kaikkien yhdistysten tarjoamat peruspalvelut kattavat metsänhoito-, puukauppa- ja neuvontapalvelut. Nykyään usein myös kokonaisvaltaiset metsäomaisuuden palvelusopimukset, metsäsuunnitelmien laatiminen, metsäteiden rakentaminen sekä metsäluonnon hoitopalvelut kuuluvat yhdistysten palveluvalikoimaan.

Jotta metsänomistajien erilaiset tarpeet tulevat huomioiduksi on tärkeää, että yhdistysten hallinnossa on monenlaisia metsänomistajia. Tavoitteena on, että hallinnossa on niin naisia kuin miehiä eri ammatti- ja ikäryhmistä.

Ehdokasasettelu käynnistyy huhtikuussa

Kyyjärven metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon valitaan seuraavalle nelivuotiskaudelle 15 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Valtuutettujen määrä on määritelty kunkin yhdistyksen säännöissä. Säännöissä on myös määritelty valtuuston tehtävistä. Valtuuston sääntömääräisiä tehtäviä ovat muun muassa valita yhdistyksen hallitus, päättää vuotuisesta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä vahvistaa hehtaarikohtaisen metsänhoitomaksun suuruus. Valtuusto käyttää jäsenten ylintä päätösvaltaa ja päättää yhdistyksen toiminnan suuntaamisesta ja palvelulinjauksista.

Tie valtuustoon kulkee ehdokasasettelun ja postiäänestyksen kautta. Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa metsänhoitoyhdistyksen jäsen, jota ehdottaa vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä. Ehdokashakemus ei edellytä määrämuotoa, mutta siinä on mainittava ehdokkaan nimi, syntymäaika, ammatti ja kotipaikka sekä ehdottajien nimet. Lisäksi ehdokkaan tulee antaa suostumus ehdokkuuteen. Erillisen kirjallisen suostumuksen asemesta riittää, että ehdokas allekirjoittaa hakemuksen ehdottajien kanssa.

Ehdokasasettelua helpottavat valmiit ehdokashakemuslomakkeet. Lomakkeita saa metsänhoitoyhdistyksestä ja internetistä osoitteesta www.mhy.fi. Ehdokkaiden nimeämiselle on runsaasti aikaa, sillä ehdokasasettelu päättyy 10.10.2008. Ehdokasasettelussa kannattaa kuitenkin aktivoitua hyvissä ajoin. Hyvistä ehdokkaista ”kilpailevat” myös lokakuun kunnallisvaalit.

Kuka saa äänestää?

Vain metsänomistaja, joka on ollut yhdistyksen jäsen vuoden 2008 alussa on äänioikeutettu. Koko maassa äänioikeutettuja metsänomistajia on noin 320 000 ja Kyyjärvellä noin 500.

Jos metsänomistajalla on tiloja usean metsänhoitoyhdistyksen alueella, hänellä on äänioikeus kaikissa niissä yhdistyksissä, joissa hän on ollut jäsen vuoden alussa. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä eronneilla metsänomistajilla ei ole äänioikeutta vaaleissa. Yhteisomistuksessa olevalla metsällä, esim.  perikunnalla, yhtymällä ja puolisoilla yhdessä, on käytettävissään yksi yhteinen ääni.

Äänioikeuden voi tarkistaa metsänhoitoyhdistyksestä. Äänioikeusrekisteri pidetään nähtävillä metsänhoitoyhdistyksen toimistossa elokuun puolivälistä lähtien. Jos rekisterissä on virheitä, metsänomistaja voi tehdä oikaisuvaatimuksen yhdistyksen vaalitoimikunnalle 15.9.2008 mennessä.

Vaalimateriaali lähetetään postitse lokakuussa. Vaalikirje lähetetään samaan osoitteeseen, kuin metsänhoitomaksukuitti, ellei metsänomistaja ole tehnyt oikaisuvaatimusta äänioikeusrekisteriin. Kirje sisältää oman yhdistyksen ehdokasluettelon, äänestysohjeet, äänestyslipun ja palautuskuoren. Äänestysaika on 24.10-14.11.2008.

Postivaaleissa kaikilla jäsenillä on tasavertainen mahdollisuus vaikuttaa valtuuston kokoonpanoon. Vaalien tuloksen ratkaisevat kuitenkin vain aktiiviset äänestäjät.

Markus Lassheikki
kehitysjohtaja, MTK