Kyyjärven verkkolehti | huhtikuu 2008
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Metsänhoitoyhdistykset huolehtivat etäomistajienkin metsistä

7.4.2008 MTK/MHYP

Metsänhoitoyhdistykset toimivat yksityismetsänomistajien tukena, ja tarjoavat erilaisia metsänhoito- ja neuvontapalveluita ympäri maan. Yhdistyksen jäsenet voivat vaikuttaa tarjolla oleviin palveluihin valtuustovaaleissa, jotka järjestetään seuraavan kerran ensi syksynä.

Suurin osa Suomen metsistä on yksityishenkilöiden omistuksessa. Yhä harvempi metsänomistaja kuitenkin enää asuu omistamiensa metsien lähellä ja ehtii tekemään metsätöitä, vaan apua haetaan metsänhoitoyhdistyksiltä.

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien omia organisaatioita, jotka auttavat ja palvelevat metsänomistajia ympäri Suomen. Yhdistyksiä on tällä hetkellä 136, ja niiden toimialue kattaa koko maan. Suomessa ainoastaan Postilla on laajempi palveluverkosto. Metsänhoitoyhdistykset muodostavat merkittävän organisaation sekä toiminnallisesti että taloudellisesti, sillä niiden yhteenlaskettu liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat suuryrityksen luokkaa.
- Yhdistykset valvovat metsänomistajien etuja, eli omistajat voivat luottaa siihen, että yhdistys toimii heidän parhaakseen, tiivistää MHYP:n toimitusjohtaja Marja Kalpio. MHYP eli Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy hoitaa metsänhoitoyhdistysten palveluiden kehittämistä ja yhteistä markkinointia.

Palveluissa alueellisia eroja

Metsänhoitoyhdistykset tekevät valtaosan yksityismetsänomistajien metsänhoitotöiden suunnittelusta ja toteutuksesta, vaikka metsänomistajia kannustetaan jatkuvasti omatoimisuuteen omien metsiensä hoidossa. Toinen yhdistyksien tärkeä työsarka on puunmyynnin suunnittelu ja metsänomistajien auttaminen puukaupassa. Yhdistysten palveluksessa on yhteensä noin tuhat metsätoimihenkilöä ja saman verran metsureita ja urakoitsijoita.
- Metsiensä lähellä asuva omistajakunta vanhenee, ja kaupungissa asuvat metsänomistajat eivät osaa tai ehdi tehdä metsätöitä, jolloin suurin osa jää metsänhoitoyhdistysten tehtäväksi, Kalpio toteaa.

Palvelutarjonta vaihtelee jonkin verran yhdistysten koon ja toimialueen mukaan. Kaikilla yhdistyksillä on kuitenkin yhteinen peruspalvelutaso, joka pitää sisällään metsänomistajien neuvonnan, metsänhoitopalvelut, puukauppapalvelut sekä tila-arvioinnit.
- Pienillä yhdistyksillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia laajaan tarjontaan. Yhdistysten välinen yhteistyö ja fuusiokehitys ovat kuitenkin voimakkaita.

Vaalit keino vaikuttaa MHY:n toimintaan

Käytännössä lähes kaikki yksityismetsänomistajat ovat metsänhoitoyhdistyksen jäseniä. Yhdistyksien valtuustovaalien äänestysprosentti on ollut 50 prosentin luokkaa, mikä kertoo metsänomistajien aktiivisuudesta yhdistysten toiminnassa.
Valtuusto on metsänhoitoyhdistyksen korkein päättävä elin. Seuraavat valtuustovaalit ovat loka- ja marraskuun vaihteessa, ja ehdokasasettelu niihin alkaa jo valtakunnallisella MHY-viikolla, jota vietetään 14. - 19.4.2008.
- Valtuustovaaleissa voi asettua ehdolle kuka tahansa metsänhoitoyhdistyksen jäsen, jota kaksi muuta jäsentä puoltaa. Valtuustossa pääsee vaikuttamaan siihen, miten yhdistysten toiminta ja palvelut kehittyvät. Etukäteistietoa ei välttämättä tarvita valtavasti, sillä työssä oppii paljon. Sitä paitsi vallitsevien käytäntöjen kyseenalaistaminen ja keskustelun herättäminen ovat aina tervetulleita, MHYP:n toimitusjohtaja Marja Kalpio vakuuttaa.

Vaikka valtuustotyöskentely ei kiinnostaisikaan, vaaleissa kannattaa silti äänestää. Valtuusto on päättävässä asemassa, kun suunnitellaan yhdistyksen tulevia palveluita ja toimintaa.
- Metsänomistajien kannalta on tärkeää, että valtuustossa olevat ihmiset ajavat juuri heidän asioitaan.

Faktaa:
- Metsänhoitoyhdistykset (MHY) ovat metsänomistajien etujärjestöjä, jotka hoitavat paikallisella tasolla metsänomistajien edunvalvontaa. MHY tarjoaa jäsenilleen muun muassa puukaupan ja metsänhoidon neuvontaa ja käytännön metsätöiden suorittamista.
- Metsäomistajien liitot ovat metsänhoitoyhdistysten perustamia organisaatioita, jotka valvovat metsänomistajien etuja alueellisella tasolla. Liittoja on yhteensä 9.
- Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto eli MTK ry. edustaa metsänomistajia, maanviljelijöitä ja maaseutuyrittäjiä valtakunnallisella tasolla. MTK:n jäseninä on 16 maataloustuottajien liittoa ja 9 metsänomistajien liittoa.
- Metsänomistajien Palvelu Oy eli MHYP hoitaa metsänhoitoyhdistysten palveluiden kehittämistä ja markkinointia.
- MHY-viikkoa vietetään koko maassa 14. -19.4. teemana harvennushakkuiden lisääminen. Viikon aikana metsänhoitoyhdistykset järjestävät metsänomistajille muun muassa tapahtumia, retkiä, luentoja ja kursseja. Myös valtuustovaalien ehdokasasettelu käynnistyy MHY-viikolla.
- Metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaalit ovat 24.10. – 14.11. Valtuusto on MHY:n korkein päättävä elin, ja se valitaan neljän vuoden välein.